Jak przekazać zarządzanie domeną innemu Klientowi home.pl?

Opcja przekazania domeny innemu klientowi home.pl jest dostępna tylko w Panelu klienta na nowej platformie home.pl.

Jeśli posiadasz zarejestrowaną domenę w home.pl, to w każdej chwili możesz ją przekazać do zarządzania innemu użytkownikowi, który również posiada konto w home.pl.

SPIS TREŚCI

Do czego służy domena internetowa? - Zastosowanie

Przekazanie zarządzania domeną – informacje podstawowe

W tym celu odbiorca domeny w swoim Panelu klienta generuje kod i przesyła go wraz z ID swojego konta do abonenta domeny. Korzystając z tych danych, abonent domeny za pomocą narzędzia w Panelu klienta przekazuje zarządzanie domeną odbiorcy (inny klient home.pl). Po przekazaniu zarządzania, odbiorca domeny będzie mógł zmieniać jej ustawienia w swoim Panelu klienta.

Podczas procesu przekazania nie zmieniają się dane abonenta! Właściciel pozostaje ten sam!

Przekazanie zarządzania domeną nie powoduje zmiany właściciela (abonenta) domeny. Użytkownik, któremu domena została przekazana ma możliwość tylko zarządzania ustawieniami domeny do czasu, dopóki właściciel domeny mu to umożliwia. Jeśli chcesz zmienić abonenta domeny, niezbędne jest wykonanie cesji domeny. Po wykonaniu cesji, faktury za przedłużanie domeny będą wystawiane na nowego właściciela.

Jeśli szukasz informacji o przekazywaniu dostępu do innych usług, np. serwer / hosting, to więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym adresem.

Poradnik wideo: przekaż zarządzanie domeną innemu klientowi home.pl

Jak przekazać zarządzanie domeną innemu klientowi home.pl?

 1. Odbiorca domeny, który chce uzyskać możliwość zarządzania domeną, generuje kod weryfikacyjny w swoim Panelu klienta i wysyła go wraz z ID konta do abonenta domeny. Więcej informacji
 2. Abonent domeny za pośrednictwem swojego Panelu klienta przekazuje zarządzanie swoją domeną (potrzebuje do tego: kod weryfikacyjny oraz ID konta odbiorcy). Więcej informacji
 3. Odbiorca domeny może zarządzać przekazaną mu domeną za pomocą swojego Panelu klienta. Abonent domeny może w każdej chwili odzyskać swoją domenę, bez pytania się o zdanie odbiorcy. Więcej informacji
  Po przekazaniu zarządzania, odbiorca domeny może zarówno przypisać ją do serwera na swoim koncie, jak i skonfigurować rekordy domeny.

Jak odbiorca domeny ma wygenerować kod weryfikacyjny służący do przekazania domeny?

Odbiorca domeny, który chce uzyskać możliwość zarządzania domeną, musi wygenerować kod weryfikacyjny w swoim Panelu klienta i następnie przesłać go do abonenta domeny wraz ze swoim ID konta home.pl.

Skorzystaj z instrukcji, aby wygenerować kod weryfikacyjny, który następnie należy przesłać do abonenta domeny, aby ten mógł przekazać Tobie możliwość zarządzania swoją domeną.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Przejdź do sekcji menu: Wsparcie klienta, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Następnie kliknij opcję: Przekazanie zarządzania domeną.
  Kliknij sekcję menu Wsparcie klienta, która znajduje się po lewej stronie Panelu klienta home.pl
 3. Znajdź na moduł Przekazanie Zarządzania i kliknij przycisk Generuj kod.
  Panel klienta home.pl - Pulpit - Przekazanie Zarządzania - Kliknij przycisk Generuj kod
  Jeśli generowałeś już wcześniej kod weryfikacyjny, to możesz nadal korzystać z tamtego kodu (wyświetlany jest w pozycji Aktywny kod). Wygenerowanie nowego kodu weryfikacyjnego nie spowoduje żadnych zmian przy domenach już przekazanych.
 4. W nowym oknie zostanie wyświetlony wygenerowany kod weryfikacyjny. Przekaż go wraz z numerem ID Twojego konta do abonenta domeny, aby ten mógł Ci przekazać zarządzanie swoją domeną. Dowiedz się gdzie znaleźć ID konta w Panelu klienta.
  Panel klienta home.pl - Pulpit - Przekazanie Zarządzania - Generuj kod - Przekaż kod weryfikacyjny wraz z numerem ID Twojego konta do abonenta domeny

Jak abonent domeny może przekazać zarządzanie swoją domeną innemu klientowi home.pl?

Abonent domeny po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego oraz ID konta odbiorcy domeny, może przekazać mu zarządzanie swoją domeną. Po przekazaniu, odbiorca domeny będzie mógł nią zarządzać w swoim Panelu klienta.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Przejdź do sekcji menu: Wsparcie klienta, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Następnie kliknij opcję: Przekazanie zarządzania domeną.
  Kliknij sekcję menu Wsparcie klienta, która znajduje się po lewej stronie Panelu klienta home.pl
 3. Na ekranie znajdź moduł: Przekazanie zarządzania i kliknij: Opcje -> Przekaż domenę.
  Panel klienta home.pl - Pulpit - Przekazanie Zarządzania - W menu Opcje wybierz Przekaż domenę
 4. W nowym oknie zostanie wyświetlony formularz przekazania domeny. Wybierz domenę do przekazania oraz wpisz ID konta odbiorcy domeny oraz kod weryfikacyjny, który od niego otrzymałeś. 
  Na liście domen do przekazania wyświetlane są wszystkie domeny bilingowe, czyli takie, które są zarejestrowane w home.pl. Nie wyświetlają się domeny zewnętrzne, czyli te skierowane tylko na DNS home.pl.
  Panel klienta home.pl - Pulpit - Przekazanie Zarządzania - Opcje - Przekaż domenę - Wybierz domenę do przekazania oraz wpisz ID konta odbiorcy domeny oraz kod weryfikacyjny
 5. Kliknij przycisk Zatwierdź, aby przekazać wybraną domenę do wskazanego innego klienta home.pl. Od tej chwili odbiorca domeny może nią zarządzać w swoim Panelu klienta.  Po przekazaniu zarządzania, odbiorca domeny może zarówno przypisać ją do serwera na swoim koncie i/lub skonfigurować rekordy domeny.
  Odbiorca przekazanej domeny nie może jej przekazać dalej do innego klienta home.pl. Abonent domeny może ją odzyskać, aby móc przekazać domenę do innego klienta home.pl.

Jak abonent może odzyskać domenę po jej przekazaniu?

Abonent domeny po przekazaniu swojej domeny, nadal pozostaje jej właścicielem. Przekazaną domenę możesz odzyskać, klikając przycisk Odzyskaj domenę (na liście przekazanych domen). Po odzyskaniu domeny wszystkie ustawienia domeny są resetowane.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Przejdź do sekcji menu: Wsparcie klienta, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Następnie kliknij opcję: Przekazanie zarządzania domeną.
  Kliknij sekcję menu Wsparcie klienta, która znajduje się po lewej stronie Panelu klienta home.pl
 3. Znajdź moduł: Przekazanie zarządzania i kliknij przycisk: Opcje -> Lista przekazanych domen.
  Panel klienta home.pl - Pulpit - Przekazanie Zarządzania - Opcje - Wybierz opcję Lista przekazanych domen
 4. W nowym oknie zostanie wyświetlona lista przekazanych domen. Kliknij przycisk Odzyskaj domenę przy wybranej pozycji, aby ją odzyskać.
  Panel klienta home.pl - Pulpit - Przekazanie Zarządzania - Opcje - Lista przekazanych domen - Kliknij przycisk Odzyskaj domenę przy wybranej pozycji
 5. Potwierdź chęć odzyskania wybranej domeny. Obecny administrator domeny utraci uprawnienia do zarządzania Twoją domeną. Domena po odzyskaniu będzie posiadała domyślną konfigurację, obecna konfiguracja domeny zostanie zresetowana.
  Panel klienta home.pl - Pulpit - Przekazanie Zarządzania - Opcje - Lista przekazanych domen - Odzyskaj domenę - Potwierdź chęć odzyskania wybranej domeny
 6. Po kliknięciu potwierdzającego chęć odzyskania domeny, proces odzyskiwania domeny zostanie rozpoczęty. Może on chwilę potrwać.
  Panel klienta home.pl - Pulpit - Przekazanie Zarządzania - Opcje - Lista przekazanych domen - Przykładowy widok trwającego procesu odzyskiwania przy wybranej domenie
 7. Po zakończonym odzyskiwaniu domeny, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający wykonanie operacji.
  Panel klienta home.pl - Pulpit - Przekazanie Zarządzania - Opcje - Lista przekazanych domen - Komunikat potwierdzający wykonanie operacji
 8. Od tej chwili możesz zarządzać Twoją domeną w swoim Panelu klienta. Możesz też przekazać ponownie zarządzanie domeną innemu klientowi home.pl.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie