Słowo kluczowe: IIS Manager

Połączenie z IIS Manager

IIS (Internet Information Services) jest zbiorem usług internetowych, który dołączany jest do systemów Microsoft Windows. IIS jest drugim co do popularności, serwerem stron WWW. IIS pełni funkcje serwera, np. FTP, HTTP, oraz SMTP. IIS Manager to aplikacja, która pozwala połączyć się z konsolą zarządzającą serwerem Windows. Po poprawnym połączeniu użytkownik może zmienić konfigurację serwera za […]

IIS Manager – Feature Delegation

Wprowadzenie – podstawowe informacje o IIS Manager – Feature Delegation, Wymagania systemowe dla IIS Manager, Informacje o ciągach połączeń (connection strings), Zarządzanie dostawcami (providers) w IIS Manager, Szczegóły dotyczące procesu globalizacji platformy .NET, Machine Key – co to jest i do czego służy?, Podstawowe informacje na temat kompilacji platform .NET, Konfiguracja poczty e-mail SMTP (SMTP […]