Słowo kluczowe: komenda

Dodatkowe warunki dopasowania w mod_rewrite

Używając komendy RewriteCond można zdefiniować dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby wykonane zostały reguły (RewriteRule). Składnia tej komendy wygląda następująco: RewriteCond sprawdzany_parametr warunek flagi sprawdzany_parametr – używamy tu zmiennej globalnej, warunek – wyrażenie regularne dopasowywane do sprawdzanego parametru (zmiennej globalnej), flagi – ich występowanie jest opcjonalne. Wyróżniamy 2 flagi: [NC] – nocase (ignorowanie wielkości […]

Jak w .htaccess korzystać z komendy Expires na hostingu?

W home.pl możesz używać komendy “Expires” w pliku .htaccess na serwerach współdzielonych. Stosując kombinacje komend “:Location” oraz “Expires” możesz ustalić ważność pobieranych dokumentów. Format polecenia “Expires” jest następujący: Expires kod_czasu Gdzie kodem_czasu są: A – kod ten określa, że czas ważności jest ustawiony od chwili, w której Klient pobrał dokument, M – kod ten określa, […]

Polecenia bash, które służą do wyświetlania plików

Opis podstawowych komend i poleceń bash, które służą do wyświetlania plików: Polecenie cat Polecenie head Polecenie less Polecenie tail Możemy wykonać operacje na serwerze za Ciebie! Polecenie cat cat opcja plik Polecenie to wysyła zawartość pliku na standardowe wyjście (czyli wyświetla zawartość pliku). Przykłady: cat plik.txt Poniższe polecenie łączy dwa pliki w jeden. cat plik1 […]

Polecenia bash do zarządzania plikami

Opis podstawowych komend i poleceń bash, które służą do zarządzania plikami: Polecenie chmod Polecenie cksum Polecenie md5sum Polecenie cp Polecenie file Polecenie ln Polecenie ls Polecenie mv Polecenie rm Polecenie touch Możemy wykonać operacje na serwerze za Ciebie! Polecenie chmod chmod zezwolenia plik Polecenie to zmienia prawa dostępu dla pliku/plików na nowe. By zmienić uprawnienia […]

Polecenia bash do skompresowanych archiwów

Opis podstawowych poleceń bash służących do obsługi skompresowanych archiwów: Polecenie tar Polecenie gzip Możemy wykonać operacje na serwerze za Ciebie! Polecenie tar tar opcje Polecenie to służy do kompresji i rozpakowania różnych archiwów. Przykłady: tar -cvf archiwum.tar katalog_z_plikami/ Powyższy przykład tworzy archiwum wszystkich plików z podanego katalogu. Można też podać nazwę określonego pliku. tar -xvf […]