Transfer domeny globalnej do home.pl

Jak przenieść domenę internetową do home.pl?

Transfer domeny do home.pl możesz zlecić za pośrednictwem:


Transfer domeny do home.pl oznacza przeniesienie obsługi domeny do home.pl i jest równoznaczny z:
 • przeniesieniem obsługi bilingowej do home.pl (opłacanie faktur za przedłużenie w home.pl),
 • możliwością samodzielnej konfiguracji rekordów domeny w Panelu klienta home.pl.
Transferując obsługę domeny do home.pl, zyskujesz:
 • przedłużenie ważności transferowanej domeny globalnej lub europejskiej aż o rok!
 • unikatową pomoc techniczną 24h/365 dni,
 • profesjonalną obsługę Klienta.
WAŻNE! Użytkownicy domeny korzystający ze strony WWW i skrzynek e-mail nie zauważą zmiany operatora domeny na home.pl, jeśli nie zmienisz podczas transferu delegacji domeny (zmiana serwerów DNS).
Możesz wydelegować domenę na serwery DNS home.pl przed rozpoczęciem transferu, jeśli chcesz, aby domena prowadziła na serwer w home.pl po zakończonym transferze. Zmiana serwerów DNS będzie zauważalna przez użytkowników Twojej strony WWW. Jeśli korzystasz z usług konfiguracji rekordów domen (np. A, MX, CNAME) u obecnego operatora, to w tej sytuacji wymagane będzie ponowne ich utworzenie w Panelu klienta home.pl po zakończonym transferze i delegacji.

Warunki transferu Twojej domeny do home.pl

W zależności od typu domeny, transfer domeny ograniczony jest spełnieniem poniższych warunków. Przykładowo domena .pl po pierwszym jej opłaceniu może zostać transferowana do innego operatora po 5 dniach od jej pierwszego opłacenia.

DOMENA Krajowe .pl oraz Funkcjonalne np. .com.pl, .org.pl Globalna np. com, .net, .org, .biz, .info Europejska .eu
Po pierwszym opłaceniu 5 dni 60 dni 0 dni
Po transferze 5 dni 60 dni 0 dni
Po kolejnym przedłużeniu 0 dni 0 dni 0 dni
Przed wygaśnięciem 0 dni 0 dni 0 dni
Cena transferu bezpłatnie Kliknij i sprawdź cenę transferu (gratis przedłużenie ważności domeny o dodatkowe 365 dni) Kliknij i sprawdź cenę transferu (gratis przedłużenie ważności domeny o dodatkowe 365 dni)
WAŻNE! Transfer domen regionalnych jest przeprowadzany na tych samych zasadach co transfer domen krajowych *.pl oraz domen funkcjonalnych.

Transfer domeny globalnej do home.pl

Do rozpoczęcia transferu domeny globalnej do home.pl wymagane będzie dostarczenie kodu AuthInfo, który uzyskasz od obecnego operatora Twojej domeny. Wpisanie kodu AuthInfo będzie wymagane w formularzu transferu, który wyświetlony zostanie po zainicjowaniu transferu domeny do home.pl. Więcej informacji na temat cennika transferu domen.

Transfer domen globalnych (np.: .com, .net, .org, .info, .biz) jest płatny i jednocześnie przedłuża ważność domeny o rok.
WAŻNE! Aby transfer domeny globalnej doszedł do skutku, wymagane jest odblokowanie domeny do transferu przez aktualnego operatora domeny, czyli firmę, w której jest ona zarejestrowana. Domena powinna znajdować się w statusie OK/ACTIVE, który umożliwia wykonanie transferu. W celu nadania odpowiedniego statusu domeny, skontaktuj się z jej aktualnym operatorem.

Do rozpoczęcia transferu domen wymagane jest posiadanie kodu AuthInfo, który można uzyskać bezpłatnie u obecnego operatora domeny (od którego domena ma zostać przeniesiona).

 1. Aby rozpocząć przeniesienie domeny, przejdź na stronę
  Transfer domeny do home.pl - krok 1
 2. W wyświetlonym polu wpisz nazwę domeny (np. twojadomena.com), którą chcesz przetransferować do home.pl i kliknij przycisk: Transferuj. W tym momencie nasz system sprawdzi wpisany adres internetowy, czy jest możliwy jego transfer (może to potrwać kilka sekund).
 3. W wyskakującym okienku wpisz kod autoryzujący transfer, który uzyskałeś od obecnego operatora domeny.
  Authinfo - kod autoryzujący transfer - authcode - AI
 4. Zatwierdź, klikając Transferuj.
 5. Na następnym ekranie zostanie wyświetlone zamówienie. Kliknij przycisk: Przechodzę do koszyka.
 6. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz identyfikacji klienta. Po poprawnej rejestracji nowego konta lub zalogowaniu się do istniejącego konta w home.pl, zostaniesz przeniesiony do ekranu weryfikacji zamówienia.
  Transfer domeny - Formularz - TransferujRys. Jeśli jesteś już naszym klientem, to podaj dane dostępowe do Twojej usługi w home.pl.
  • Jeśli nie posiadasz jeszcze żadnej usługi w home.pl, to wybierz zakładkę: Firma lub Osoba fizyczna i dokończ rejestrację nowego konta w home.pl.
  • Jeśli posiadasz już konto/usługę w home.pl, to wybierz zakładkę: Mam już konto i wpisz login i hasło dostępu do istniejącego konta w home.pl.
  WAŻNE! Jeśli podczas rejestracji / identyfikacji klienta będą widniały inne dane abonenta niż te, które są obecnie ustawione przy domenie, to po zakończonym transferze domeny do home.pl, zmienione zostaną również dane abonenta domeny na te, które widnieją w Panelu klienta home.pl. Jeśli podczas transferu domeny do home.pl nie chcesz zmienić abonenta domeny, upewnij się, że przy wybranym koncie w home.pl widnieją te same dane abonenta, które są obecnie ustawione przy domenie.
 7. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz weryfikacji Twojego zamówienia.
 8. Aby zainicjować transfer domeny, opłać PRO FORMĘ za transfer domeny globalnej (zobacz cennik). Właściwa faktura VAT zostanie wysłana na Twój kontaktowy adres e-mail, po opłaceniu PRO FORMY.

 9. Po zaksięgowaniu środków pieniężnych za transfer domeny, proces zmiany operatora domeny zostanie rozpoczęty.
 10. Po rozpoczęciu transferu domeny, obecny operator może wysłać na Twój adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie lub anulowanie transferu domeny do home.pl.
  • Jeśli otrzymałeś taką wiadomość, potwierdź, że chcesz wykonać taki transfer.
  • Jeśli nie otrzymałeś takiej wiadomości, transfer domeny zostanie automatycznie wykonany za 6 dni.
  WAŻNE! Wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym transfer wysyłana jest na adres e-mail, który został podany jako kontaktowy u obecnego operatora domeny (od którego domena jest przenoszona do home.pl).
  Jeśli nie potwierdzisz lub nie anulujesz transferu, to transfer domeny do home.pl zostanie wykonany automatycznie po 6 dniach od wysłania wiadomości e-mail.
 11. Transfer domeny do home.pl zostanie zakończony. Po zakończonym transferze, ważność domeny zwiększana jest o 365 dni.
WAŻNE! Dysponent każdej domeny globalnej (np. .com lub .org) zobowiązany jest dodatkowo do potwierdzenia wykonanej operacji na domenie. Wiadomość z prośbą o dodatkowe potwierdzenie transferu wysyłana jest na adres e-mail abonenta domeny. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o konieczności potwierdzenia wykonanej operacji na domenie globalnej.

Czy mogę zrobić transfer domeny przez Panel klienta home.pl?

Transfer domeny do home.pl możesz zlecić również po zalogowaniu w Panelu klienta home.pl do Twojego konta. Możliwość zainicjowania transferu z poziomu Panelu klienta jest dostępna tylko dla wybranych domen. Zobacz instrukcję jak to zrobić.

Jak sprawdzić, czy transfer domeny do home.pl został zakończony?

Po zleceniu transferu domeny do home.pl, na Pulpicie w Panelu klienta home.pl dla Twojego konta zostanie wyświetlone powiadomienie o utworzeniu odpowiedniego zamówienia.

Status zamówienia dotyczącego transferu domeny do home.pl będzie „W realizacji” dopóki nie zostanie zakończony transfer domeny do home.pl. Po zakończeniu transferu, status rejestracji domeny w Panelu klienta home.pl zostanie zmieniony na: Aktywna. Będzie to oznaczać, że domena została poprawnie przeniesiona.

Wszystkie pozostałe domeny (które nie są zarejestrowane w home.pl, a np. są tylko wydelegowane na serwery DNS home.pl) w kolumnie Status rejestracji będą miały status: Registered Elsewhere.

Więcej rozwiązań
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie