Słowo kluczowe: XML

Eksport produktów z pliku pliku XML i konwertowanie do CSV

Celem zaimportowania listy produktów, przygotowanej w pliku XML konieczne jest jego przerobienie na format CSV. W celu przygotowania pliku skorzystaj, np. z bezpłatnego narzędzia dostępnego online: kliknij tutaj Po uruchomieniu narzędzia wybierz plik XML, który będziesz edytował. Z listy Output options wybierz separator, np. przecinek. Wybór dostosuj do separatora jaki został użyty w Twoim pliku […]