Słowo kluczowe: Catch-all

Co to jest Catch-all?

Catch-All, czyli dosłownie "złap wszystkie" to funkcja serwera pocztowego, która pozwala na zbieranie wszystkich wiadomości e-mail wysłanych na nieistniejące adresy pocztowe w Twojej domenie. Funkcja, czy też konto typu catch-all,...

What is Catch-all?

Catch-All is a mail server feature that allows you to collect all email messages sent to non-existent email addresses in your domain. Catch-all is referred to as the mail server...