Kiedy opcja „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania” może zostać włączona?

Użytkownicy posiadający skrzynki e-mail w sieci home.pl są chronieni przed spamem za pomocą aktywnych zabezpieczeń antyspamowych. W Panelu klienta home.pl oraz za pomocą Poczty home.pl możesz zmienić ustawienia zabezpieczeń antyspamowych.

Najważniejszymi filtrami antyspamowymi są biała oraz czarna lista nadawców, za pomocą których możliwe jest blokowanie lub bezwzględne przyjmowanie wiadomości na podstawie określonych przez nas zasad (np. wiadomości e-mail wysyłane z określonego adresu, hosta, domeny, adresu IP). Drugi poziom zabezpieczeń stanowią pozostałe filtry (np. filtrowanie po adresie nadawcy oraz po temacie i treści, blokowanie zewnętrznych przekierowań).

Istnieje też funkcja „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania”, która może być dla przydatna dla użytkowników korzystających z zewnętrznych serwisów pocztowych. Przykładowo, użytkownicy poczty Blackberry lub Google wysyłający wiadomość z serwera home.pl na inne konto w home.pl, wysyłają ją przez zewnętrzne serwery pocztowe. Powoduje to odrzucenie wysyłki ze względu na wykrycie „próby podszycia się” pod adres e-mail w home.pl.

Wiadomości wysyłane z serwera w home.pl, które przechodzą również przez zewnętrzne serwery są odrzucane, ponieważ w wysyłanej w ten sposób wiadomości e-mail nie zmienia się pole FROM w nagłówku, natomiast zmienia się pole SENDER. Zabezpieczenie to ma na celu ograniczenie procederu podszywania się pod konta pocztowe. Wysyłane wiadomości, które następnie przekierowywane są przez serwer zewnętrzny z zachowaniem nagłówka z nazwą domeny, traktowane są jako próba podszycia. Aby wiadomość z takiego przekierowania docierała na konto, należy aktywować opcję „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania”.

Jak włączyć funkcję „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania”?

Opcje zabezpieczeń - Włącz opcję Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania

Funkcja „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania” powinna zostać włączona, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości e-mail, które zostały przekierowane do Ciebie z zewnętrznych serwerów pocztowych (np. Gmail).

Funkcja „Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania” może zostać włączona za pośrednictwem Panelu klienta home.pl w obrębie całego serwera lub za pomocą Poczty home.pl w obrębie jednej skrzynki e-mail.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie