Słowo kluczowe: potwierdzenie

Potwierdzanie danych kontaktowych przy domenie globalnej (ClientHold)

Od 1 stycznia 2014 roku dysponent domeny globalnej (np. .com, .net, .biz., .info lub .org) zobowiązany jest do potwierdzenia kontaktowego adresu e-mail po wykonaniu określonych operacji na domenie. Aby potwierdzić adres e-mail, należy kliknąć link, który znajduje się w treści otrzymanej wiadomości e-mail. Wiadomości weryfikacyjne wysyłane są w dniu dokonania operacji, następnie są ponawiane: 5 dnia, […]

Potwierdzenie przeczytania wiadomości e-mail

Poczta home.pl umożliwia włączenie powiadomień o przeczytaniu wiadomości e-mail, która odebrana została przez adresata. W sieci Internet można spotkać się z dwoma rodzajami powiadomień związanych z przesyłaniem wiadomości e-mail: powiadomienie o dostarczeniu wiadomości: przyjęło się, że każda wiadomość, która zostanie wysłana, zostanie także dostarczona do serwera odbiorcy. W przypadku niepowodzenia w dostarczeniu wiadomości e-mail do […]

Jak wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłki?

Aby wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłek: Zaloguj się do Twojego Panelu eSklep. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. Przejdź do opcji menu SPRZEDAŻ –> PRZESYŁKI i na liście zaznacz przesyłki, dla których chcesz wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania. Z listy rozwijanej Akcje (prawy dolny róg ekranu)  wybierz opcję Drukuj zaznaczone i potwierdź klikając przycisk Wykonaj. […]