Konfiguracja domeny w home.pl

Poniższy artykuł obejmuje wsparcie techniczne dla usług obsługiwanych na poprzedniej platformie home.pl. Ten artykuł posiada swój odpowiednik dla nowej platformy home.pl, sprawdź:.

Wprowadzenie

Dobra domena od razu powinna wywołać skojarzenie z charakterem działalności. Jeśli adres z nazwą Twojej firmy jest wolny, nie warto zwlekać, bo liczba wolnych domen cały czas maleje. Kliknij i zarejestruj domenę w home.pl.

Jeśli zakupiłeś domenę, to należy ją przypisać do serwera w sieci Internet, aby można było korzystać z usług takich jak poczta czy strona WWW z wykorzystaniem zakupionej domeny. Domenę możesz przypisać do serwera w home.pl lub na serwerze u zewnętrznego operatora (innego niż w home.pl). W home.pl masz możliwość dowolnego skonfigurowania ustawień domeny (rekordów domeny). Aby to zrobić zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
Konfigurowanie rekordów domen wydelegowanych na serwery DNS home.pl, ale zarejestrowanych u innego operatora jest możliwe tylko po autoryzacji Klienta podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Twoją domenę internetową zarejestrowaną i utrzymywaną w home.pl możesz:

 1. przypisać do serwera w home.pl i odpowiednio skonfigurować,
 2. przypisać do serwera w home.pl w celu obsługi poczty utworzonej na tym serwerze, natomiast ruch WWW może zostać przekierowany na stronę opublikowaną na zewnętrznym serwerze.
 3. wydelegować na zewnętrzne serwery DNS, w celu obsługi domeny na innym zewnętrznym serwerze (strona oraz poczta e-mail znajduje się na innym zewnętrznym serwerze).

Jak przejść do konfiguracji domeny?

 1. W celu rozpoczęcia konfiguracji domeny zaloguj się w Panelu klienta home.pl do Twojej domeny.
  • Kliknij tutaj, aby rozpocząć logowanie do Panelu klienta home.pl.
 2. Podczas logowania podaj nazwę Twojej domeny w polu „Nazwa konta lub domeny” (np. „twojadomena.pl”) oraz wpisz prawidłowe hasło dostępu do Twojej domeny.
  Panel klienta - Okno logowania - Zaloguj się
 3. Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl, kliknij przycisk „Konfiguruj domenę”, który znajduje się w prawej górnej części wyświetlonego ekranu.

Panel klienta home.pl - Kliknij przycisk Konfiguruj

Jak skonfigurować domenę?

Konfiguracja domeny – sekcja „Ustawienia serwerów DNS w home.pl”

Panel klienta home.pl - Konfiguruj - Ustawienia serwerów DNS w home.pl - Skonfiguruj domenę

Pole „Zaparkuj domenę na serwerach DNS home.pl” – zaznacz to pole, jeśli chcesz zaparkować domenę na serwerach DNS home.pl ale bez wskazania konkretnego serwera, który miałby obsługiwać dla niej pocztę i stronę WWW. Skorzystaj z tej opcji, jeśli nie posiadasz jeszcze wykupionego serwera w home.pl. Niemożliwe będzie w takiej sytuacji wyświetlenie dowolnej strony WWW.
WAŻNE! Zaparkowanie domeny na serwerach DNS home.pl jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli chwilowo nie chcesz używać domeny, a jedynie – zarezerwować ją do przyszłych celów. Drugim powodem może być chęć wykorzystania serwerów DNS home.pl do utrzymania domeny i skonfigurowania rekordów wskazujących na konkretne usługi poza home.pl (np. obsługa poczty, subdomeny).
Pole „Przypisz domenę do usługi w home.pl” – zaznacz to pole, jeśli posiadasz usługę w home.pl (np. serwer) i chcesz przypisać do niej domenę. Przypisanie domeny do serwera w home.pl pozwoli na wyświetlenie umieszczonej na serwerze home.pl strony WWW. Dodatkowo będzie możliwe dodanie nowych skrzynek e-mail z adresem: wybrananazwa@twojadomena.pl.
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na temat przypisania domeny do usługi w home.pl.
Nazwa usługi – wpisz tutaj nazwę usługi w home.pl (nazwę serwera), do której chcesz przypisać domenę. Przypisanie domeny do usługi w home.pl umożliwi Ci zakładanie skrzynek e-mail w Twojej domenie oraz włączenie przekierowania na podkatalog, czyli przypisania nazwy Twojej domeny do strony WWW, która jest opublikowana w wybranym katalogu.
Hasło do usługi (tylko jeśli zmiana usługi) – wpisz tutaj hasło dostępu do usługi (serwera) w celu autoryzacji. To pole musisz wypełnić, tylko wtedy gdy zmieniasz nazwę usługi na inną w polu powyżej.
WAŻNE! Zmiana ustawień serwerów DNS dla Twojej domeny może trwać nawet do 30 godzin! W tym czasie poczta e-mail oraz strona WWW będzie niedostępna pod adresem domeny. Zwróć na ten fakt uwagę przed rozpoczęciem delegacji Twojej domeny na inne serwery DNS niż home.pl.

Konfiguracja domeny – „Przekierowanie ruchu w domenie” – Przekierowanie WWW

Panel klienta home.pl - Konfiguruj - Przekierowanie ruchu w domenie - Zaznacz opcję Włącz przekierowanie 301 na zewnętrzną domenę

Za każdym razem, gdy użytkownik otwiera Twoją stronę WWW, albo gdy Ty wysyłasz lub odbierasz wiadomość e-mail z adresem Twojej domeny lub gdy korzystasz z innych usług, np. FTP czy SSH to generowany jest wtedy tak zwany ruch na Twojej domenie. W tej sekcji możesz zdefiniować czy ruch w Twojej domenie ma być przekierowany w całości czy w części na inny serwer.
WAŻNE! Zmiany wprowadzone w polu „Przekierowanie WWW” będą widoczne w Internecie maksymalnie w ciągu 1 godziny od zapisania zmian, pod warunkiem, że nie zostały wprowadzone zmiany w ustawieniach serwerów DNS, wtedy może zająć to 30h.

Dostępnych jest 5 rodzajów przekierowań ruchu w domenie. Wybierz jedno z nich, najbardziej pasujące do potrzeb:

Brak przekierowania – wybranie tej opcji spowoduje że Twoja domena będzie prowadziła do katalogu głównego serwera, do którego jest przypisana.
IP – jeśli chcesz skierować cały ruch w Twojej domenie na serwery zewnętrznego operatora (innego niż home.pl), to wybierz tę opcję i wpisz adres IP serwera zewnętrznego operatora.
Przykład: Wybierz tę opcję, gdy chcesz korzystać w home.pl tylko z poczty e-mail i mieć zaparkowaną domenę na serwerze home.pl, a pozostałe usługi np. strona WWW mają być obsługiwane przez serwery zewnętrznego operatora.
Aby skorzystać z tego typu przekierowania zaznacz podopcję „Włącz przekierowanie na IP/host/URL” i wpisz w polu „Przekierowanie ruchu (IP/host/URL/katalog)” odpowiednią wartość dla przekierowania (np. adres IP).
Dla zaawansowanych: Wpisanie w tym polu adresu IP serwera spowoduje utworzenie rekordu A w strefie domeny. W home.pl możesz utworzyć jeden rekord A dla wybranej domeny oraz jeden do każdej subdomeny. Rekord adresu (A) wskazuje adres IPv4 dla całego ruchu przychodzącego do domeny. W przypadku, gdy domena jest przypisana do serwera jest to adres IP, pod którym będzie widoczny serwis WWW (poczta będzie nadal obsługiwana na przypisanym serwerze).
W przypadku, jeśli domena zostanie skierowana na zewnętrzny adres IP to należy pamiętać, że rekord MX domeny zostanie domyślnie ustawiony na „10 nazwausługi.home.pl”. Oznacza to, że poczta e-mail będzie obsługiwana przez serwer w home.pl. Natomiast strona WWW pod adresem domeny będzie wyświetlana z wprowadzonego adresu IP. Jeśli chcesz przekierować obsługę poczty na zewnętrzny serwer to należy wpisać jego adres (np. „mail.innyserwer.pl”) w polu „Przekierowanie poczty (host)”.
W przypadku usług Click Web, Business email oraz Hosting Start, które zostały zarejestrowane po dacie 01.03.2017 niemożliwe jest skierowanie domeny za pomocą rekordu A na adres IP tych usług, gdyż te usługi nie posiadają unikalnego adresu IP.
Host – jeśli chcesz skierować cały ruch w Twojej domenie na serwery zewnętrznego operatora (innego niż home.pl) i zależy Ci, aby również poczta e-mail była obsługiwana na serwerze zewnętrznego operatora, to wybierz tę opcję i wpisz adres tego serwera.
Przykład: Wybranie tej opcji spowoduje, że poczta e-mail nie będzie obsługiwana przez home.pl, tylko przez zewnętrznego operatora – nie będziesz mógł odbierać i wysyłać poczty na stronie poczta.home.pl. Jeśli chcesz tego uniknąć, to sugerujemy skorzystać z przekierowania na adres IP.
Aby skorzystać z tego typu przekierowania zaznacz opcję „Włącz przekierowanie na IP/host/URL” i wpisz w polu „Przekierowanie ruchu (IP/host/URL/katalog)” odpowiednią wartość dla przekierowania (np. host).
Dla zaawansowanych: Podanie adresu hosta spowoduje utworzenie rekordu CNAME w strefie domeny.
URL – jeśli chcesz, aby adres Twojej domeny wskazywał na istniejącą w Internecie stronę WWW, np. album ze zdjęciami z wakacji, to zaznacz opcję „Włącz przekierowanie na IP/host/URL” i następnie w polu „Przekierowanie ruchu (IP/host/URL/katalog)” wpisz adres strony WWW do przekierowania. Cały pozostały ruch na Twojej domenie, będzie obsługiwany na serwerach home.pl.
Oznacza to, że przykładowo poczta e-mail będzie nadal obsługiwana na przypisanym serwerze w home.pl. Przekierowanie URL obejmuje tylko ruch WWW. Pamiętaj, że adres Twojej strony musi zostać podany razem z przedrostkiem „http://”, np. „http://twojastrona.pl/index.html”.
Włącz przekierowanie na podkatalog… – Jeśli na serwerze w home.pl masz kilka podkatalogów i chcesz, aby zawartość jednego z nich była wyświetlana w przeglądarce po wpisaniu adresu Twojej domeny, to zaznacz jedną z poniższych opcji i wprowadź nazwę tego podkatalogu. Jeśli chcesz, aby Twoja domena została przekierowana na podkatalog o nazwie „stronawww” to wpisz w tym polu „/stronawww”. W home.pl wyróżniamy dwa rodzaje przekierowań na podkatalog: z separacją serwisu oraz bez separacji serwisu – więcej informacji znajdziesz poniżej:
WAŻNE! Wybranie tej opcji spowoduje, że cały ruch w Twojej domenie, będzie obsługiwany na serwerze home.pl. Wpisany w przekierowaniu podkatalog nie zostanie utworzony automatycznie. Katalog należy uprzednio samodzielnie utworzyć na serwerze w home.pl, aby domena mogła być do niego przekierowana.
 • Włącz przekierowanie na podkatalog z separacją serwisu – wybierz tę opcję jeśli posiadasz wiele stron WWW. Spowoduje to odizolowanie danej domeny od pozostałych (funkcja ta nazywana jest „chroot”). Odseparowanie strony WWW zwiększa bezpieczeństwo plików, które są opublikowane w danym katalogu.
Przykład: przekierowanie domeny na podkatalog z separacją serwisu powoduje, że aplikacje są „zamykane” w ramach wybranego podkatalogu za pomocą mechanizmu „chroot”. Odwołanie do skryptów lub plików graficznych, które znajdują się w lokalizacji wyższej od wybranego podkatalogu będzie niemożliwe!
 • Włącz przekierowanie na podkatalog bez separacji serwisu – wybierz tę opcję jeśli posiadasz wspólne pliki dla wielu domen. Wyłączenie separacji serwisu rozwiązuje niedogodności związane z niektórymi CMS. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o funkcji separacji serwisu, która występuje podczas przekierowania domeny na podkatalog.
Przykład: funkcja ta jest przydatna jeśli korzystasz z tych samych plików graficznych przy wielu stronach WWW. Wyłączenie separacji serwisu pozwala na swobodną wymianę plików między domenami.
 • Włącz przekierowanie 301 na zewnętrzną domenę – Przekierowanie 301 jest to sposób na przekierowanie użytkownika z jednego adresu URL na inny (np. znajdujący się na zewnętrznym serwerze lub znajdujący się na tym samym serwerze, ale w innej lokalizacji). Jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia pozycjonowania danej strony WWW w wyszukiwarkach.

Kod 301 oznacza „Moved Permanently”, czyli trwale przeniesiony. Przekierowanie 301 powinniśmy stosować w przypadku, gdy posiadamy kilka domen, które wskazują na tą samą stronę WWW. Za pomocą przekierowania 301 decydujemy, która domena jest głównym adresem strony WWW (pozostałe domeny kierujemy na adres główny).

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konfiguracji przekierowania 301 w Panelu klienta home.pl lub kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o ustawianiu przekierowania typu 301 za pomocą pliku htaccess.

Konfiguracja domeny – sekcja „Funkcje dostarczania poczty”

Panel klienta home.pl - Konfiguruj - Funkcje dostarczania poczty - Wpisz adres e-mail

Przekierowanie poczty (adres e-mail) – wpisz tutaj na jaki adres e-mail mają być kierowane wszystkie wiadomości e-mail wysyłane na adres Twojej domeny.
Przykład: Jeśli masz w Twojej domenie np. tylko dwie skrzynki e-mail: „biuro@twojadomena.pl” oraz „magazyn@twojadomena.pl”, a w polu „Przekierowanie poczty” wpiszesz adres innej skrzynki pocztowej np. „jan.kowalski@innapoczta.pl”, to wszystkie wiadomości e-mail wysłane na adres domeny *@twojadomena.pl (np. „biuro@twojadomena.pl” i „magazyn@twojadomena.pl”) zostaną dostarczone do skrzynki „jan.kowalski@innapoczta.pl”.
Dla zaawansowanych: Jeśli w polu przekierowanie poczty wpiszemy adres e-mail, to nasz system MTA (Message Transfer Agent, Mail Transport Agent; serwer odpowiedzialny za wysyłanie poczty i odbieranie poczty od innych MTA) przekieruje (forward na poziomie SMTP) cały ruch poczty dla danej domeny na wskazany adres e-mail.
Przekierowanie poczty (host) – jeśli chcesz, aby poczta w Twojej domenie była obsługiwana na serwerze zewnętrznego operatora (innego niż home.pl), wpisz w tym polu adres zewnętrznego serwera pocztowego, np. „mail.serwerpocztowy.pl”.
Dla zaawansowanych: Podanie adresu serwera zewnętrznego operatora spowoduje utworzenie rekordu MX w strefie domeny. Rekord MX odpowiedzialny jest za wskazanie MTA (Message Transfer Agent, Mail Transport Agent) serwera odpowiedzialnego za wysyłanie poczty i odbieranie poczty od innych MTA dla określonej domeny. Rekord MX określany jest również jako punkt mapowania domeny na serwer poczty. Rekord ten nie może być edytowany w edycji strefy, za zmianę jego wartości odpowiada wskazane pole „Przekierowanie poczty (host)”.
Rekord MX nie odpowiada za pobieranie poczty (POP3, IMAP), służy wyłącznie MTA do komunikacji.
WAŻNE! Jeśli w polu „Przekierowanie poczty” wpiszemy host, to w rekordach domeny zobaczymy, iż rekord MX został skierowany na wskazany host wraz z priorytetem 10. Od tego momentu, cala poczta kierowana na Twoją domenę zostanie skierowana na wskazany serwer.
Włącz funkcję catch-all – catch-all jest standardem przy obsłudze większej ilości wiadomości e-mail. Często zdarza się, że pod wpływem pośpiechu wysyłamy wiadomość e-mail na niepoprawny adres, np. „bbuiro@domena.pl”. Najczęściej w podobnych przypadkach otrzymamy zwrotną wiadomość e-mail od serwera adresata, że taki użytkownik (adres e-mail) nie istnieje. Funkcja catch-all pozwala odbierać wiadomości e-mail z błędem w adresie (przed znakiem „@”), co pozwala uniknąć niedostarczenia bardzo ważnej dla Ciebie korespondencji e-mail.
Przykład: załóżmy, że posiadasz adres „biuro@twojadomena.pl”. Jeżeli funkcja catch-all jest włączona, a wysłana do Ciebie wiadomość e-mail zawiera błąd w nazwie przed znakiem @, np. literówkę „buiro@twojadomena.pl”, to taka wiadomość e-mail zostanie dostarczona na Twoje konto główne.
W przeciwnym razie, gdy opcja nie jest zaznaczona, to wiadomość tak zaadresowana zostanie odrzucona i nie dotrze do Ciebie. Przykładowo, jeśli posiadasz serwer pod adresem „kowalski.home.pl”, to adres Twojego konta głównego to „kowalski@home.pl” (na ten adres będą dostarczane wiadomości e-mail z błędem w adresie).
Funkcja catch-all działa tylko w obrębie konfigurowanej domeny. Oznacza to, że odbierane są wiadomości e-mail, które posiadają błąd w adresie tylko przed znakiem „@”. Jeśli błąd będzie występował po znaku „@”, to nie otrzymasz takiej wiadomości e-mail. Więcej informacji na temat funkcji catch-all znajdziesz pod tym adresem.

Konfiguracja domeny – sekcja „Ustawienia zewnętrznych serwerów DNS”

Panel klienta home.pl - Konfiguruj - Ustawienia zewnętrznych serwerów DNS - Przypisz domenę do serwera

Jeśli zakupiłeś domenę, to należy ją zaparkować (przypisać) do serwera w sieci Internet. Domenę równie dobrze możesz przypisać do serwera zarejestrowanego u zewnętrznego operatora (innego niż home.pl), służy do tego sekcja „Ustawienia zewnętrznych serwerów DNS”. Wydelegowanie domeny na zewnętrzne serwery DNS jest operacją bezpłatną, którą możesz wykonać za pomocą intuicyjnego Panelu klienta home.pl.
WAŻNE! Zmiana serwerów DNS dla Twojej domeny może trwać nawet do 30 godzin! W tym czasie poczta e-mail oraz strona WWW będą niedostępne pod adresem Twojej domeny.
Korzystaj z serwerów DNS innego operatora – zaznacz to pole, jeśli chcesz wydelegować domenę na zewnętrzne serwery DNS innego operatora niż home.pl. Delegacja domeny powoduje, że pełna obsługa domeny (cały ruch na Twojej domenie) zostanie przeniesiona na wpisane poniżej adresy serwerów DNS. Od tego momentu home.pl NIE będzie obsługiwał Twojej domeny. Jako pełną obsługę należy rozumieć np. wyświetlanie strony WWW, możliwość utworzenia skrzynek e-mail w adresie domeny czy korzystanie z konta ftp itp.
Wpisz poniżej odpowiednio przynajmniej dwa adresy serwerów DNS innego operatora niż home.pl (np. „dns.operator.pl” oraz „dns2.operator.pl”). Podanie adresów IP nie jest wymagane. Nie możesz wpisać samych IP.
WAŻNE! Jeśli dopiero przed chwilą wykonałeś opisaną delegację domeny na zewnętrzne serwery DNS to bardzo prosimy o cierpliwość. Zapisanie informacji o zmianie delegacji Twojej domeny może trwać nawet do 30h – z uwagi na konieczność odświeżenia ustawień serwerów DNS, które znajdują się na całym świecie.

Błąd podczas delegacji domeny na zewnętrzne serwery DNS

Niektórzy zewnętrzni operatorzy wymagają wcześniejszego skonfigurowania serwerów DNS przed wydelegowaniem domeny. W tym przypadku może pojawić się np. komunikat błędu wskazujący na brak konfiguracji serwerów DNS nowego operatora oraz prośba o kontakt z administratorem serwera.
Panel klienta - Konfiguruj - Błąd podczas delegacji domeny na zewnętrzne serwery DNS - Skontaktuj się z administratorem serwera
Administrator powinien po prostu utworzyć rekord SOA na docelowych serwerach DNS. Po wykonaniu tej operacji delegacja domeny będzie już możliwa. Przed przystąpieniem do ponownej delegacji domeny na zewnętrzne serwery DNS, uzyskaj informacje po jakim czasie strefa SOA będzie już aktywna na serwerze docelowego operatora. Zwykle nie trwa to dłużej jak jedną godzinę.
WAŻNE! Pamiętaj, że w takiej sytuacji należy skontaktować się z Administratorem docelowego operatora, do którego chcesz wykonać delegację domeny.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie