Parametry bezpieczeństwa serwerów home.pl

Parametry bezpieczeństwa określają m.in. maksymalną ilość zasobów, z których użytkownik może skorzystać na serwerze wirtualnym. W artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, związane z parametrami bezpieczeństwa na serwerach home.pl.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Do utrzymania kont naszych użytkowników, wykorzystujemy klaster złożony z ponad 400 platform serwerowych HP, TYAN oraz Chenbro. Wyposażenie sieci stanowią ponadto przełączniki, routery i firewalle firmy Cisco.
Ochronę danych zapewnia system kopii zapasowych oparty o serwery z macierzami dyskowymi o łącznej pojemności 400 TB. Jest to równoznaczne z gwarancją bezpieczeństwa danych, które zawsze możesz przywrócić z kopii zapasowej. Pamiętaj, że możesz przywrócić kopię zapasową do trzech dni wstecz!
W celu zapewnienia ciągłości działania sieci, wszystkie urządzenia sieciowe są zdublowane. W razie awarii cała obsługa może być przekazywana do bliźniaczego urządzenia zapasowego. Czasy przełączeń dla przełączników wynoszą kilka sekund, a dla routerów do 30 sekund. Jeśli awaria byłaby poważna, dysponujemy zapasowym sprzętem, który możemy uruchomić w krótkim czasie.

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące na serwerach w home.pl

Parametry bezpieczeństwa określają m.in. maksymalną ilość zasobów, z których użytkownik może skorzystać na serwerze wirtualnym w home.pl. Należy przy tym uwzględnić sumaryczne użycie tych zasobów, np. 10 GB danych przechowywanej poczty pozwala wykorzystać 60 GB pamięci na pozostałe pliki w przypadku Hostingu Start i analogicznie we wszystkich pozostałych pakietach Hostingu internetowego oraz Hostingu WordPress SSD.

Zaprezentowane poniżej parametry dotyczą parametrów serwera WWW. W przypadku parametrów baz danych (SQL) obowiązują inne regulacje.

 

 Hosting Start  Hosting Biznes  Hosting Profesjonalny  Hosting Premium
 Równoległe procesy (MaxCGI)  4  4  8  8
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  30s  30s  60s  60s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit)  256 MB  256 MB  512 MB  512 MB
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  16  16  32  32
 Maksymalna liczba otwieranych plików przez proces (Files Limit)  64  64  128  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  300 s  300 s  600 s  600 s
HTTP Timeout  60 s  60 s  60 s  60 s
Powierzchnia pojedynczej skrzynki e-mail  69 GB  99 GB  100 GB  100 GB
Ilość wiadomości w pojedynczej skrzynce e-mail  500 000  500 000  500 000  500 000
Powierzchnia na całą pocztę e-mail *  max. 69 GB  max. 99 GB  max. 499 GB  max. 1999 GB
Powierzchnia na WWW *  max. 69 GB  max. 99 GB  max. 499 GB  max. 1999 GB
Powierzchnia na bazy danych  6 GB  6 GB  6 GB  6 GB

* WAŻNE! W przypadku Hostingu Start masz do dyspozycji 70 GB. Oznacza to, że możesz np. przypisać 69 GB pamięci na pocztę, a resztę (1 GB) na WWW.

W pozostałych pakietach sytuacja jest analogiczna: pakiet Hosting Biznes zapewnia Ci 100 GB pamięci (przykładowo: 99 GB miejsca na pocztę i 1 GB na WWW), natomiast pakiet Hosting Profesjonalny – 500 GB (przykładowo: 1 GB miejsca na pocztę i 499 GB na WWW).

Parametry bezpieczeństwa dotyczące baz danych:

 • Na serwerach w home.pl możesz uruchomić 5 jednoczesnych połączeń administracyjnych do baz danych MySQL oraz PostgreSQL. Parametr ten obejmuje ilość jednoczesnych połączeń z jednego adres IP do wszystkich baz obsługiwanych w danym momencie na serwerze.
 • Maksymalny rozmiar tabeli w bazie na hostingu współdzielonym to 2 GB – przy większym rozmiarze mogą występować utrudnienia, np. podczas tworzenia kopii bezpieczeństwa takiej bazy danych przez systemy home.pl.
 • Maksymalny rozmiar bazy danych na hostingu współdzielonym to 6 GB.
Skrypt umieszczony na serwerze w home.pl może połączyć się jedynie z bazą danych MySQL, która jest utworzona na tym samym serwerze w home.pl. Przeczytaj więcej o połączeniu z bazą danych na serwerze w home.pl.

W osobnym artykule jest przedstawiona pełna konfiguracja PHP na naszych serwerach. Pod podanym adresem możesz sprawdzić standardową konfiguracje dla serwera w home.pl i może ona nie odzwierciedlać konfiguracji na Twoim serwerze.

Parametry bezpieczeństwa dotyczące SSH

Na serwerach w home.pl możesz uruchomić 5 jednoczesnych sesji SSH z jednego adresu IP. Każda sesja SSH jest wliczana do limitu procesów. Dotyczy to również protokołu SFTP. Gwarantowany czas trwania jednej sesji SSH to 30 minut. Sprawdź, jak połączyć się z serwerem w home.pl za pomocą SSH.

Ilość requestów dla serwerów Business Cloud oraz Hosting WordPress SSD

Request to zapytanie o zasoby (dynamiczne, statyczne). Jedno wywołanie adresu, np. twojadomena.pl (czyli po prostu otwarcie strony) może wywoływać wiele requestów. Przykładowo, ilość requestów, które powodują otwarcie strony możesz sprawdzić w narzędziach udostępnianych w przeglądarkach internetowych (np. w przeglądarce Chrome na dole zakładki „Network” w „Dev Tools” (lewy dolny róg).

Poniżej prezentujemy zalecaną ilość obsługiwanych requestów na 1 dzień dla serwerów Business Cloud.

Poniższe wartości oznaczają, że w przypadku przekraczaniu tych parametrów serwis mogą działać wolniej lub przestać działać.

Hosting Business Cloud – ilość obsługiwanych requestów

 Hosting Start  Hosting Biznes Hosting Profesjonalny  Hosting Premium
do 15 000 do 20 000 do 75 000 do 150 000

Hosting WordPress SSD – ilość obsługiwanych requestów

Hosting WordPress SSD Start Hosting WordPress SSD Profesjonalny Hosting WordPress SSD Premium
do 15 000 do 75 000 do 150 000

Limit ilości plików (Index dla WWW/SQL) dla serwerów Business Cloud

 Hosting Start  Hosting Biznes Hosting Profesjonalny  Hosting Premium
 500 000  1 000 000 1 500 000 2 500 000
Limit ilości plików dla usług Hosting Premium wynosi 2 500 000.

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące na serwerach WordPress Hosting SSD

 Hosting WordPress SSD Start  Hosting WordPress SSD Profesjonalny  Hosting WordPress SSD Premium
 Równoległe procesy (MaxCGI)  12  12  16
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  90s  90s  180s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit)  380 MB  380 MB  512 MB
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  16  16  32
 Maksymalna liczba otwieranych plików przez proces (Files Limit)  64  64  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  600s  600s  900s
 HTTP Timeout  60s  60s  60s
 Limit ilości plików (INODES)  500 000  1 000 000  1 500 000
 Powierzchnia pojedynczej skrzynki e-mail  24GB  49GB  99GB
 Ilość wiadomości w pojedynczej skrzynce e-mail  500 000  500 000  500 000
 Powierzchnia na całą pocztę e-mail  24GB  49GB  99GB
 Powierzchnia na WWW  24GB  49GB  99GB
 Powierzchnia na MySQL  6GB  6GB  6GB

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące na serwerach Hosting PrestaShop

Hosting PrestaShop Start Hosting PrestaShop Biznes  Hosting PrestaShop Profesjonalny
 Równoległe procesy (MaxCGI)  12  12  16
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  90s  90s  180s
 Maksymalna ilość pamięci (Mem Limit)  380 MB  380 MB  512 MB
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  16  16  32
 Maksymalna liczba otwieranych plików przez proces (Files Limit)  64  64  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  600s  600s  900s
 HTTP Timeout  60s  60s  60s
 Limit ilości plików (INODES)  500 000  1 000 000  1 500 000
 Powierzchnia pojedynczej skrzynki e-mail  24GB  49GB  99GB
 Ilość wiadomości w pojedynczej skrzynce e-mail  500 000  500 000  500 000
 Powierzchnia na całą pocztę e-mail  24GB  49GB  99GB
 Powierzchnia na WWW  24GB  49GB  99GB
 Powierzchnia na MySQL  6GB  6GB  6GB

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące przy Managed Hosting

Managed Hosting to hosting dedykowany, który jest jednocześnie zaawansowany technologicznie i łatwy w obsłudze. Najkrócej mówiąc, otrzymujesz serwer odpowiadający parametrami takim usługom jak VPS lub serwer dedykowany, ale wciąż zarządzasz nim w tak łatwy sposób jak hostingiem współdzielonym.

To świetne rozwiązanie, gdy zwykły hosting przestał już odpowiadać Twoim potrzebom, ale chcesz pozostać przy dobrze znanej prostocie zarządzania. Po prostu rozwijaj swój projekt bez zbędnych obaw.

Porównaj poniżej parametry i zobacz, co zyskasz, kiedy przeniesiesz się ze zwykłego hostingu współdzielonego na Managed Hosting.

Managed Hosting M Managed Hosting L Managed Hosting XL
 Powierzchnia na dyskach SSD  500GB  1TB  2TB
 Równoległe procesy (MaxCGI)  16  18  20
 RAM (maksymalna ilość do wykorzystania przez wszystkie procesy)  4GB  10GB  12GB
 Mem Limit (maksymalna ilość RAM do wykorzystania przez jeden proces)  256 MB  512 MB  512 MB
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  600s  600s  900s
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  128  128  128
 Maksymalna liczba otwieranych plików przez proces (Files Limit)  64  64  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  900s  900s  1200s
 Bazy danych na NVMe  tak  tak  tak
 HTTP Timeout  900s  900s  1200s
 Limit ilości plików (INODES)  5 000 000  10 000 000  10 000 000
 Powierzchnia pojedynczej skrzynki e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Ilość wiadomości w pojedynczej skrzynce e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na całą pocztę e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na WWW  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na MySQL  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
* w stosunku do pojemności posiadanego serwera i przydzielonych zasobów poczta/WWW
Jeśli posiadasz pakiet Hostingu dedykowanego, który był w ofercie w home.pl (np. Hosting dedykowany Medium, Hosting dedykowany Advanced, Hosting dedykowany Expert), to jego parametry znajdziesz w tabeli poniżej:
Hosting dedykowany Medium Hosting dedykowany advanced Hosting dedykowany eXpert
 Powierzchnia na dyskach SAS  500GB  1TB  2TB
 Równoległe procesy (MaxCGI)  16  18  20
 RAM (maksymalna ilość do wykorzystania przez wszystkie procesy)  4GB  10GB  12GB
 Mem Limit (maksymalna ilość RAM do wykorzystania przez jeden proces)  256 MB  512 MB  512 MB
 Maksymalne użycie procesora (CPU Limit)  600s  600s  900s
 Maksymalna ilość procesów (Proc Limit)  128  128  128
 Maksymalna liczba otwieranych plików przez proces (Files Limit)  64  64  128
 Maksymalny czas życia procesu (Alarm)  900s  900s  1200s
 Bazy danych na NVMe  nie  nie  nie
 HTTP Timeout  900s  900s  1200s
 Limit ilości plików (INODES)  5 000 000  10 000 000  10 000 000
 Powierzchnia pojedynczej skrzynki e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Ilość wiadomości w pojedynczej skrzynce e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na całą pocztę e-mail  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na WWW  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*
 Powierzchnia na MySQL  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*  bez ograniczeń*

* w stosunku do pojemności posiadanego serwera i przydzielonych zasobów poczta/WWW

Szybkość łącza

Serwery home.pl utrzymywane są w największym polskim centrum danych firmy T-Mobile. Obecnie posiadamy łącza o całkowitej przepustowości na poziomie 80 Gbit/s. Jesteśmy stale połączeni z sieciami T-Mobile, PLIX, Level3 oraz Cogent, umożliwiając naszym Klientom dostęp do POP w całej Europie: m.in. w Londynie (LINX), Amsterdamie (AMSIX), Frankfurcie (DE-CIX), czy Wiedniu (VIX).

SLA – gwarantowana dostępność danej usługi

SLA to zagwarantowana dostępność danej usługi wskazana w Specyfikacji Usługi na stronach home.pl. SLA liczone jest w skali miesiąca kalendarzowego. SLA wynosi 99% w skali miesiąca kalendarzowego, chyba że inne parametry SLA zostały podane w Specyfikacji Usługi na stronach home.pl.

W jaki sposób obliczane jest SLA dla usług w home.pl?

Wzór matematyczny - Gwarantowany czas dostępności usługi - Sprawdź w jaki sposób obliczane jest SLA dla usług

 • liczba godzin w miesiącu – czyli liczba godzin w miesiącu kalendarzowym, np. styczeń 31 x 24h = 744h,
 • czas niedostępności – czyli liczba godzin niedostępności usługi, np. 2h.
Przykład: miesiąc styczeń liczy 31 dni, więc 31 x 24h = 744h.

Gdy usługi nie są dostępne przez 2h, to do wzoru podstawiamy: (744 – 2) / 744 x 100 = 99,7312%

Na podstawie powyższych obliczeń możemy stwierdzić, że SLA dla usługi w home.pl w przypadku awarii trwającej 2h wyniósł: 99,7312%

Firma home.pl ma prawo do krótkotrwałego zawieszenia świadczenia usługi w ramach okna serwisowego. W oknie serwisowym przeprowadzane są prace konserwacyjne w obrębie usługi czy infrastruktury technicznej. Okna serwisowe wiążące się z zawieszeniem świadczenia usługi mogą być przeprowadzone w godz. 23:00 – 7:00, dotyczy to wszystkich dni tygodnia. Niedostępność usługi wynikająca z przeprowadzanych prac w oknie serwisowym nie wlicza się do parametru SLA.

Dlaczego szybkość łącza przy moim serwerze została zmniejszona?

Po przekroczeniu 1 TB transferu w danym miesiącu, pasmo przepustowości osiąga wartość 10 Mbps. Domyślne pełne pasmo przywracane jest pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Po przekroczeniu 5 TB transferu w danym miesiącu, pasmo przepustowości osiąga wartość 10 Mbps. Domyślne pełne pasmo przywracane jest pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku usług Hosting Premium oraz Hosting Premium X PRO występuje dodatkowy mechanizm zmiany prędkości przesyłania danych DO serwera w zależności od obecnej zajętości serwera:

 • do 25% zajętości serwera – pełne pasmo,
 • od 26-50% zajętości serwera – 10 Mbps,
 • od 51–75% zajętości serwera – 1 Mbps,
 • 76%+ zajętości serwera – 100kbps.

Procenty, na podstawie których funkcjonuje mechanizm zawsze liczone są od bazowej zajętości serwera.

Przykład 1:
Dla usługi Business Cloud Unlimited:

 • 25% zajętości serwera – do 250 GB,
 • 26-50% zajętości serwera – od 251 do 500 GB,
 • 51-75% zajętości serwera – od 501 do 750 GB,
 • 76%+ zajętości serwera – ponad 750 GB.
Przykład 2:
W przypadku usługi Hosting Premium 1 PRO z powierzchnią bazową 1,5 TB pojemności, procentowo progi będą wyglądać tak:

 • 25% zajętości serwera – do 375 GB,
 • 26-50% zajętości serwera – od 376 do 750 GB,
 • 51-75% zajętości serwera – od 751 do 1125 GB,
 • 76%+ zajętości serwera – ponad 1126 GB.

Im więcej rozszerzeń PRO, tym bardziej BAZOWA powierzchnia jest podnoszona.

Jak przejść na pakiet Hosting Premium PRO?

W każdej chwili możesz zmienić typ usługi na wyższy, np. Hosting Premium, Hosting Premium PRO, Hosting Premium 5 PRO itd. Każde rozszerzenie PRO zwiększa możliwości Twojego serwera. Opłata wynosi 804 zł netto za każde rozszerzenie PRO i jest doliczona do abonamentu rocznego serwera.

Jeśli chcesz zmienić typ usługi, skontaktuj się z Biurem Obsług Klienta przez infolinię lub formularz kontaktowy.

Jakie dodatkowe zasoby serwera daje rozszerzenie PRO?

Decydując się na dodatkowe rozszerzenie swojego serwera do opcji PRO, np. Hosting Premium PRO, Poczta Biznes PRO lub WordPress Hosting Premium PRO, zyskujesz dodatkowe zasoby dla swojego serwera:

 • 1 rozszerzenie PRO dla usługi Poczta Biznes to: dodatkowe 100 GB na pocztę, dodatkowe 100 MB na WWW, 250 000 dodatkowych plików na serwerze,
  Cena przedłużenia ważności usługi: podstawowa wartość usługi + (348zl netto * ilość rozszerzeń PRO).
  Np. Poczta Biznes 2 PRO: podstawowa wartość usługi (patrz cennik przedłużenia) + 348 zł x 2 = cena przedłużenia + 696 zł
 • 1 rozszerzenie PRO dla usługi Hosting Premium to: dodatkowe 500 GB na WWW i pliki, dodatkowe 200 GB na pocztę e-mail, dodatkowe 500 000 plików na serwerze, 10 dodatkowych list mailingowych.
  Cena przedłużenia ważności usługi: podstawowa wartość usługi + (804netto * ilość rozszerzeń PRO).
 • 1 rozszerzenie PRO dla usługi WordPress Hosting Premium to: dodatkowe 10 GB (WWW/pocztę), dodatkowe 500 000 plików na serwerze.
  Cena przedłużenia ważności usługi: podstawowa wartość usługi + (348zl netto * ilość rozszerzeń PRO).
  Np. WordPress Hosting 2 PRO: podstawowa wartość usługi (patrz cennik przedłużenia) + 348 zł x 2 = cena przedłużenia + 696 zł
Zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami, np. możesz rozszerzyć zasoby serwera Hosting Premium do opcji, np. PRO, 2 PRO lub nawet 3 PRO (czyli powyższe dodatkowe zasoby x3 + zasoby podstawowe usługi Hosting Premium) czy też nawet 5 PRO (powyższe zasoby x5 + zasoby podstawowe usługi Hosting Premium).
WAŻNE! Maksymalny rozmiar przestrzeni na WWW wynosi 4 TB. Przykładowo, dla usługi Hosting Premium 6 PRO, pojemność wyniesie 4 TB na WWW, 1600 GB na POCZTĘ. Dla usługi Unlimited 8 PRO, 4 TB na WWW, na pocztę 2000 GB.

Czy PRO jest korzystniejsze od rejestracji nowej usługi?

Tak. Zwróć szczególną uwagę, że korzystając z oferty na rozszerzenie usługi PRO zyskujesz przede wszystkim zwiększenie zasobów w ramach tej samej usługi, bez konieczności rejestracji kolejnej. Może to mieć duże znaczenie przy obsłudze domen internetowych (jeden adres do jednego hostingu).

Dodatkowo cena rozszerzenia PRO jest znacznie niższa niż cena przedłużenia ważności nowej pojedynczej usługi.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie