Słowo kluczowe: rekord SPF

Co to jest rekord SPF domeny?

Co to jest rekord SPF domeny? Jaka jest budowa rekordu SPF? Sendler Policy Framework (SPF) – jest typem rekordu dla domeny, działającym w ramach usługi […]

Jak dodać rekord SPF w poprzednim Panelu Kliena?

Rekord SPF odpowiada za identyfikację serwera pocztowego uprawnionego do wysyłania wiadomości e-mail w imieniu danej domeny. Rekord SPF przyjmuje postać rekordu tekstowego zapisanego w ustawieniach […]