Co to jest rekord SPF domeny?

Czym jest rekord SPF?

Sendler Policy Framework (SPF) – jest typem rekordu dla domeny, działającym w ramach usługi DNS (strefy domeny), który odpowiedzialny jest za poprawną identyfikację serwera pocztowego, uprawnionego do wysyłania poczty elektronicznej (e-mail) w imieniu danej domeny. Ma on na celu wprowadzenie zabezpieczenia serwerów pocztowych (SMTP) przed przyjmowaniem poczty z niedozwolonych źródeł.

SPF pozytywnie wpływa na ograniczenie liczby wiadomości mailowych będących spamem. Co warte podkreślenia zabezpieczenie SPF dotyczy tylko komunikacji pomiędzy serwerami SMTP. Użytkownicy nie muszą niczego zmieniać w swoich programach pocztowych, aby korzystać z rekordu SPF, jednak do jego działania, konieczne jest ustanowienie poprawnej konfiguracji w strefie samej domeny, w ramach której tworzone są skrzynki e-mail.

Przykład: dla skrzynki email jan.kowalski@moja-firma.pl rekord SPF zostanie utworzony dla moja-firma.pl, w konfiguracji tej domeny. SPF zidentyfikuje serwer klienta, np. usługę hostingu jako serwer uprawniony do korzystania z domeny moja-firma.pl przy wysyłce wiadomości e-mail z kont w niej utworzonych.
Brak rekordu SPF dla domeny moja-firma.pl nie spowoduje braku dostępu do poczty e-mail, ale może spowodować, że wiadomości od użytkowników domeny (kont e-mail utworzonych w tej domenie) będą częściej postrzegane jako SPAM wysłany bez autoryzacji właściwego serwera pocztowego.

Jak zbudowany jest rekord SPF?

Przykład budowy wartości rekordu SPF dla domeny.

v=spf1 ip4:82.177.164.75 a mx
  • v=spf1 wskazuje wersję wskaźnika, w tym przypadku SPF,
  • ip4:82.177.164.72 wskazuje adres IP serwera pocztowego, uprawnionego do wysyłki poczty,
  • a mx/~all/-all ustala dodatkowe opcje/ograniczenia dla działania rekordu czy jego uprawnień.

Wartość rekordu SPF może być wygenerowana automatycznie, np. za pomocą dostępnych w sieci narzędzi, tj. generatorów SPF. Wartość rekordu możesz utworzyć także samemu, na podstawie ww. wzoru, zmieniając jedynie nazwę domeny i adres IP serwera.

Więcej rozwiązań

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie