Uzupełnianie kodów EAN13 w sklepie eSklep (Reklamy w Google Zakupy)

W związku z aktualizacją specyfikacji pliku danych o produktach w Zakupach Google (w roku 2016), od 14.02.2017 w panelu Google na karcie „Diagnostyka” mogą pojawić się ostrzeżenia informujące o konieczności wprowadzenia niezbędnych aktualizacji. Aby zapobiec odrzuceniom twoich produktów, pamiętaj, aby do 14 lutego 2017 roku zastosować się do nowych wymagań.

Zgodnie z wytycznymi Google, wszystkie produkty dostępne w sklepach i promowane w ramach tzw. reklam produktowych (Google Zakupy) powinny posiadać uzupełnione informacje odnośnie kodu EAN-13. Zatem wszystkie sklepy internetowe dostępne w sieci Internet, które chcą reklamować swoje produkty w wyszukiwarce muszą obowiązkowo dodać kod EAN-13 do karty produktu. W przeciwnym wypadku zgłoszenia reklamowe będą odrzucane przez Google.

Dzięki takim wytycznym Google będzie lepiej identyfikować produkty, które sprzedajesz. A gdy to się stanie, zwiększy się skuteczność Twoich reklam – dokładniejsze informacje o produkcie i wyświetlanie reklamy użytkownikom w bardziej odpowiedni sposób.  

eSklep nie pozwala na samodzielne generowanie kodów EAN. Kody takie można kupić lub otrzymać od producenta. Więcej informacji o kodach EAN znajdziesz pod adresem: http://blog.eduweb.pl/kod-paskowy-budowa-i-przygotowanie-do-druku
Kod EAN dla produktu powinien zostać przygotowany zgodnie z zasadami jego budowy. Kod EAN-13 zawiera w sumie trzynaście cyfr: nr kraju (pierwsze 2 cyfry), nr producenta lub dystrybutora (następne 5 cyfr), nr produktu (następne 5 cyfr), cyfra kontrolna (ostatnia cyfra).

Jak uzupełnić kod EAN13 przy produkcie w sklepie eSklep?

Istnieją dwie możliwości, wybierz jedną z nich:

  1. Zbiorcze dodanie kodów EAN-13 przy wszystkich produktach za pomocą IMPORT/EKSPORT produktów
  2. Ręczne i pojedyncze uzupełnienie kodu EAN-13 przy każdym produkcie. W tym celu przejdź do edycji każdego produktu i w polu „Kod EAN-13” należy wpisać właściwy kod dla wszystkich produktów
WAŻNE! Nie wpisuj zmyślonego kodu EAN-13! Kod EAN-13 powinien zostać zbudowany zgodnie z przyjętymi zasadami oraz standardami (np. kod kraju to dwie pierwsze cyfry).
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Załóż własny sklep internetowy

Nieważne co i jak chcesz sprzedawać. eSklep od home.pl to idealne narzędzie do prowadzenia sprzedaży w Internecie.