Jak usunąć przypisanie domeny do hostingu?

W artykule znajdziesz informacje, jak usunąć przypisanie domeny do hostingu na nowej platformie home.pl.

W poniższym artykule znajdziesz instrukcje jak usunąć przypisanie domeny do serwera lub innej usługi na nowej platformie home.pl. Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl, możesz w dowolnej chwili przypiąć lub odpiąć domenę, np. od hostingu lub kreatora WWW. Odpięcie domeny pozwoli na jej ponowne przypisanie do innej usługi (np. innego serwera w home.pl).

Usuwanie przypisywania domen z Panelu klienta home.pl może być też przydatne, np. w przypadku cesji serwera. Usługi typu serwer nie są dostępne do cesji, dopóki są do nich przypisane jakiekolwiek domeny (zarówno zewnętrzne, jak i zarejestrowane w home.pl).

Usuwanie przypisywania domeny nie jest tą samą operacją co usuwanie domeny z Panelu klienta. Usuwanie domeny z Panelu klienta możesz wykonać dla domen zewnętrznych (czyli niezarejestrowanych w home.pl). Natomiast usuwanie przypisywania domeny możesz wykonać dla domen zarejestrowanych w home.pl oraz dla domen zewnętrznych.

Domeny możesz odpiąć od wybranej usługi na dwa sposoby:

Odpinanie domeny od serwera (wyszukując na liście domen)

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Kliknij sekcję Domeny po lewej stronie ekranu. Na wyświetlonej liście znajdź domenę, którą chcesz odpiąć od obecnego serwera. Kliknij nazwę wybranej domeny.
  Za pomocą kolumny Włączone dla usług możesz sprawdzić do jakiej usługi jest domena obecnie przypisana.
  Panel klienta home.pl - Domeny - Lista domen - Kliknij nazwę wybranej domeny
 3. W dolnej części wyświetlonego ekranu znajdź moduł: Hosting. W tym miejscu możesz sprawdzić do jakiej usługi domena jest obecnie przypisana. Aby odpiąć wybraną domenę, kliknij: Usuń przypisanie domeny.Panel klienta home.pl - Domeny - Wybrana domena - Hosting - Kliknij przycisk Usuń przypisanie domeny
 4. Po kliknięciu opcji: Usuń przypisanie domeny, wybrana domena zostanie odpięta od serwera, do którego była dotychczas przypisana. Będziesz mógł ją teraz przypisać do innego serwera. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przypisać domenę do serwera na nowej platformie home.pl.

Odpinanie domeny od serwera (wyszukując serwer)

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji Usługi WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta home.pl - Przejdź do sekcji menu Usługi WWW
 3. Kliknij nazwę wybranej usługi (np. serwer123456), dla której chcesz sprawdzić obecnie przypisane domeny, odpiąć je lub przypisać kolejne.
  Panel klienta home.pl - Usługi WWW - Kliknij nazwę wybranej usługi, dla której chcesz sprawdzić obecnie przypisane domeny
 4. Znajdź moduł: Przypisane domeny i kliknij przycisk: Wszystkie.Panel klienta home.pl - Usługi WWW - Wybrana usługa - Przypisane domeny - Kliknij przycisk Wszystkie
 5. Na ekranie zostanie wyświetlona lista domen, które przypisane są obecnie do wybranego serwera. Zaznacz domenę i kliknij przycisk: Usuń, aby odpiąć wybraną domenę od serwera.
  Możesz też skorzystać z przycisku Przypisz domenę, aby przypisać nową domenę do wybranego serwera, sklepu lub kreatora WWW lub kliknąć nazwę już przypisanej domeny, aby przejść do jej edycji, np. przekierowania na podkatalog.
  Panel klienta home.pl - Usługi WWW - Wybrana usługa - Przypisane domeny - Lista przypisanych domen - Zaznacz domenę i kliknij przycisk Usuń, aby odpiąć wybraną domenę od serwera
 6. Odpięte domeny będą nadal dostępne do konfiguracji w Panelu klienta home.pl w sekcji Domeny. Po kliknięciu opcji: Usuń, wybrana domena zostanie odpięta od serwera, do którego była dotychczas przypisana. Będziesz mógł ją teraz przypisać do innego serwera. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przypisać domenę do serwera na nowej platformie home.pl.
Korzystasz z poprzedniej platformy home.pl? Sprawdź:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie