Jak dać dostęp do moich usług innemu użytkownikowi?

W artykule znajdziesz instrukcję, jak dać dostęp do usług w Panelu klienta na nowej platformie home.pl.

Poradnik wideo: Jak przekazać zarządzanie domeną innemu klientowi home.pl?

Jak dać dostęp? Jakie są sposoby udostępnienia moich usług lub Panelu klienta?

Istnieje kilka metod udostępniania usług (np. w celu zarządzania ich ustawieniami). Jedne polegają na nadaniu dostępu do Panelu klienta, a drugie na udostępnieniu danych do serwera FTP, bazy danych itp.

Jak dać dostęp do moich usług w Panelu klienta home.pl?

Tworzenie użytkowników z dostępem do moich usług w Panelu klienta home.pl

Za pomocą Panelu klienta możesz utworzyć kolejne konta użytkowników, które będą miały dostęp do Twojego Panelu klienta. Do utworzonych użytkowników możesz przydzielać różne uprawnienia (użytkownika lub administratora). Dodatkowo możesz ustalać, do których licencji użytkownik będzie miał dostęp (dotyczy tylko usług opartych na licencjach, np. Office 365, Acronis Backup itp.).

W zależności od tego jakie uprawnienia nadasz użytkownikowi, będzie on albo administratorem Twojego konta w home.pl albo użytkownikiem pojedynczych licencji, np. licencji Office 365, Acronic Backup.

Funkcja przydzielania użytkowników do poszczególnych licencji jest dostępna tylko wtedy, gdy posiadasz przy swoim koncie usługi, które mogą zostać w ten sposób przypisane do użytkownika (np. zakupione licencje).

W home.pl możesz przekazać dostęp do Panelu klienta lub swoich usług na kilka sposobów, np. możesz:

 • zezwolić/przekazać prawa do zarządzania całym kontem innej osobie,
  • utworzenie nowego użytkownika – możesz utworzyć nowe konto użytkownika w Panelu klienta, który będzie posiadać dostęp do całego Twojego konta oraz wszystkich Twoich usług. Dane abonenta pozostaną bez zmian. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o tworzeniu nowego użytkownika w Panelu klienta.
  • cesja konta na inną osobę/firmą – proces ten umożliwia zmianę danych abonenta na inną osobę lub firmę. Po wykonaniu cesji, zostaną zmienione dane abonenta. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o realizacji cesji elektronicznej w Panelu klienta.
 • przekazać możliwość zarządzania domeną innej osobie (innemu klientowi home.pl) bez przekazywania mu praw własności oraz danych dostępu do swojego konta. Dane abonenta domeny pozostaną bez zmian. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o przekazywaniu zarządzania domeną w home.pl.
 • zarządzać licencjami wydanymi w ramach poszczególnych usług, np. Office 365, Acronis  Backup. Możesz utworzyć dodatkowych użytkowników oraz przypisać im uprawnienia do zarządzania konkretnymi licencjami. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o przypisywaniu dostępu do zakupionych licencji konkretnym użytkownikom w Panelu home.pl.
WAŻNE! W Panelu klienta nie możesz utworzyć użytkowników, którzy zostaną przypisani do zarządzania tylko jedną konkretną usługą (np. hosting lub sklep internetowy). Użytkowników możesz jedynie przypisać do usług opartych o licencje, np.: Office 365, Acronis Backup, programy antywirusowe.

Przykład: Po utworzeniu w Panelu klienta nowego użytkownika z przypisaną do niego licencją Office 365, osoba ta może korzystać z usługi Office 365, np. tworzyć dokumenty Word, itp..

Przypisując takiemu użytkownikowi licencję uprawniającą do korzystania z Office 365, możesz nadać użytkownikowi uprawnienia administratora lub użytkownika. Administrator w takim przypadku sprawuje opiekę nad całą usługą (kontem licencji), zarządza licencjami oraz administruje chmurą Office 365. W Panelu klienta taki użytkownik nie posiada uprawnień do zarządzania innymi usługami Twojego konta w home.pl.

Mój informatyk potrzebuje dostępu do mojego serwera / hostingu w home.pl

Zgodnie z powyższymi informacjami, możesz przekazać osobie trzeciej dostęp do całego konta (czyli do wszystkich usług i możliwości ich konfiguracji) lub nadać dostęp do pojedynczej licencji (np. licencji użytkownika Office 365). Możesz także (jeśli użytkownik ten też jest klientem home.pl), przekazać możliwość zarządzania domeną.

Co zrobić, jeśli użytkownik potrzebuje dostępu do konkretnych usług, np. dostępu do ustawień hostingu / serwera?

 • Zmiana parametrów serwera, zmiana ustawień domeny: większość zmian ustawień hostingu oraz domeny możesz dokonać samodzielnie w Panelu klienta home.pl. W tym celu niezbędne będzie uzyskanie od informatyka informacji jakie zmiany chce wprowadzić, a następnie, korzystając z pomocy BOK lub Centrum Pomocy, możesz wprowadzić te zmiany po zalogowaniu do Panelu klienta. W nielicznych sytuacjach zmiana konfiguracji serwera może być możliwa poza Panelem klienta home.pl, np. na serwerze FTP.
 • Dostęp do serwera FTP: w sytuacji, gdy potrzebujesz dać komuś dostęp do swojego serwera FTP, to istnieje możliwość utworzenia użytkownika FTP, który będzie miał dostęp do zawartości całego Twojego serwera lub tylko do konkretnego katalogu. Jeśli Ty potrzebujesz dostać się do swojego serwera FTP, to taki dostęp możesz uzyskać poprzez WebFTP, czyli aplikację dostępną po zalogowaniu się do Panelu klienta.
 • Zarządzanie bazami danych: za pomocą Panelu klienta możesz uzyskać do baz danych utworzonych na Twoim serwerze. Po zalogowaniu do Panelu klienta możesz przejść do tworzenia, edycji lub usuwania wybranych baz danych. Zarządzanie zawartością bazy danych odbywa się przez narzędzie phpMyAdmin, do którego dostęp nie wymaga dostępu do Panelu klienta (wystarczy, że podasz nazwę bazy danych oraz jej hasło dostępu, aby osoba nie mająca dostępu do Panelu klienta, miała dostęp do wskazanej bazy danych).
 • Zarządzanie kontami e-mail: skrzynki e-mail są tworzone na hostingu i są jego częścią. W Panelu klienta home.pl nie ma możliwości podejrzenia zawartości konta e-mail bez znajomości hasła dostępu do wybranego konta e-mail. Tworzenie skrzynek e-mail, kasowanie i edycja, a także zmiana hasła to proste czynności, które możesz wykonać samodzielnie po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl.

Bądź ostrożny podczas udostępniania swoich usług innym osobom. Po udostępnieniu Panelu klienta, użytkownik z uprawnieniami administratora może mieć dostęp do Twoich danych abonenta oraz do wszystkich plików znajdujących się na serwerze.

Pomimo, że w dużym uproszczeniu przekazanie dostępu do konfiguracji wybranej usługi jest najprostszym rozwiązaniem i zdecydowanie najłatwiejszym z punktu widzenia użytkownika, to może przyczynić się do utraty danych lub dostępu osób nieuprawnionych.

WAŻNE! Jeśli nie znalazłeś w tym artykule informacji o możliwości przekazania kontroli nad wybraną usługą lub oczekujesz innego rozwiązania, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

W naszej ofercie dostępna jest także usługa odpłatnej pomocy administratorów home.pl o nazwie: Usługi informatyczne. Operacje na plikach czy bazach danych znajdujących się na serwerze mogą zostać zrealizowane przez naszych specjalistów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie będziesz musiał udostępniać swojego serwera osobom trzecim i będziesz mógł być pewny, że wprowadzone zmiany będą wykonane poprawnie, a wszystkie dane Twojego konta pozostaną bezpieczne. Kliknij tutaj, aby sprawdzić ofertę Usług informatycznych w home.pl.

Korzystasz z poprzedniej platformy home.pl? Sprawdź:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie