Jak przypisać domenę do serwera w Panelu klienta?


Znajdziesz tutaj instrukcje jak przypisać domenę do hostingu na nowej platformie home.pl.

Za pośrednictwem Panelu Klienta home.pl możesz do serwera przypisać: domenę zarejestrowaną w home.pl lub domenę zewnętrzną (opłacaną u innego operatora). Po przypisaniu domeny, będziesz mógł z niej skorzystać, np. przy budowaniu strony WWW lub przy tworzeniu skrzynek e-mail w adresie domeny (np. kowalski@twojadomena.pl).

Przykładowo, domenę możesz przypisać do serwera w home.pl w celu obsługi poczty utworzonej na tym serwerze, natomiast ruch WWW może zostać przekierowany na stronę opublikowaną na zewnętrznym serwerze (lub odwrotnie).

Poradnik wideo: jak przypisać domenę do hostingu w home.pl?

Przed przypisaniem domeny zewnętrznej do serwera lub hostingu, należy domenę dodać do Panelu klienta home.pl. Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak dodać domenę zewnętrzną do Panelu klienta home.pl.

WAŻNE! Przed rozpoczęciem delegacji domeny do home.pl, należy ją uprzednio dodać do Panelu klienta home.pl. Po dodaniu domeny zewnętrznej, poznasz adresy serwerów DNS home.pl, na które należy wydelegować domenę za pośrednictwem panelu administracyjnego zewnętrznego operatora. Dopiero po dodaniu domeny zewnętrznej do Panelu klienta home.pl, będzie możliwa jej delegacja na odpowiednie serwery DNS home.pl.

Do czego służy domena internetowa? - Zastosowania

Jak przypisać domenę do serwera?

Pojęcie serwer użyte w tej instrukcji może oznaczać: hosting, WordPress hosting, kreator Click Web, eSklep lub inną usługę, do której przypisanie domeny może być możliwe.

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta home.pl.
 2. Kliknij sekcję: Usługi WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Przy wybranym serwerze, kliknij przycisk: Opcje > Przypisz domenę.
  • przed przypisaniem domeny (zarejestrowanej i opłacanej w home.pl), warto sprawdzić w sekcji Domeny, czy nie jest ona już przypisana do innej usługi,
  • przed przypisaniem domeny zewnętrznej (czyli opłacanej u innego operatora) do serwera, należy domenę dodać do Panelu Klienta home.pl.
 4. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz przypisywania domeny. Wybierz domenę, którą chcesz przypisać do tego serwera. Jeśli nie możesz znaleźć domeny na liście, sprawdź czy znajduje się na koncie lub usuń jej przypisanie do innego hostingu.
 5. Jeśli w tej chwili nie musisz kierować domeny na katalog lub ustawiać przekierowania e-mail, to kliknij przycisk Wyślij, aby przypisać domenę do wybranego serwera.
  Przypisana w ten sposób domena będzie mogła być użyta m.in do stworzenia skrzynek e-mail, np. biuro@twojadomena.pl. Jeśli chcesz przeczytać więcej o ustawieniach przekierowania www lub przekierowania e-mail w domenie, to przejdź do dalszej części artykułu.

Jak przypisać domenę do serwera (dla zaawansowanych)?

Pojęcie serwer użyte w tej instrukcji może oznaczać: hosting, WordPress hosting, kreator Click Web, eSklep lub inną usługę, do której przypisanie domeny może być możliwe.

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta home.pl.
 2. Kliknij sekcję: Usługi WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel Klienta home.pl - Wybierz sekcję menu Usługi WWW
 3. Przy wybranym serwerze, kliknij przycisk: Opcje -> Przypisz domenę.
  Panel Klienta home.pl - Usługi WWW - Serwer - Opcje - Wybierz opcję Przypisz domenę
  Przed przypisaniem domeny zewnętrznej (czyli opłacanej u innego operatora) do serwera, należy domenę dodać do Panelu Klienta home.pl.
 4. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz przypisywania domeny. Na początku wybierz domenę, którą chcesz przypisać do tego serwera. Jeśli nie możesz znaleźć domeny na liście, sprawdź czy znajduje się na koncie lub usuń jej przypisanie do innego hostingu.
  Panel Klienta home.pl - Usługi WWW - Serwer - Opcje - Przypisz domenę - Wybierz domenę z listy
 5. W sekcji: Ustawienia WWW wybierz rodzaj przekierowania ruchu WWW w Twojej domenie:Wybierz w jaki sposób chcesz przypisać domenę do serwera w home.pl
  • Główny katalog na serwerze – wybierz tę opcję, jeśli chcesz przypisać domenę do głównego katalogu na Twoim serwerze. Zwróć uwagę, że jeśli Twoja strona WWW znajduje się w podkatalogu, to wybranie tej opcji nie spowoduje jej wyświetlenia pod adresem domeny. W takiej sytuacji należy wybrać jedną z opcji przekierowania domeny na podkatalog.
  • URL – jeśli chcesz utworzyć rekord CNAME i skierować cały ruch w domenie pod podany adres host. Możesz również wskazać na istniejącą w Internecie stronę WWW – możesz wpisać adres strony WWW do przekierowania (np. http://twojastrona.pl/index.html). Przeczytaj więcej o przekierowaniu URL (po ramce) na serwerach Apache.
   Przekieruj swoją domenę na dowolny inny adres URL
  • Podkatalog bez separacji serwisu – wybierz tę opcję, jeśli posiadasz wspólne pliki dla wielu domen. Wyłączenie separacji serwisu rozwiązuje niedogodności związane z niektórymi CMS.
   Przekieruj swoją domenę na katalog bez separacji serwisu
  • Podkatalog z separacją serwisu – wybierz tę opcję, jeśli posiadasz wiele stron WWW. Spowoduje to odizolowanie danej domeny od pozostałych (funkcja ta nazywana jest „chroot”). Odseparowanie strony WWW zwiększa bezpieczeństwo plików, które są opublikowane w danym katalogu.
   Przekieruj swoją domenę na katalog z separacją serwisu
  • 301 na zewnętrzną domenę – przekierowanie 301 jest to sposób na przekierowanie użytkownika z jednego adresu URL na inny (np. znajdujący się na zewnętrznym serwerze lub znajdujący się na tym samym serwerze, ale w innej lokalizacji). Jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia pozycjonowania danej strony WWW w wyszukiwarkach.

   Kod 301 oznacza „Moved Permanently”, czyli trwale przeniesiony. Przekierowanie 301 powinniśmy stosować w przypadku, gdy posiadamy kilka domen, które wskazują na tą samą stronę WWW. Za pomocą przekierowania 301 decydujemy, która domena jest głównym adresem strony WWW (pozostałe domeny kierujemy na adres główny).

   Ustaw przekierowanie 301 z Twojej domeny na inny adres domeny
  • Rekord A – jeśli chcesz skierować cały ruch WWW w domenie na serwery zewnętrznego operatora (innego niż home.pl), to wybierz tę opcję i wpisz adres IP serwera zewnętrznego operatora.  Wybierz tę opcję, gdy chcesz korzystać w home.pl tylko z poczty e-mail i mieć zaparkowaną domenę na serwerze, a pozostałe usługi np. strona WWW mają być obsługiwane przez serwery zewnętrznego operatora.
   Przekieruj domenę na inny adres IP za pomocą rekordu A
  • Nie chcę utrzymywać strony na tym serwerze i Rekord A nie zostanie utworzony dla tej domeny – wybierz tę opcję, jeśli chcesz przypisać domenę do serwera, ale tylko w celu obsługi poczty e-mail. Po takim przypisaniu domeny, będziesz mógł domenę przypisać do innego serwera, tworząc samodzielnie rekord A w strefie domeny (kierując domenę na adres IP innego serwera).
 6. Podczas przypisywania domeny do hostingu możesz zaznaczyć opcję: Utwórz rekord CNAME typu Wildcard. Spowoduje to utworzenie rekordu CNAME w postaci: *.domena.pl, który będzie m.in. odpowiedzialny za przekierowanie ruchu z nieistniejących subdomen na domenę główną.

  Aby wyjaśnić tę funkcję posłużymy się przykładem: jeżeli dla domeny twojadomena.pl zostanie dodany rekord CNAME typu Wildcard i następnie stworzona zostanie subdomena sklep.twojadomena.pl to ruch skierowany na taką subdomenę zostanie skierowany poprawnie, ponieważ istniejące subdomeny mają wyższy priorytet niż utworzony rekord CNAME.

  Natomiast wszystkie wywołania skierowane na “nieistniejące” subdomeny, np. nie-istniejąca-subdomena.twojadomena.pl albo www.twojadomena.pl przekieruje nas na adres domeny głównej, czyli: twojadomena.pl.

  Podczas przypisywania domeny możesz utworzyć rekord CNAME typu Wildcard

 7. W sekcji: Przekierowanie poczty możesz przekierować pocztę e-mail, która przychodzi na adres Twojej domeny. Zmień ustawienia przekierowania poczty, jeśli nie chcesz, aby poczta e-mail przychodziła na hosting w home.pl. W dolnej części możesz też zmienić ustawienia funkcji “Catch-All”.
  Panel Klienta home.pl - Usługi WWW - Serwer - Opcje - Przypisz domenę - Przekierowanie poczty - Zmień ustawienia przekierowania poczty, jeśli nie chcesz, aby poczta e-mail przychodziła na hosting w home.pl

  W celu zmiany przekierowania poczty wybierz rodzaj przekierowania:
  • Twój serwer – wybierz tę opcję, jeśli cały ruch poczty e-mail w Twojej domenie ma zostać skierowany na serwer w home.pl. Skrzynki e-mail utworzone na tym serwerze będą mogły korzystać z adresów e-mail w postaci, np.: kowalski@twojadomena.pl.
  • Inne rekordy MX – wybierz tę opcję, jeśli chcesz cały ruch poczty e-mail w Twojej domenie skierować na inny zewnętrzny serwer.
   Przekieruj ruch poczty e-mail w domenie na inny serwer za pomocą rekordów MX
  • Przekierowanie e-mail – po wybraniu tego rodzaju przekierowania poczty, w polu poniżej wpisz jeden adres e-mail, na który będą kierowane wszystkie wiadomości wysłane na dowolny adres e-mail w konfigurowanej domenie (np. biuro@twojadomena.pl lub kowalski@twojadomena.pl).
   Przekieruj cały ruch poczty e-mail w domenie na inny adres e-mail
  • Brak obsługi poczty (brak rekordów MX) – wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz tworzyć rekordów MX. Będzie to równoznaczne z tym, że przy domenie nie będzie włączona obsługa poczty e-mail. Po wybraniu tej opcji, skrzynki e-mail utworzone na Twoim hostingu w home.pl nie będą mogły korzystać z adresu domeny.
   Jak ustawić nie obsługiwanie poczty e-mail przy domenie?
  • Catch-All – włączenie tej funkcji pozwala na przechwytywanie wiadomości e-mail wysłanych na nieistniejące lub błędnie wprowadzone adresy pocztowe utworzonych w domenie, np.: buiro@twojadomena.pl. Więcej informacji o funkcji catch-all znajdziesz pod tym adresem.
   Włącz lub wyłącz funkcję catch-all przy domenie

  Funkcja catch-all jest standardem przy obsłudze większej ilości wiadomości e-mail. Często zdarza się, że pod wpływem pośpiechu wysyłamy wiadomość e-mail na niepoprawny adres, np. „bbuiro@domena.pl”. Najczęściej w podobnych przypadkach otrzymamy zwrotną wiadomość e-mail od serwera adresata, że taki użytkownik (adres e-mail) nie istnieje. Funkcja catch-all pozwala odbierać wiadomości e-mail z błędem w adresie (przed znakiem „@”), co pozwala uniknąć niedostarczenia bardzo ważnej dla Ciebie korespondencji e-mail.

  Przykład: załóżmy, że posiadasz adres „biuro@twojadomena.pl”. Jeżeli funkcja catch-all jest włączona, a wysłana do Ciebie wiadomość e-mail zawiera błąd w nazwie przed znakiem @, np. literówkę „buiro@twojadomena.pl”, to taka wiadomość e-mail zostanie dostarczona. W przeciwnym razie, gdy opcja nie jest zaznaczona, to wiadomość tak zaadresowana zostanie odrzucona i nie dotrze do Ciebie.

 8. Po kliknięciu przycisku: Wyślij, ustawienia domeny zostaną zapisane. Poczekaj kilka minut na odświeżenie ustawień. Po odświeżeniu ustawień, domena zostanie przypisana do serwera.
  Jeśli po kliknięciu przycisku: Wyślij, wyświetlany jest komunikat błędu o treści: “Wystąpił błąd podczas przypisywania domeny do serwera. Brak delegacji na serwery DNS dostawcy“, oznacza to, że próbujesz zmienić ustawienia domeny zewnętrznej, która została dodana do Panelu Klienta home.pl, ale nie została jeszcze wydelegowana na serwery DNS home.pl.
  • Jeśli wykonałeś już delegacje na odpowiednie serwery DNS home.pl, to musisz odczekać na odświeżenie serwerów DNS (trwa do 30h). Po tym czasie, wykonaj operacje przypisania domeny do hostingu ponownie.
  • Jeśli nie wykonałeś jeszcze delegacji domeny, to wykonaj tę operację za pośrednictwem panelu administracyjnego operatora, u którego domena jest obecnie zarejestrowana.

Przywracanie domyślnych rekordów domeny

Podczas przypisywania domeny do hostingu w home.pl, zapisywana jest domyślna konfiguracja rekordów. Oznacza to, że w Panelu klienta home.pl zapisywana jest lista rekordów w strefie domeny, które były utworzone w momencie, gdy przypisywałeś domenę do hostingu. Domyślną konfigurację rekordów domeny możesz później przywrócić.

 • Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o przywracaniu domyślnych rekordów domeny.

Komunikaty ostrzegające podczas przekierowania ruchu w domenie

Poniżej znajdziesz opisy komunikatów ostrzegających, które potencjalnie mogą być wyświetlane podczas procesu przypisywania domeny do serwera w home.pl.

Aktualnie do tej domeny jest już przypisany rekord A…

Ten komunikat ostrzega Cię o tym, że przy domenie, którą chcesz przypisać do serwera, jest już utworzony rekord A (mogłeś dodać rekord wcześniej w strefie domeny). Zignorowanie tego ostrzeżenia i zapisanie zmian, może spowodować, że Twoja usługa przestanie działać poprawnie.

W tej sytuacji sugerujemy sprawdzić w strefie domeny czy obecny rekord A utworzony przy domenie jest potrzebny i ponowienie procesu przypisania domeny, np. po usunięciu tego rekordu A.

Masz już przypiętą pocztę do tej domeny

Gdy przy domenie (którą chcesz przypisać do serwera) masz już utworzone rekordy MX w strefie domeny, to podczas przypisywania domeny może zostać wyświetlony komunikat o treści: “Masz już przypiętą pocztę do tej domeny“. W takiej sytuacji sugerujemy usunąć rekordy MX w strefie domeny przed jej przypisaniem do serwera.

Domeny internetowe już za 1 zł!

Zarejestruj własny adres w Internecie już dziś. Nawet jeśli Twoja wymarzona domena jest zajęta, nasza inteligentna wyszukiwarka podsunie Ci dodatkowe możliwości.

Sprawdź, czy domena jest wolna Wyszukaj domenę

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub