Jak przejść do ustawień skrzynki e-mail w home.pl?

Skorzystaj z poniższego artykułu, aby sprawdzić jak przejść do edycji ustawień wybranej skrzynki e-mail w home.pl oraz dowiedzieć się, jakie ustawienia możesz zmienić.

SPIS TREŚCI

Video: Jak przejść do ustawień skrzynki e-mail?

Jak przejść do ustawień skrzynki e-mail w home.pl?

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji: Poczta, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta - Przejdź do sekcji menu Poczta
 3. Kliknij nazwę skrzynki e-mail, dla której chcesz zmienić hasło lub wybierz Opcje i interesującą Cię funkcję.
  W Panelu klienta możesz edytować ustawienia skrzynki e-mail
 4. W wyświetlonym oknie możesz sprawdzić dostępne zasoby konta e-mail, adresy serwerów pocztowych oraz zmienić ustawienia dla wybranej skrzynki e-mail.

Edycja ustawień konta e-mail

Po kliknięciu w nazwę skrzynki e-mail lub przechodząc do menu Opcje > Edytuj konto pocztowe, będziesz mógł dokonać podstawowych zmian w ustawieniach skrzynki e-mail, np.:

 • zmienić nazwę skrzynki e-mail,
  WAŻNE! Zmiana nazwy skrzynki nie jest zalecana, jeśli na koncie e-mail znajdują się już wiadomości, które mają być nadal widoczne po zalogowaniu do konta. Zmiana nazwy skrzynki, traktowana jest analogicznie jak utworzenie nowego konta i usunięcie poprzedniego. Rozwiązaniem alternatywnym dla zmiany nazwy skrzynki e-mail, jest utworzenie aliasu tj. dodatkowego adresu e-mail. Jeśli zależy Ci na zmianie nazwy konta i przeniesieniu poczty e-mail, zalecamy utworzenie nowego konta, następnie przeniesienie wiadomości i usunięcie starej skrzynki. Zmianę nazwy konta możesz wykonać dla nowych i nieużywanych skrzynek e-mail.
 • zmienić pojemność skrzynki e-mail,
  Instrukcja dot. zmiany pojemności skrzynki e-mail w Panelu Klienta dotyczy kont pocztowych typu mailbox, utworzonych w ramach hostingu/serwera. Jeśli posiadasz konto typu Prywatny e-mail pojemność określona jest warunkami oferty na tę usługę.
 • zmienić hasło do skrzynki e-mail,
 • włączyć dostęp FTP dla skrzynki e-mail,
 • zmienić domenę konta e-mail (dla hostingu z opcją Multipoczty).

Ustawienia antyspamowe

W tej sekcji możesz zmienić ustawienia, które pozwalają na blokowanie poczty od niechcianych użytkowników oraz zmianę ustawień pocztowych odnośnie funkcji Catch-all.

 • Blokuj listy zawierające spam wg. tematu i treści: zaznacz, jeśli chcesz skorzystać z zabezpieczeń home.pl i filtrowania wiadomości po temacie i treści,
 • Akceptuj pocztę z zewnętrznego przekierowania: zaznacz, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości pochodzące z przekierowania, zarówno od innych użytkowników jak i innych Twoich kont pocztowych.
 • Wyłącz funkcję Catch-All
 • Czarna lista nadawców: wprowadź adres e-mail, host lub adres IP nadawcy wiadomości, którego chcesz zablokować.
 • Biała lista nadawców: wprowadź adres e-mail, host lub adres IP nadawcy wiadomości, który jest zaufany.
  Możesz np. zablokować otrzymywanie wiadomości e-mail z adresów w domenie @gmail.com, ale zezwolić na ich otrzymywanie od jednego konkretnego użytkownika, np. jan.kowalski@gmail.com.
  Zmieniaj konfigurację zabezpieczeń antyspamowych skrzynki e-mail dostosowując je do swoich potrzeb

Lista aliasów:

W tym miejscu dodasz dodatkowe adresy e-mail (aliasy), które rozszerzą Twój adres e-mail o nowe adresy, np. jeśli posiadasz konto jan.kowalski@moja-firma.pl, możesz utworzyć alias zamowienia@moja-firma.pl. Wiadomość przesłana na oba adresy trafią na jedno konto pocztowe.

 • Skorzystaj z przycisku Dodaj, aby utworzyć nowy adres e-mail dla konta pocztowego, w polu nazwa podaj człon przed znakiem @ oraz wybierz domenę, w której ma pracować alias.
 • Na liście dostępnych aliasów e-mail zaznacz checkboxem wybrane aliasy i kliknij Usuń zaznaczone (w dolnej części ekranu), aby usunąć wybrane aliasy.

Serwery poczty przychodzącej i wychodzącej

W tym miejscu sprawdzisz jakie nazwy/adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (SMTP, IMAP, POP3) powinieneś używać podczas konfiguracji skrzynki e-mail w dowolnym programie pocztowym. Zwróć uwagę, że wskazane adresy oparte są na adresie Twojej usługi hostingowej.

W domyślnej konfiguracji jest to najlepsze ustawienie, zapewniające Twojemu kontu możliwość korzystania z bezpiecznego połączenia SSL.

Korzystasz z poprzedniej wersji panelu home.pl? Sprawdź:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.