Parametry bezpieczeństwa serwerów home.pl

Najlepszy hosting dla stron WWW

Wprowadzenie

Do utrzymania kont naszych użytkowników, wykorzystujemy klaster złożony z ponad 400 platform serwerowych HP, TYAN oraz Chenbro. Wyposażenie sieci stanowią ponadto przełączniki, routery i firewalle firmy Cisco.
Ochronę danych zapewnia system kopii zapasowych oparty o serwery z macierzami dyskowymi o łącznej pojemności 400 TB. Jest to równoznaczne z gwarancją bezpieczeństwa danych, które zawsze możesz przywrócić z kopii zapasowej. Pamiętaj, że możesz przywrócić kopię zapasową do trzech dni wstecz!
W celu zapewnienia ciągłości działania sieci, wszystkie urządzenia sieciowe są zdublowane. W razie awarii cała obsługa może być przekazywana do bliźniaczego urządzenia zapasowego. Czasy przełączeń dla przełączników wynoszą kilka sekund, a dla routerów do 30 sekund. Jeśli awaria byłaby poważna, dysponujemy zapasowym sprzętem, który możemy uruchomić w krótkim czasie.

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące na serwerach w home.pl

Parametry bezpieczeństwa określają m.in. maksymalną ilość zasobów, z których użytkownik może skorzystać na serwerze wirtualnym w home.pl. Należy przy tym uwzględnić sumaryczne użycie tych zasobów, np. 10 GB danych przechowywanej poczty pozwala wykorzystać 60 GB pamięci na pozostałe pliki w przypadku Hostingu Start i analogicznie we wszystkich pozostałych pakietach Hostingu internetowego oraz Hostingu WordPress SSD.

Przy jednoczesnym założeniu że minimalna ilość przypisanej pamięci dla danego obszaru wynosi 1GB danych, co np. w przypadku Hostingu Start pozwala przypisać maksymalnie 69 GB pamięci na pocztę lub pozostałe pliki i analogicznie we wszystkich pozostałych pakietach Hostingu internetowego z wyjątkiem Hostingu Premium (w którym na każdy z tych obszarów przypisane jest po 1 TB) oraz we wszystkich pakietach Hostingu WordPress SSD.

Zaprezentowane poniżej parametry dotyczą parametrów serwera WWW. W przypadku parametrów baz danych (SQL) obowiązują inne regulacje.

 Hosting Start  Hosting Biznes  Hosting Profesjonalny  Hosting Premium
 Równoległe procesy (MaxCGI)  4  4  8  8
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  30s  30s  60s  60s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit)  256 MB  256 MB  512 MB  512 MB
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  16  16  32  32
 Maksymalna liczba otwieranych plików przez proces (Files Limit)  64  64  128  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  300s  300s  600s  600s
HTTP Timeout  60s  60s  60s  60s
Powierzchnia pojedynczej skrzynki e-mail  69GB  99GB  100GB  100GB
Ilość wiadomości w pojedynczej skrzynce e-mail  500 000  500 000  500 000  500 000
Powierzchnia na całą pocztę e-mail  69GB  99GB  499GB  1TB
Powierzchnia na WWW  69GB  99GB  499GB  1TB
Powierzchnia na MySQL  6GB  6GB  6GB  6GB

WAŻNE! Parametry bezpieczeństwa dotyczące baz danych:

 • Na serwerach w home.pl możesz uruchomić 5 jednoczesnych połączeń administracyjnych do baz danych MySQL, MSSQL oraz PostgreSQL. Parametr ten obejmuje ilość jednoczesnych połączeń do wszystkich baz obsługiwanych w danym momencie na serwerze.
 • ZALECANY maksymalny rozmiar tabeli w bazie MySQL na hostingu współdzielonym to 2 GB – przy większym rozmiarze mogą występować utrudnienia, np. podczas tworzenia kopii bezpieczeństwa takiej bazy danych przez systemy home.pl.
Skrypt umieszczony na serwerze w home.pl może połączyć się jedynie z bazą danych MySQL, która jest utworzona na tym samym serwerze w home.pl. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o połączeniu z bazą danych na serwerze w home.pl.

Pełna konfiguracja PHP na naszych serwerach jest przedstawiona tutaj. Pod podanym adresem możesz sprawdzić standardową konfiguracje dla serwera w home.pl i może ona nie odzwierciedlać konfiguracji na Twoim serwerze.

Parametry bezpieczeństwa dotyczące SSH

Na serwerach w home.pl możesz uruchomić 5 jednoczesnych sesji SSH z jednego adresu IP. Każda sesja SSH jest wliczana do limitu procesów. Dotyczy to również protokołu SFTP. Gwarantowany czas trwania jednej sesji SSH to 30 minut. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak połączyć się z serwerem w home.pl za pomocą SSH.

Zalecana ilość obsługiwanych requestów dla serwerów Business Cloud

Request to zapytanie o zasoby (dynamiczne, statyczne). Jedno wywołanie adresu, np. twojadomena.pl (czyli po prostu otwarcie strony) może wywoływać wiele requestów. Przykładowo, ilość requestów, które powodują otwarcie strony możesz sprawdzić w narzędziach udostępnianych w przeglądarkach internetowych (np. w przeglądarce Chrome na dole zakładki “Network” w “Dev Tools” (lewy dolny róg).

Poniżej prezentujemy zalecaną ilość obsługiwanych requestów na 1 dzień dla serwerów Business Cloud.

Poniższe wartości mają charakter informacyjny – nie oznacza to, że po ich przekroczeniu Twoje serwisy przestaną działać. Może się jednak zdarzyć, że nadmierne przekraczanie tych parametrów spowoduje wolniejsze działanie Twoich stron.
 Hosting Start  Hosting Biznes Hosting Profesjonalny  Hosting Premium
do 15 000 do 20 000 do 75 000 do 150 000

Limit ilości plików (Index dla WWW/SQL) dla serwerów Business Cloud

 Hosting Start  Hosting Biznes Hosting Profesjonalny  Hosting Premium
 500 000  1 000 000 1 500 000 2 500 000
Limit ilości plików dla usług Hosting Premium wynosi 2 500 000. W przypadku poprzedniego typu usługi, czyli Business Server PRO limit ilości plików wynosi 1 500 000.

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące na serwerach WordPress Hosting SSD

 WordPress Hosting SSD Basic  WordPress Hosting SSD  WordPress Hosting SSD Premium
 Równoległe procesy (MaxCGI)  12  12  16
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  90s  90s  180s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit)  380 MB  380 MB  512 MB
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  16  16  32
 Maksymalna liczba otwieranych plików przez proces (Files Limit)  64  64  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  600s  600s  900s
 HTTP Timeout  600s  600s  600s
 Limit ilości plików (INODES)  500 000  1 000 000  1 500 000
 Powierzchnia pojedynczej skrzynki e-mail  24GB  49GB  99GB
 Ilość wiadomości w pojedynczej skrzynce e-mail  500 000  500 000  500 000
 Powierzchnia na całą pocztę e-mail  24GB  49GB  99GB
 Powierzchnia na WWW  24GB  49GB  99GB
 Powierzchnia na MySQL  6GB  6GB  6GB

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące przy Managed Hosting

Managed Hosting to hosting dedykowany, który jest jednocześnie zaawansowany technologicznie i łatwy w obsłudze. Najkrócej mówiąc, otrzymujesz serwer odpowiadający parametrami takim usługom jak VPS lub serwer dedykowany, ale wciąż zarządzasz nim w tak łatwy sposób jak hostingiem współdzielonym.

To świetne rozwiązanie, gdy zwykły hosting przestał już odpowiadać Twoim potrzebom, ale chcesz pozostać przy dobrze znanej prostocie zarządzania. Po prostu rozwijaj swój projekt bez zbędnych obaw.

Porównaj poniżej parametry i zobacz, co zyskasz, kiedy przeniesiesz się bezpłatnie ze zwykłego hostingu współdzielonego na Managed Hosting.

Managed Hosting M Managed Hosting L Managed Hosting XL
 Powierzchnia na dyskach SAS  500GB  1TB  2TB
 Równoległe procesy (MaxCGI)  16  18  20
 RAM (maksymalna ilość do wykorzystania przez wszystkie procesy)  4GB  10GB  12GB
 Mem Limit (maksymalna ilość RAM do wykorzystania przez jeden proces)  256 MB  512 MB  512 MB
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  600s  600s  900s
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  128  128  128
 Maksymalna liczba otwieranych plików przez proces (Files Limit)  64  64  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  900s  900s  1200s
 Bazy danych na NVMe  tak  tak  tak
 HTTP Timeout  900s  900s  1200s
 Limit ilości plików (INODES)  5 000 000  10 000 000  10 000 000
 Powierzchnia pojedynczej skrzynki e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Ilość wiadomości w pojedynczej skrzynce e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na całą pocztę e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na WWW  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na MySQL  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
* w stosunku do pojemności posiadanego serwera i przydzielonych zasobów poczta/WWW

Jeśli posiadasz pakiet Hostingu dedykowanego, który był w ofercie w home.pl (np. Hosting dedykowany Medium, Hosting dedykowany Advanced, Hosting dedykowany Expert), to jego parametry znajdziesz w tabeli poniżej:
Hosting dedykowany Medium Hosting dedykowany advanced Hosting dedykowany eXpert
 Powierzchnia na dyskach SAS  500GB  1TB  2TB
 Równoległe procesy (MaxCGI)  16  18  20
 RAM (maksymalna ilość do wykorzystania przez wszystkie procesy)  4GB  10GB  12GB
 Mem Limit (maksymalna ilość RAM do wykorzystania przez jeden proces)  256 MB  512 MB  512 MB
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  600s  600s  900s
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  128  128  128
 Maksymalna liczba otwieranych plików przez proces (Files Limit)  64  64  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  900s  900s  1200s
 Bazy danych na NVMe  nie  nie  nie
 HTTP Timeout  900s  900s  1200s
 Limit ilości plików (INODES)  5 000 000  10 000 000  10 000 000
 Powierzchnia pojedynczej skrzynki e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Ilość wiadomości w pojedynczej skrzynce e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na całą pocztę e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na WWW  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na MySQL  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*

* w stosunku do pojemności posiadanego serwera i przydzielonych zasobów poczta/WWW

Szybkość łącza

Serwery home.pl utrzymywane są w największym polskim centrum danych firmy T-Mobile. Obecnie posiadamy łącza o całkowitej przepustowości na poziomie 80 Gbit/s. Jesteśmy stale połączeni z sieciami T-Mobile, PLIX, Level3 oraz Cogent, umożliwiając naszym Klientom dostęp do POP w całej Europie: m.in. w Londynie (LINX), Amsterdamie (AMSIX), Frankfurcie (DE-CIX), czy Wiedniu (VIX).

SLA – gwarantowana dostępność danej usługi

SLA to zagwarantowana dostępność danej usługi wskazana w Specyfikacji Usługi na stronach home.pl. SLA liczone jest w skali miesiąca kalendarzowego. SLA wynosi 99% w skali miesiąca kalendarzowego, chyba że inne parametry SLA zostały podane w Specyfikacji Usługi na stronach home.pl.

W jaki sposób obliczane jest SLA dla usług w home.pl?

Wzór matematyczny - Gwarantowany czas dostępności usługi - Sprawdź w jaki sposób obliczane jest SLA dla usług

 • liczba godzin w miesiącu – czyli liczba godzin w miesiącu kalendarzowym, np. styczeń 31 x 24h = 744h,
 • czas niedostępności – czyli liczba godzin niedostępności usługi, np. 2h.
Przykład: miesiąc styczeń liczy 31 dni, więc 31 x 24h = 744h.

Gdy usługi nie są dostępne przez 2h, to do wzoru podstawiamy: (744 – 2) / 744 x 100 = 99,7312%

Na podstawie powyższych obliczeń możemy stwierdzić, że SLA dla usługi w home.pl w przypadku awarii trwającej 2h wyniósł: 99,7312%

Firma home.pl ma prawo do krótkotrwałego zawieszenia świadczenia usługi w ramach okna serwisowego. W oknie serwisowym przeprowadzane są prace konserwacyjne w obrębie usługi, czy infrastruktury technicznej. Okna serwisowe wiążące się z zawieszeniem świadczenia usługi mogą być przeprowadzone w godz. 23:00 – 7:00, dotyczy to wszystkich dni tygodnia. Niedostępność usługi wynikająca z przeprowadzanych prac w oknie serwisowym nie wlicza się do parametru SLA.

Dlaczego szybkość łącza przy moim serwerze została zmniejszona?

Po przekroczeniu 1 TB transferu w danym miesiącu, pasmo przepustowości osiąga wartość 10 Mbps. Domyślne pełne pasmo przywracane jest pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Po przekroczeniu 5 TB transferu w danym miesiącu, pasmo przepustowości osiąga wartość 10 Mbps. Domyślne pełne pasmo przywracane jest pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku usług Hosting Premium oraz Hosting Premium X PRO występuje dodatkowy mechanizm zmiany prędkości przesyłania danych DO serwera w zależności od obecnej zajętości serwera:

 • do 25% zajętości serwera – pełne pasmo,
 • od 26-50% zajętości serwera – 10 Mbps,
 • od 51–75% zajętości serwera – 1 Mbps,
 • 76%+ zajętości serwera – 100kbps.

Procenty, na podstawie których funkcjonuje mechanizm zawsze liczone są od bazowej zajętości serwera.

Przykład 1:
Dla usługi Business Cloud Unlimited:

 • 25% zajętości serwera – do 250 GB,
 • 26-50% zajętości serwera – od 251 do 500 GB,
 • 51-75% zajętości serwera – od 501 do 750 GB,
 • 76%+ zajętości serwera – ponad 750 GB.
Przykład 2:
W przypadku usługi Hosting Premium 1 PRO z powierzchnią bazową 1,5 TB pojemności, procentowo progi będą wyglądać tak:

 • 25% zajętości serwera – do 375 GB,
 • 26-50% zajętości serwera – od 376 do 750 GB,
 • 51-75% zajętości serwera – od 751 do 1125 GB,
 • 76%+ zajętości serwera – ponad 1126 GB.

Im więcej rozszerzeń PRO, tym bardziej BAZOWA powierzchnia jest podnoszona.

Jak przejść na pakiet Hosting Premium PRO?

W każdej chwili możesz zmienić typ usługi na wyższy, np. Hosting Premium, Hosting Premium PRO, Hosting Premium 5 PRO itd. Każde rozszerzenie PRO zwiększa możliwości Twojego serwera. Opłata wynosi 300 zł netto za każde rozszerzenie PRO i jest doliczona do abonamentu rocznego serwera (np. 1 PRO – 300 zł netto, 2 PRO – 600 zł netto).

Jeśli chcesz zmienić typ usługi, skontaktuj się z Biurem Obsług Klienta przez infolinię lub formularz kontaktowy.

Jakie dodatkowe zasoby serwera daje rozszerzenie PRO?

Decydując się na dodatkowe rozszerzenie swojego serwera do opcji PRO, np. Hosting Premium PRO, Business Email PRO lub WordPress Hosting Premium PRO, zyskujesz dodatkowe zasoby dla swojego serwera:

 • 1 rozszerzenie PRO dla usługi Business Email to: dodatkowe 100 GB na pocztę, dodatkowe 100 MB na WWW, 250 000 dodatkowych plików na serwerze,
 • 1 rozszerzenie PRO dla usługi Hosting Premium to: dodatkowe 500 GB na WWW i pliki, dodatkowe 200 GB na pocztę e-mail, dodatkowe 500 000 plików na serwerze, dodatkowe 5 baz MSSSQL, 10 dodatkowych list mailingowych.
 • 1 rozszerzenie PRO dla usługi WordPress Hosting Premium to: dodatkowe 10 GB (WWW/pocztę), dodatkowe 500 000 plików na serwerze.
Zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami, np. możesz rozszerzyć zasoby serwera Hosting Premium do opcji, np. PRO, 2 PRO lub nawet 3 PRO (czyli powyższe dodatkowe zasoby x3 + zasoby podstawowe usługi Hosting Premium) czy też nawet 5 PRO (powyższe zasoby x5 + zasoby podstawowe usługi Hosting Premium).
WAŻNE! Maksymalny rozmiar przestrzeni na WWW wynosi 4 TB. Przykładowo, dla usługi Hosting Premium 6 PRO, pojemność wyniesie 4 TB na WWW, 1600 GB na POCZTĘ. Dla usługi Unlimited 8 PRO, 4 TB na WWW, na pocztę 2000 GB.

Bezpieczny hosting dla Twojej strony WWW

Przygotowaliśmy miejsce, w którym Twoja strona WWW i poczta e-mail będą się czuły komfortowo.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Website Builder
Marketplace
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
Antywirus ESET
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub