Jak przejść do ustawień skrzynki e-mail w home.pl?

Poczta wybrana przez tysiące firm

Skorzystaj z poniższego artykułu, aby sprawdzić jak przejść do edycji ustawień wybranej skrzynki e-mail w home.pl oraz dowiedzieć się jakie ustawienia możesz zmienić.

Video: Jak odnowić certyfikat SSL w Panelu klienta?

 

Jak przejść do ustawień skrzynki e-mail w home.pl?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji: Poczta, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta - Przejdź do sekcji menu Poczta
 3. Kliknij nazwę skrzynki e-mail, dla której chcesz zmienić hasło lub wybierz Opcje i interesującą Cię funkcję.
 4. W wyświetlonym oknie możesz sprawdzić dostępne zasoby konta e-mail, adresy serwerów pocztowych oraz zmienić ustawienia dla wybranej skrzynki e-mail.
Istnieje możliwość, że opcja Autoresponder nie będzie już widoczna w Twoim Panelu klienta co jest spowodowane zmianami w funkcjonowaniu usług hostingowych. Ustawienia Autorespondera są dostępne dla wszystkich usług po zalogowaniu do poczty Webmail. Przeczytaj więcej o ustawieniach autorespondera tj. asystenta nieobecności.

Edycja ustawień konta e-mail

Po kliknięciu w nazwę skrzynki e-mail lub przechodząc do menu Opcje > Edytuj konto pocztowe, będziesz mógł dokonać podstawowych zmian w ustawieniach skrzynki e-mail, np.:

Ustawienia antyspamowe

W tej sekcji możesz zmienić ustawienia, które pozwalają na blokowanie poczty od niechcianych użytkowników oraz zmianę ustawień pocztowych odnośnie funkcji Catch-all.

 • Blokuj listy zawierające spam wg adresu nadawcy: zaznacz, jeśli chcesz skorzystać z zabezpieczeń home.pl i filtrowania poczty po adresie nadawcy,
 • Blokuj listy zawierające spam wg. tematu i treści: zaznacz, jeśli chcesz skorzystać z zabezpieczeń home.pl i filtrowania wiadomości po temacie i treści,
 • Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania: zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości pochodzące z przekierowania, zarówno od innych użytkowników jak i innych, Twoich, kont pocztowych.
 • Wyłącz funkcję Catch-All
 • Blokuj informacje o nowościach i ofertach od operatora 
 • Czarna lista nadawców: wprowadź adres e-mail, host lub adres IP nadawcy wiadomości, którego chcesz zablokować.
 • Biała lista nadawców: wprowadź adres e-mail, host lub adres IP nadawcy wiadomości, który jest zaufany.
  Możesz np. zablokować otrzymywanie wiadomości e-mail z adresów w domenie @gmail.com, ale zezwolić na ich otrzymywanie od jednego konkretnego użytkownika, np. jan.kowalski@gmail.com.

Opcje konta

W tej sekcji zmienisz wszystkie najważniejsze ustawienia konta pocztowego:

 • Przekierowanie: wprowadź adres e-mail na który chcesz przekierować wiadomości przychodzące na skrzynkę e-mail,
  Jeśli nie widzisz opcji Przekierowania poczty oznacza to, że korzystasz z najnowszej wersji Panelu klienta. Powyższa zmiana jest możliwa do wykonania po zalogowaniu do Poczty home.pl – Webmail. Zapoznaj się z dedykowaną instrukcją.
 • Pozostaw kopię wiadomości: zaznacz, jeśli chcesz aby mimo przekierowania poczty, oryginał pozostawał na koncie e-mail,
  Jeśli zaznaczyłeś opcję Pozostaw kopię wiadomości na serwerze ale chcesz wyłączyć przekierowanie, odznacz tę opcję. Nie wyłączenie wskazanej opcji, spowoduje wyświetlenie błędu podczas zapisywania ustawień. Funkcja pozostawiania kopii wiadomości działa, jeśli aktywne jest przekierowanie poczty. W przeciwnym wypadku nie ma ona zastosowania, gdyż otrzymane wiadomości są zawsze widoczne w skrzynce odbiorczej.
 • Powiadomienia: wprowadź adres e-mail na których chcesz otrzymywać powiadomienie o nowej poczcie (shortinfo),

Lista aliasów:

W tym miejscu dodasz dodatkowe adresy e-mail (aliasy), które rozszerzą Twój adres e-mail o nowe adresy, np. jeśli posiadasz konto jan.kowalski@moja-firma.pl, możesz utworzyć alias zamowienia@moja-firma.pl. Wiadomość przesłana na oba adresy trafią na jedno konto pocztowe.

 • Skorzystaj z przycisku Dodaj, aby utworzyć nowy adres e-mail dla konta pocztowego, w polu nazwa podaj człon przed znakiem @ oraz wybierz domenę w której ma pracować alias.
 • Na liście dostępnych aliasów e-mail zaznacz checkboxem wybrane aliasy i kliknij Usuń zaznaczone (w dolnej części ekranu), aby usunąć wybrane aliasy.

Serwery poczty przychodzącej i wychodzącej

W tym miejscu sprawdzisz jakie nazwy / adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (SMTP, IMAP, POP3) powinieneś używać podczas konfiguracji skrzynki e-mail w dowolnym programie pocztowym. Zwróć uwagę, że wskazane adresy oparte są na adresie Twojej usługi hostingowej.

W domyślnej konfiguracji jest to najlepsze ustawienie, zapewniające Twojemu kontu możliwość korzystania z bezpiecznego połączenia SSL.

Korzystasz z poprzedniej wersji panelu home.pl? Sprawdź:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.