Słowo kluczowe: Exchange Server

Wybieranie i odzyskiwanie danych programu Exchange Server

Poniższa tabela zawiera zestawienie danych programu Microsoft Exchange Server, które można wybrać do uwzględnienia w kopii zapasowej, oraz minimalne prawa użytkownika wymagane w celu utworzenia kopii zapasowej tych danych. Wersja programu Exchange Elementy danych Prawa użytkownika 2003 Grupy magazynów Członkostwo w grupie z rolą Zarządzanie organizacją 2007 Grupy magazynów Członkostwo w grupie z rolą Administratorzy […]