Potwierdzanie danych kontaktowych przy domenie globalnej (ClientHold)

Od 1 stycznia 2014 roku dysponent domeny globalnej (np. .com, .net, .biz., .info lub .org) zobowiązany jest do potwierdzenia kontaktowego adresu e-mail po wykonaniu określonych operacji na domenie.

  • rejestracji nowej domeny globalnej,
  • transferu domeny globalnej do innego operatora,
  • zmiany danych abonenta (np. aktualizacja adresu e-mail).
WAŻNE! Weryfikacyjna wiadomość e-mail wysyłana jest w przypadku każdej domeny globalnej (np. .com, .net, .org, .biz, .info lub .name) na kontakt administracyjny podany w Panelu klienta home.pl.
Aby potwierdzić adres e-mail, należy kliknąć link, który znajduje się w treści otrzymanej wiadomości e-mail. Wiadomości weryfikacyjne wysyłane są w dniu dokonania operacji, następnie są ponawiane: 5 dnia, 10 dnia oraz 13 dnia po wykonaniu operacji. Wystarczające jest potwierdzenie jednej wiadomości. Po potwierdzeniu wiadomości weryfikacyjnej, kolejne wiadomości nie będą już ponawiane.

Potwierdzenie danych możesz wykonać w ciągu 15 dni od czasu dokonania operacji, wyłącznie za pomocą linku znajdującego się wiadomości wysyłanej na adres e-mail dysponenta domeny.

W przypadku cesji (zmiana abonenta domeny), potwierdzająca wiadomość e-mail wysyłana jest na adres e-mail nowego abonenta domeny.

Jeśli adres e-mail nie zostanie potwierdzony przez dysponenta w terminie 15 dni, domena zostanie zablokowana (nie usunięta). Status domeny zostanie ustawiony na ClientHold. Funkcjonowanie domeny zostanie przywrócone, jak tylko dysponent potwierdzi dane poprzez kliknięcie linku przesłanego w wiadomości e-mail.

Jak sprawdzić na jaki adres została wysłana weryfikacyjna wiadomość e-mail?

Jeśli domena jest zarejestrowana (opłacana) w home.pl, to adres e-mail, na który została wysłana weryfikacyjna wiadomość możesz w łatwy sposób sprawdzić w Panelu klienta home.pl.

  1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
  2. Przejdź do sekcji menu: Domeny, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista domen. Kliknij nazwę domeny, dla której chcesz sprawdzić dane kontaktowe.
  4. Po prawej stronie ekranu w sekcji Opcje zaawansowane znajdź pole Kontakty domeny. Możesz kliknąć wyświetlone imię i nazwisko (np. Jan Kowalski), aby wyświetlić szczegóły odnośnie danych kontaktowych.
  5. Na wyświetlonym ekranie znajdziesz adres e-mail właściciela domeny, na który została wysłana weryfikacyjna wiadomość.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie