Wniosek o wydanie kodu Authinfo

W home.pl możesz złożyć wniosek o wydanie kodu Authinfo na dwa sposoby:

SPIS TREŚCI

Co to jest kod Authinfo?

Authinfo (Authcode, EPP) to kod autoryzujący domenę, za pomocą którego można wykonać transfer domeny do innego operatora. Kod Authinfo powinien być traktowany jako poufny i nie powinien być przekazywany nieupoważnionym osobom.

Kod Authinfo wydawany jest zwykle na żądanie właściciela domeny poprzez wypełnienie i przesłanie wniosku o wydanie kodu Authinfo.

Transfer domeny z home.pl do innego operatora

 

Jak złożyć wniosek o wydanie kodu Authinfo w Panelu Klienta?

Wniosek o wydanie kodu Authinfo możesz złożyć w Panelu Klienta.

W przypadku domen z końcówką EU możliwe jest samodzielnie pobranie kodu Authinfo. Dowiedz się więcej: Jak uzyskać kod Authinfo dla domeny eu?
 1. Po zalogowaniu się do Panelu Klienta w menu z lewej strony kliknij Wsparcie Klienta.
  Składanie wniosku o wydanie kodu Authinfo. Panel Klienta - Wsparcie klienta
 2. Kliknij Zarządzanie domenami, a następnie w kafelku Kody Authinfo kliknij Przejdź dalej.
  Składanie wniosku o wydanie kodu Authinfo. Panel Klienta - Wsparcie klienta - Zarządzanie domenami - Kody AuthInfo
 3. Kliknij przycisk Utwórz wniosek o wydanie kodu Authinfo.
  Składanie wniosku o wydanie kodu Authinfo. Panel Klienta - Wsparcie klienta - Zarządzanie domenami - Kody AuthInfo - Utwórz wniosek o wydanie kodu AuthInfo
 4. Po zapoznaniu się z informacjami dot. generowania wniosku kliknij przycisk Dalej.
  Składanie wniosku o wydanie kodu Authinfo. Panel Klienta - Wsparcie klienta - Zarządzanie domenami - Kody AuthInfo - Utwórz wniosek o wydanie kodu AuthInfo - Zapoznaj się z informacjami - Dalej
 5. Wypełnij formularz:
  • Wybierz domenę lub domeny, dla których chcesz wygenerować kod Authinfo.
  • Opisz, z jakiego powodu decydujesz się przenieść domenę do innego operatora.
  • Podaj nazwę operatora, do którego przenosisz swoją domenę.

  Następnie kliknij Dalej.
  Składanie wniosku o wydanie kodu Authinfo. Panel Klienta - Wsparcie klienta - Zarządzanie domenami - Kody AuthInfo - Utwórz wniosek o wydanie kodu AuthInfo - Zapoznaj się z informacjami - Dalej - Wypełnij formularz - Dalej

 6. Upewnij się, że wszystkie dane się zgadzają. Używając przycisku Powrót, możesz je edytować. Jeśli formularz jest wypełniony prawidłowo, zaznacz checkboxy przy zgodach (zaznaczenie zgody na realizację usługi wydania kodu Authinfo jest obowiązkowe). Następnie kliknij przycisk Wyślij wniosek.
  Składanie wniosku o wydanie kodu Authinfo. Panel Klienta - Wsparcie klienta - Zarządzanie domenami - Kody AuthInfo - Utwórz wniosek o wydanie kodu AuthInfo - Zapoznaj się z informacjami - Dalej - Wypełnij formularz - Dalej - Sprawdź, czy dane się zgadzają - Wyślij wniosek

Jeżeli wnioskujesz o kody Authinfo dla kilku domen i mają one przypisanych różnych Użytkowników (Kontakty domeny), kody zostaną wysłane na różne adresy e-mail. W podsumowaniu wniosku o wydanie kodu Authinfo zobaczysz adresy e-mail przypisane do domen wskazanych we wniosku.

O kod Authinfo dla jednej (tej samej) domeny możesz wnioskować raz na 24 godziny.

Jak sprawdzić status wniosku o kod Authinfo?

W każdej chwili możesz sprawdzić status złożonych wniosków o wydanie kodu Authinfo.

 1. W Panelu Klienta w menu z lewej strony kliknij Wsparcie klienta, a następnie Zarządzanie domenami – Kody Authinfo.
 2. Po kliknięciu w kafelek Kody Authinfo zobaczysz listę złożonych wniosków oraz ich status. Jeśli nie składałeś jeszcze żadnego wniosku, lista będzie pusta.
  Lista wniosków o wydanie kodu AuthInfo
Ze względu na możliwe wyjątki i weryfikację poprawności danych, procesowanie wniosku może zająć do 96h.

Jak złożyć wniosek o wydanie kodu Authinfo przez formularz kontaktowy?

Jeśli nie korzystasz z nowego Panelu Klienta lub nie chcesz składać za jego pośrednictwem wniosku o wydanie kodu Authinfo, możesz to zrobić jak dotychczas, korzystając z formularza kontaktowego. W tym celu pobierz i wydrukuj jeden z poniższych wniosków:

Na jednym wniosku o wydanie kodu Authinfo możesz podać nazwy kilku domen zarejestrowanych na te same dane. Napisz je czytelnie, by można było zidentyfikować je bez żadnych wątpliwości.

Jeśli Twoja domena jest zarejestrowana:

 • na dane osoby fizycznej – wniosek powinien być podpisany przez Abonenta domeny lub inną osobę uprawnioną do reprezentowania Abonenta,
 • na firmę lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – wniosek powinien być podpisany przez reprezentanta Abonenta oraz opieczętowany.
W home.pl akceptujemy wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po zweryfikowaniu w Biurze Obsługi Klienta czy podpis elektroniczny jest prawidłowy, wniosek zostanie zaakceptowany i zrealizowany (tj. kod AuthInfo zostanie wydany).

Dotyczy domen zarejestrowanych na dane firmy: w przypadku pojawienia się wątpliwości podczas analizy przesłanego wniosku, Abonent może zostać poproszony o dostarczenie kserokopii lub wersji elektronicznej dokumentu rejestrowego (w zależności od rodzaju działalności, np. KRS, EDG, status spółki).

Zdjęcie lub skan wypełnionego wniosku o wydanie kodu AuthInfo wyślij do nas przez formularz kontaktowy.

Pamiętaj, że posiadanie kodu Authinfo umożliwia przeniesienie domeny, a także zmianę jej dysponenta (np. w drodze cesji elektronicznej). Przesłanie skanu lub listownie wniosku wypełnionego samodzielnie, może stanowić ważny dokument poświadczający złożenie dyspozycji.

Więcej rozwiązań związanych z domenami

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie