Słowo kluczowe: kod EAN13

Uzupełnianie kodów EAN13 w sklepie eSklep (Reklamy w Google Zakupy)

W związku z aktualizacją specyfikacji pliku danych o produktach w Zakupach Google (w roku 2016), od 14.02.2017 w panelu Google na karcie “Diagnostyka” mogą pojawić się ostrzeżenia informujące o konieczności wprowadzenia niezbędnych aktualizacji. Aby zapobiec odrzuceniom twoich produktów, pamiętaj, aby do 14 lutego 2017 roku zastosować się do nowych wymagań. Zgodnie z wytycznymi Google, wszystkie produkty dostępne w sklepach […]