Nowy rekord / Edycja rekordu domeny

Poniższy artykuł obejmuje wsparcie techniczne dla usług obsługiwanych na poprzedniej platformie home.pl. Ten artykuł posiada swój odpowiednik dla nowej platformy home.pl, sprawdź:
Jak dodać lub zmienić rekord dla domeny na nowej platformie home.pl?

Za pomocą rekordów domeny, możesz skonfigurować swoją domenę w praktycznie dowolny sposób.
Pisząc o konfiguracji domeny mamy na myśli m.in. możliwość:

 • przekierowania ruch poczty e-mail na zewnętrzny serwer poczty,
 • wskazania pod jakim adresem IP znajduje się Twoja strona WWW,
 • ustawienia tzw. rekordu odwrotnego.
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o rekordach domen (np. Rekord A, MX, CNAME).

Rekordy domeny zapisane są w tzw. pliku strefy i możesz je konfigurować po zalogowaniu się w Panelu klienta home.pl.

WAŻNE! Abyś mógł konfigurować rekordy Twojej domeny w Panelu klienta home.pl, musisz:

 • zakupić domenę w home.pl, lub
 • jeśli domena została zakupiona u innego operatora niż home.pl, to musisz przetransferować Twoją domenę do home.pl (po zakończonym transferze domeny, jej przedłużenie będziesz wykonywał w home.pl). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o transferze domeny.

Jak dodać nowy lub zmienić rekord domeny?

Aby dodać nowy rekord lub edytować rekord w Panelu klienta home.pl, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do wybranej domeny lub do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu „Usługi”, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Jeśli jesteś zalogowany do usługi administracyjnej spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich Twoich usług.
  Panel klienta - Wybierz opcje menu Usługi
 3. Na liście usług kliknij nazwę domeny, dla której chcesz dodać nowy rekord lub zmienić istniejący rekord. Kliknięcie nazwy domeny spowoduje rozwinięcie tzw. mini-podglądu, gdzie należy kliknąć przycisk „Konfiguracja usługi”.
  Panel klienta - Usługi - Wybierz usługę i naciśnij przycisk Konfiguracja usługi
 4. Po przejściu do „Konfiguracji usługi”, kliknij przycisk „Rekordy domeny”, który znajduje się na samej górze wyświetlonego ekranu. Spowoduje to wyświetlenie tzw. strefy Twojej domeny, czyli listy obecnie utworzonych rekordów dla Twojej domeny.
  Panel klienta - Usługi - Konfiguracja usługi - Kliknij przycisk Rekordy domeny w pasku Akcji
 5. Za pomocą wyświetlonej listy możesz zarządzać rekordami domeny. Na samej górze ekranu znajdują się dwa przyciski: „Dodaj” oraz „Edytuj”, które umożliwiają odpowiednio dodawanie i edycje rekordów domeny.
WAŻNE! Rekordy A, MX, NS dla Twojej domeny głównej (np. „twojadomena.pl”) możesz zmieniać (edytować) tylko i wyłącznie w formularzu „Konfiguracja domeny”. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Konfiguracja wartość pierwszego (domyślnego) rekordu A, MX, NS.
WAŻNE! Edycja rekordu SOA w sieci home.pl jest niedostępna.

Formularz dodawania, edycji rekordu domeny

Podczas tworzenia nowego rekordu lub edycji istniejącego rekordu zostanie wyświetlony formularz:

Panel klienta - Usługi - Wybrana usługa - Rekordy domeny - Uzupełnij wyświetlony formularz

Opis pól formularza:

 • Nazwa rekordu – w polu tym wpisz nazwę tworzonego rekordu, np. „biuro.twojadomena.pl” lub „dowolnanazwa.twojadomena.pl”.
 • Typ rekordu – w polu tym wybierz odpowiedni typ rekordu, który chcesz utworzyć. Dostępnych jest 8 rodzajów rekordów domen do wyboru. Wybierz jeden z nich, najbardziej pasujący do Twoich potrzeb. Szczegółowe informacje o dostępnych typach rekordów znajdziesz w artykule: Rekordy domeny.
 • Czas odświeżania – w polu tym określ, jak często serwery DNS mają aktualizować w swojej pamięci podręcznej informacje na temat rekordu. Jeśli wybierzesz np. 1 godzinę, to serwery DNS przynajmniej raz na godzinę będą sprawdzały, czy w danym rekordzie nie zostały wprowadzone jakieś zmiany. Innymi słowy, jeśli wprowadzisz zmiany w tym rekordzie to będą one „widoczne” w Internecie po upływie 1 godziny.
  Zalecamy wybór 1 godzinnego czasu odświeżania.
 • Główna wartość rekordu – w tym polu wpisz wartość, na którą ma wskazywać rekord. Wpisz adres IP np. „62.129.252.30” (dla rekordu A) lub nazwę hosta np. „innadomena.pl” (dla rekordów NS, MX, CNAME, PTR). Dla rekordu MX konieczne jest wpisanie priorytetu z przodu np. „10 mail.twojadomena.pl”. Dodatkowe adresy serwerów pocztowych dla rekordu MX lub dodatkowe adresy serwerów DNS dla rekordu NS możesz podać w polach „Dodatkowe wartości rekordu”.
 • Dodatkowe wartości rekordu – W tych polach możesz opcjonalnie wpisać dodatkowe wartości dla rekordu. Dla przykładu możesz w tym polu wpisać zapasowe adresy serwerów poczty e-mail (MX) lub serwerów DNS (NS).
  • W przypadku rekordu MX, możesz w tym polu podać adresy zapasowych serwerów poczty w formacie: „20 mail.twojadomena.pl, 30 mail2.twojadomena.pl”. Priorytet przy rekordzie MX określa, który serwer ma być wykorzystywany w pierwszej kolejności. Połączenie będzie realizowane w pierwszej kolejności z serwerem, którego priorytet ma wprowadzoną najniższą wartość (10). Adresy serwerów w rekordzie MX o wyższej wartości priorytetu (20, 30) są traktowane jako zapasowe. Łączenie z nimi będzie realizowane w przypadku gdy serwer o priorytecie 10 nie działa.
  • Natomiast przy tworzeniu nowej subdomeny np. „dowolnanazwa.twojadomena.pl” w polu „Dodatkowe wartości rekordu” możesz wpisać adresy kolejnych zewnętrznych serwerów DNS. Spowoduje to, że tworzona subdomena będzie wydelegowana do innego operatora niż home.pl, a domena główna (np. „twojadomena.pl”) będzie nadal utrzymywana na serwerach DNS home.pl.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie