Wniosek o wydanie kodu authinfo

SPIS TREŚCI

Co to jest kod Authinfo?

Authinfo (Authcode, EPP) to kod autoryzujący domenę, za pomocą którego można wykonać transfer domeny do innego operatora. Kod authinfo powinien być traktowany jako poufny i nie powinien być przekazywany nieupoważnionym osobom.

Kod Authinfo wydawany jest zwykle na żądanie właściciela domeny poprzez wypełnienie i przesłanie wniosku o wydanie kodu Authinfo.

Transfer domeny z home.pl do innego operatora

Jak pobrać wniosek o wydanie kodu Authinfo?

Jeśli chcesz dokonać transferu domeny z home.pl do zewnętrznego operatora, potrzebny będzie Ci poniżej zamieszczony załącznik. Pobierz go i wydrukuj.

Dokładny opis transferu domeny z home.pl do zewnętrznego operatora znajdziesz pod tym adresem.

WAŻNE! Na jednym wniosku o wydanie kodu Authinfo można podać nazwy kilku domen zarejestrowanych na te same dane, nazwy domen muszą być czytelne i pozwalać na identyfikację domen bez żadnych wątpliwości. Pamiętaj, że posiadanie kodu Authinfo umożliwia przeniesienie domeny, a także zmianę jego dysponenta (np. w drodze cesji elektronicznej). Przesłanie skanu lub listownie wniosku wypełnionego samodzielnie, może stanowić ważny dokument poświadczający złożenie dyspozycji.

Jeśli Twoja domena jest zarejestrowana:

  • na dane osoby fizycznej – wyślij do nas wniosek (wniosku musi zostać podpisany przez abonenta domeny lub inną osobę uprawnioną do reprezentowania abonenta),
  • na firmę lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – to wymagane jest tylko podpisanie pobranego wniosku oraz opieczętowanie go.
WAŻNE! W home.pl akceptujemy wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po zweryfikowaniu w Biurze Obsługi Klienta czy podpis elektroniczny jest prawidłowy, wniosek zostanie zaakceptowany i zrealizowany (kod AuthInfo zostanie wydany).
Dotyczy domen zarejestrowanych na dane firmy: w przypadku pojawienia się wątpliwości podczas analizy przesłanego wniosku, Abonent może zostać poproszony o dostarczenie kserokopii lub wersji elektronicznej dokumentu rejestrowego (w zależności od rodzaju działalności, np. KRS, EDG, status spółki).

Jak przesłać wniosek o wydanie kodu Autohinfo do home.pl?

Wypełniony wniosek o wydanie kodu AuthInfo prosimy dostarczyć za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dokumenty mogą zostać wysłane w formie załącznika do wiadomości e-mail (np. skan, zdjęcie cyfrowe wysokiej rozdzielczości).

Informacje dodatkowe o wniosku o wydanie Authinfo

Aby odczytać plik w formacie .pdf musisz zainstalować program Adobe Reader na swoim komputerze.
W przypadku domen z końcówką EU możliwe jest samodzielnie pobranie kodu AuthInfo. Dowiedz się więcej: Jak uzyskać kod authinfo dla domeny eu?

Więcej rozwiązań związanych z domenami

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie