Cesja elektroniczna w Panelu klienta home.pl


Znajdziesz tutaj instrukcje jak rozpocząć cesję elektroniczną (zmianę danych abonenta) w Panelu klienta na nowej platformie home.pl.

Wprowadzenie do cesji elektronicznej

Cesja to proces umożliwiający przeniesienie praw własności do wybranych usług w home.pl na inny podmiot (inna osoba fizyczna lub firma). Po wykonaniu cesji, wybrane usługi zostaną przeniesione do konta zarejestrowanego na wskazane podczas cesji dane.

Cesja, czyli zmiana danych abonenta - Schemat zmiany starego abonenta na nowego abonenta

Usługa po cesji zniknie z Twojego Panelu klienta home.pl. Szczegółowe informacje czym jest cesja usług znajdziesz pod tym adresem.

Przekazanie zarządzania domeną: jeśli korzystasz z nowego Panelu klienta home.pl, zamiast cesji usługi, możesz przekazać zarządzanie domeną. Opcja ta, umożliwia przekazanie konfiguracji domeny innemu użytkownikowi, bez zmiany właściciela oraz bez konieczności podawania hasła dostępu do Twojego konta. Sprawdź jak działa przekazanie zarządzania domeną.

Cesja elektroniczna – instrukcja krok po kroku

Cesja przeprowadzana drogą elektroniczną pozwala przyspieszyć i zautomatyzować operację zmiany danych abonenta usługi. Procedura eliminuje przesyłanie dokumentacji papierowej do home.pl faksem lub tradycyjną pocztą, co oznacza, że cała operacja może być wykonana znacznie szybciej i bez zbędnych formalności.
Cesja elektroniczna - schemat procedury zmiany danych abonenta.

Cesja elektroniczna jest usługą bezpłatną. Jeśli nie masz możliwości wykonania cesji elektronicznej, możesz zrealizować płatną cesję premium.

 • cesja elektroniczna inicjowana jest z poziomu Panelu klienta home.pl i jest usługą bezpłatną,
 • cesja zatwierdzana jest przez obie strony (starego i nowego abonenta usługi) drogą elektroniczną, dzięki czemu obie strony cesji mogą na bieżąco kontrolować jej przebieg,
 • nie wymaga przesyłania dodatkowych dokumentów do home.pl,
 • cesja może być zrealizowana w czasie od nawet kilku minut do kilku godzin, w zależności od zaangażowania stron cesji oraz weryfikacji po stronie home.pl,
 • podczas realizacji cesji drogą elektroniczną, nowy i poprzedni abonent usługi otrzymują dodatkowe powiadomienia e-mail o jej przebiegu.

 1. krok – Logowanie do Panelu Klienta home.pl

  Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do konta użytkownika z uprawnieniami administratora. Jeśli zalogujesz się do użytkownika bez uprawnień administratora, to nie będziesz mógł rozpocząć cesji.

  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować do Panelu klienta home.pl.

  Wyrażenie zgody na wykonywanie cesji elektronicznej w Panelu klienta:

  Aby móc rozpocząć proces cesji elektronicznej, użytkownik z uprawnieniami administratora musi wyrazić zgodę na wykonywanie cesji na swoim koncie. Wyrażenie zgody lub zablokowanie możliwości cesji jest wykonywane jednorazowo z poziomu Panelu Klienta home.pl (po przejściu do zakładki: Wsparcie klienta -> Cesja usług), zmiana tej decyzji możliwa jest tylko przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

  Włączenie lub wyłączenie możliwości cesji dostępne jest po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl do użytkownika z uprawnieniami administratora.
  Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Opcje - Wybierz opcję Włącz możliwość Cesji

 2. krok – rozpoczęcie cesji elektronicznej z poziomu pulpitu Panelu klienta

  Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl, przejdź do sekcji: Wsparcie klienta -> Cesja usług, którą znajdziesz po lewej stronie ekranu.

  Panel Klienta home.pl - Przejdź do sekcji menu Wsparcie klienta

  Po wyświetleniu zakładki Cesja usług, po prawej stronie ekranu zostanie wyświetlony moduł, w którym możesz rozpocząć cesje usług. Jeśli robisz pierwszy raz cesję celektroniczną, to w tym samym module będziesz mógł włączyć wykonywanie cesji elektronicznej. Po włączeniu cesji, będziesz mógł ją rozpocząć, kliknij w tym celu przycisk: Zleć cesję.

  Cesja usług dostępna jest tylko przy domenach i serwerach, dla których ważność usługi jest większa niż 3 dni. Oprócz tego, każda usługa (zarówno serwer jak i domena) nie może być powiązana z żadną inną usługą.

  Przykładowo, do serwera nie może być przypisana żadna inna domena. Natomiast w przypadku domen nie mogą być one przypisane do żadnego hostingu. W takiej sytuacji należy odpiąć domeny od serwera, jeśli chcesz wykonać cesję usługi. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak na nowej platformie home.pl odpiąć domenę od serwera.

  UWAGA! Na liście usług dostępnych do cesji nie są wyświetlane też serwery, do których dodane są domeny zewnętrzne. W takiej sytuacji należy usunąć takie domeny zewnętrzne z Panelu klienta i dodać je ponownie (podczas dodawania domeny zewnętrznej, należy wybrać inny hosting niż ten przeznaczony do cesji). Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak na nowej platformie home.pl usunąć domeny zewnętrzne z Panelu klienta.
  Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Przykładowy widok komunikatu - Brak usług możliwych do cesji

  Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Kliknij przycisk Zleć cesję
 3. krok – autoryzacja przed rozpoczęciem cesji elektronicznej

  Na wyświetlonym formularzu wpisz ponownie login i hasło do użytkownika z uprawnieniami administratora oraz zaznacz, że wyrażasz zgodę na wykonanie cesji. Po wpisaniu danych administratora, kliknij przycisk: Następna, aby przejść dalej.
  Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Zleć cesję - Autoryzacja administratora - Wpisz ponownie login i hasło do użytkownika z uprawnieniami administratora

 4. krok – wybór usług, dla których chcesz zmienić dane abonenta (cesja)

  Na następnym ekranie wybierz, dla których usług chcesz zmienić dane abonenta (cesja). Zaznacz usługę i kliknij strzałkę w prawo, aby wybrać tę usługę do cesji. Termin ważności usługi musi być większy niż 3 dni, abyś mógł wybrać usługę do cesji. Po wybraniu usług do cesji, kliknij przycisk: Następna, aby przejść dalej.

  Więcej informacji o usługach home.pl, dla których możesz wykonać cesję elektroniczną znajdziesz tutaj.
  Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Zleć cesję - Wybór usług - Zaznacz usługę i kliknij strzałkę w prawo, aby wybrać tę usługę do cesji
 5. krok – podaj dane nowego abonenta, dla wybranych usług

  Na wyświetlonym formularzu uzupełnij dane nowego abonenta. Wybierz czy zmiana danych abonenta ma zostać wykonana na firmę lub osobę fizyczną i wpisz dane nowego abonenta.

  Jeśli chcesz wykonać cesję na firmę, wpisany numer NIP zostanie poddany weryfikacji. Jeśli NIP okaże się niepoprawny, będziesz musiał podać go ponownie.
  Jeśli podczas wpisywania danych abonenta podasz adres e-mail, który przypisany jest do istniejącego konta w home.pl, to cesja nie będzie mogła być kontynuowana. W takiej sytuacji należy wybrać opcję: Mam dane autoryzujące cesję lub wpisać inny adres e-mail w formularzu, który nie jest powiązany z kontem w home.pl. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o cesji na istniejące już konto w home.pl.

  Cesjonariusz, czyli “nowy” abonent powinien wygenerować w Panelu klienta w zakładce “Cesja elektroniczna” kod autoryzujący i wraz z ID swojego konta podać go cedentowi (czyli obecnemu abonentowi). Dzięki temu nie jest wymagane podawanie wszystkich danych konta – wystarczy ID konta oraz kod autoryzujący.
  Jak wygenerować kod autoryzujący cesję?

  Cedent, czyli “obecny” abonent na etapie wprowadzania danych nowego konta wybiera opcję “Cesja na istniejące konto” (domyślnie zaznaczona opcja) i podaje w formularzu ID Konta oraz kod autoryzujący uzyskany od cesjonariusza, bez konieczności podawania dodatkowych danych.
  Mam kod autoryzujący cesję usługi na istniejące konto w home.pl
  Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o cesji na istniejące już konto w home.pl.

  Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Zleć cesję - Dane nowego abonenta - Wybierz czy zmiana danych abonenta ma zostać wykonana na firmę lub osobę fizyczną

 6. krok – podsumowanie zmiany danych abonenta (cesji)

  Na ekranie zostaną wyświetlone wprowadzone dane nowego abonenta oraz usługi, dla których ma zostać zrealizowana cesja. Sprawdź te dane dokładnie i potwierdź, że są prawidłowe, klikając przycisk: Następna lub wycofaj się do poprzedniego kroku w celu ich korekty.

  Upewnij się, że adres e-mail oraz numer telefonu nowego abonenta są poprawne, ponieważ te dane będą użyte podczas procesu potwierdzania cesji (wysłana zostanie wiadomość e-mail oraz kod SMS).
  Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Zleć cesję - Potwierdzenie danych nowego abonenta - Sprawdź te dane dokładnie i potwierdź, że są prawidłowe, klikając przycisk Następna
 7. krok – rozpoczęcie cesji elektronicznej

  Po potwierdzeniu danych, na następnym ekranie zostaną wyświetlone ważne informacje odnośnie inicjowanej cesji. Zapoznaj się z tym informacjami i kliknij przycisk: Wyślij, aby rozpocząć proces zmiany danych dla wybranych usług.
  Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Zleć cesję - Potwierdzenie cesji - Zapoznaj się z tym informacjami i kliknij przycisk Wyślij, aby rozpocząć proces zmiany danych dla wybranych usług

 8. krok – potwierdzenie cesji przez obie strony: obecny i nowy abonent

  Po kliknięciu przycisku: Wyślij, cesja elektroniczna zostanie rozpoczęta. Na adres e-mail obecnego abonenta oraz na adres e-mail nowego abonenta zostaną przesłane wiadomości e-mail z linkiem, które kierują do strony, gdzie możesz dokonać potwierdzenia cesji usług.

  Do poprawnego zakończenia cesji niezbędne jest potwierdzenie jej przez obie strony cesji (obecny i nowy abonent). Rozpoczęta cesja jest aktywna maksymalnie 24 godziny, po tym czasie, jeśli nie została potwierdzona przez obie strony, to cesja jest anulowana.

  Potwierdzenie wykonania cesji odbywa się w dwóch etapach. Na wskazane adresy e-mail (nowego i starego abonenta) wysyłana jest wiadomość z linkiem do kliknięcia (przycisk: Potwierdź cesję).

  Przykładowa wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie cesji - Kliknij przycisk Powiedź cesję

  • Potwierdzenie cesji przez obecnego abonenta – obecny abonent otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do kliknięcia (przycisk: Potwierdź cesję). Po kliknięciu, wyświetlona zostanie strona z danymi Cedenta i Cesjonariusza, które należy sprawdzić. Po sprawdzeniu poprawności danych, należy kliknąć przycisk: Generuj SMS, po czym wyświetli się pole do wpisania kodu otrzymanego w SMS.
  • Potwierdzenie cesji przez nowego abonenta – nowy abonent otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do kliknięcia (przycisk: Potwierdź cesję). Po kliknięciu, wyświetlona zostanie strona z danymi Cedenta i Cesjonariusza, które należy sprawdzić. Po sprawdzeniu poprawności danych, należy kliknąć przycisk: Generuj SMS, po czym wyświetli się pole do wpisania kodu otrzymanego w SMS.
 9. krok – weryfikacja cesji przez home.pl

  Po potwierdzeniu cesji przez obie strony (obecnego i nowego abonenta), cesja trafia do Biura Obsługi Klienta home.pl w celu jej weryfikacji, która może potrwać do 24h.

 

Czy mogę anulować rozpoczętą cesje elektroniczną?

Cesję możesz anulować dopóki cedent i cesjonariusz nie potwierdzą zmiany danych (czyli nie klikną w przesłanej wiadomości e-mail przycisku: Potwierdź cesję oraz nie przepiszą kodu SMS). Anulować rozpoczętą cesję możesz na pulpicie po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Przykładowy widok cesji usługi, która czeka na potwierdzenie email i SMS

Jeśli cesja została już potwierdzona przez cedenta i cesjonariusza, ale nie została jeszcze poprawnie zweryfikowana przez Biuro Obsługi Klienta home.pl, to w takiej sytuacji również możesz cesję anulować na pulpicie w Panelu klienta home.pl, logując się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Kliknij przycisk Anuluj aktywną cesję

Czy mogę sprawdzić czy cedent i cesjonariusz potwierdzili cesję?

Etapy potwierdzeń dla obu stron cesji (cedenta i cesjonariusza) możesz sprawdzić na biężąco w module cesji, który znajduje się na pulpicie w Panelu klienta home.pl. W ten sposób możesz sprawdzić czy cedent i cesjonariusz wykonali potwierdzenie e-mail oraz potwierdzenie sms.

Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Przykładowy widok cesji usługi, która czeka na potwierdzenie email i SMS

Brak zgody na cesję elektroniczną

Zgoda na cesję elektroniczną określa czy zmiana danych dla konta w formie elektronicznej jest dostępna.

Aby móc rozpocząć cesję elektroniczną, użytkownik z uprawnieniami administratora musi wyrazić zgodę na wykonywanie cesji na swoim koncie. Wyrażenie zgody lub zablokowanie możliwości cesji jest wykonywane w Panelu klienta home.pl jednorazowo, zmiana tej decyzji możliwa jest tylko przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Panel Klienta home.pl - Wsparcie klienta - Cesja usług - Przykładowy widok komunikatu Możliwość cesji została zablokowana

Dla których usług home.pl mogę wykonać cesję elektroniczną?

Umożliwiamy cesję dla domen i serwerów. W jednej operacji możesz zrealizować cesję maksymalnie dla 10 usług. Nie jest możliwe rozpoczęcie nowej cesji bez zakończenia aktualnie trwającej.

Na liście wyboru usług do cesji wyświetlane są tylko i wyłącznie te usługi, dla których możliwe jest zainicjowanie cesji, np. serwer / hosting bez przypisanych domen i domeny nie przypisane do hostingów. Dotyczy to również przypisanych domen zewnętrznych.

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Website Builder
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub