Jak przypisać domenę do hostingu w Panelu klienta?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz do serwera przypisać: domenę zarejestrowaną w beta.home.pl lub domenę zewnętrzną (opłacaną u innego operatora). Po przypisaniu domeny, będziesz mógł z niej skorzystać, np. przy budowaniu strony WWW lub przy tworzeniu skrzynek e-mail w adresie domeny (np. “kowalski@twojadomena.pl”).

Przed przypisaniem domeny zewnętrznej do serwera lub hostingu, należy domenę dodać do Panelu klienta. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak dodać domenę zewnętrzną do Panelu klienta.
WAŻNE! Przed rozpoczęciem delegacji domeny, należy ją uprzednio dodać do Panelu klienta. Po dodaniu domeny zewnętrznej poznasz adresy serwerów DNS beta.home.pl, na które należy wydelegować domenę za pośrednictwem panelu administracyjnego zewnętrznego operatora. Dopiero po dodaniu domeny zewnętrznej do Panelu klienta, będzie możliwa jej delegacja na odpowiednie serwery DNS beta.home.pl.

Jak przypisać domenę do serwera?

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby przypisać domenę zewnętrzną do Panelu klienta:

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję: Usługi WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Przy wybranym serwerze, kliknij przycisk: Akcje -> Przypisz domenę, aby rozpocząć proces przypisywania domeny.
  Przed przypisaniem domeny zewnętrznej (czyli opłacanej u innego operatora) do serwera, należy domenę dodać do Panelu klienta.
 4. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz przypisywania domeny. W pierwszym polu po lewej stronie wybierz domenę, którą chcesz przypisać do tego serwera.
 5. W sekcji: Przekierowanie domeny możesz wybrać rodzaj przekierowania domeny:
  • Wyłączone – brak przekierowania.
  • Włącz przekierowanie na host/URL – jeśli chcesz utworzyć rekord CNAME i skierować cały ruch w domenie pod podany adres host. Możesz również wskazać na istniejącą w Internecie stronę WWW – możesz wpisać adres strony WWW do przekierowania (np. http://twojastrona.pl/index.html).
  • Włącz przekierowanie na podkatalog z separacją serwisu – wybierz tę opcję jeśli posiadasz wiele stron WWW. Spowoduje to odizolowanie danej domeny od pozostałych (funkcja ta nazywana jest „chroot”). Odseparowanie strony WWW zwiększa bezpieczeństwo plików, które są opublikowane w danym katalogu.
  • Włącz przekierowanie na podkatalog bez separacji serwisu – wybierz tę opcję jeśli posiadasz wspólne pliki dla wielu domen. Wyłączenie separacji serwisu rozwiązuje niedogodności związane z niektórymi CMS.
  • Włącz przekierowanie 301 na zewnętrzną domenę – Przekierowanie 301 jest to sposób na przekierowanie użytkownika z jednego adresu URL na inny (np. znajdujący się na zewnętrznym serwerze lub znajdujący się na tym samym serwerze, ale w innej lokalizacji). Jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia pozycjonowania danej strony WWW w wyszukiwarkach.

   Kod 301 oznacza „Moved Permanently”, czyli trwale przeniesiony. Przekierowanie 301 powinniśmy stosować w przypadku, gdy posiadamy kilka domen, które wskazują na tą samą stronę WWW. Za pomocą przekierowania 301 decydujemy, która domena jest głównym adresem strony WWW (pozostałe domeny kierujemy na adres główny).

  • Rekord A – jeśli chcesz skierować cały ruch w domenie na serwery zewnętrznego operatora (innego niż beta.home.pl), to wybierz tę opcję i wpisz adres IP serwera zewnętrznego operatora.  Wybierz tę opcję, gdy chcesz korzystać w beta.home.pl tylko z poczty e-mail i mieć zaparkowaną domenę na serwerze, a pozostałe usługi np. strona WWW mają być obsługiwane przez serwery zewnętrznego operatora.
 6. Podczas przypisywania domeny do hostingu możesz zaznaczyć opcję: Utwórz rekord CNAME typu Wildcard. Spowoduje to utworzenie rekordu CNAME w postaci: *.domena.pl, który będzie m.in. odpowiedzialny za przekierowanie ruchu z nieistniejących subdomen na domenę główną.
  Aby wyjaśnić tę funkcję posłużymy się przykładem: jeżeli dla domeny twojadomena.pl zostanie dodany rekord CNAME typu Wildcard i następnie stworzona zostanie subdomena sklep.twojadomena.pl to ruch skierowany na taką subdomenę zostanie skierowany poprawnie, ponieważ istniejące subdomeny mają wyższy priorytet niż utworzony rekord CNAME.

  Natomiast wszystkie wywołania skierowane na “nieistniejące” subdomeny, np. nie-istniejąca-subdomena.twojadomena.pl albo www.twojadomena.pl przekieruje nas na adres domeny głównej, czyli: twojadomena.pl.

 7. W sekcji “Przekierowanie poczty” możesz podać adres e-mail, na które będą wysyłane wszystkie wiadomości e-mail z tej domeny. W dolnej części możesz też zmienić ustawienia funkcji “Catch-All”.

  Funkcja catch-all jest standardem przy obsłudze większej ilości wiadomości e-mail. Często zdarza się, że pod wpływem pośpiechu wysyłamy wiadomość e-mail na niepoprawny adres, np. „bbuiro@domena.pl”. Najczęściej w podobnych przypadkach otrzymamy zwrotną wiadomość e-mail od serwera adresata, że taki użytkownik (adres e-mail) nie istnieje. Funkcja catch-all pozwala odbierać wiadomości e-mail z błędem w adresie (przed znakiem „@”), co pozwala uniknąć niedostarczenia bardzo ważnej dla Ciebie korespondencji e-mail.

  Przykład: załóżmy, że posiadasz adres „biuro@twojadomena.pl”. Jeżeli funkcja catch-all jest włączona, a wysłana do Ciebie wiadomość e-mail zawiera błąd w nazwie przed znakiem @, np. literówkę „buiro@twojadomena.pl”, to taka wiadomość e-mail zostanie dostarczona. W przeciwnym razie, gdy opcja nie jest zaznaczona, to wiadomość tak zaadresowana zostanie odrzucona i nie dotrze do Ciebie.

 8. Po kliknięciu przycisku: Wyślij, ustawienia domeny zostaną zapisane. Poczekaj kilka minut na odświeżenie ustawień. Po odświeżeniu ustawień, domena zostanie przypisana do serwera.
  Jeśli po kliknięciu przycisku: Wyślij, wyświetlany jest komunikat błędu o treści: “Wystąpił błąd podczas przypisywania domeny do serwera. Brak delegacji na serwery DNS dostawcy“, oznacza to, że próbujesz zmienić ustawienia domeny zewnętrznej, która została dodana do Panelu klienta, ale nie została jeszcze wydelegowana na serwery DNS beta.home.pl.
  • Jeśli wykonałeś już delegacje na odpowiednie serwery DNS beta.home.pl, to musisz odczekać na odświeżenie serwerów DNS (trwa do 30h). Po tym czasie, wykonaj operacje przypisania domeny do hostingu ponownie.
  • Jeśli nie wykonałeś jeszcze delegacji domeny, to wykonaj tę operację za pośrednictwem panelu administracyjnego operatora, u którego domena jest obecnie zarejestrowana.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl