Jak sprawdzić jakość swojego internetu (ping)?

Pod adresem: https://pomoc.home.pl/test dostępny jest miernik jakości połączenia internetowego, który pozwala sprawdzić wartości dla: 10 testowanych pakietów, średnią wartość pingu oraz odchyły pingu od średniej. W ten sposób możesz sprawdzić, czy jakość Twojego połączenia internetowego może być przyczyną niedogodności podczas korzystania z usług home.pl.

SPIS TREŚCI

Jak wykonać test mojego połączenia internetowego do home.pl?

  1. Wejdź pod adres: https://pomoc.home.pl/test i kliknij przycisk: ROZPOCZNIJ TEST.
  2. Odczekaj parę sekund na zakończenie testu połączenia.
  3. Po prawej stronie ekranu zostaną wyświetlone wyniki, natomiast na dole ekranu szczegółowa tabela.

Badanie jakości połączenia internetowego realizowane jest za pomocą natywnej funkcji przeglądarki internetowej (WebSocket) i pozwala na sprawdzenie jaka jest jakość połączenia od Ciebie do home.pl.

Miernik jakości połączenia internetowego zbudowany jest z aplikacji klienckiej (skrypt JS) oraz mikroaplikacji po stronie serwera. Test rozpoczynamy po kliknięciu przycisku: „Rozpocznij test”, który znajduje się tuż pod tarczą.

Podczas badania jakości połączenia internetowego sprawdzane są dwa czynniki: ping (opóźnienia) oraz odchyły w opóźnieniach. Mikroaplikacja umieszczona na serwerze w home.pl ma za zadanie odbijać pakiety z oryginalną zawartością.

Podczas badania wysyłanych jest 10 pakietów, dla których sprawdzane są wartości opóźnień. Na ich podstawie nadawane są punkty i następnie na podstawie sumy kontrolnej wyświetlany jest jeden z trzech wyników: zielony (bardzo dobra jakość), pomarańczowy (niska jakość) lub czerwony (bardzo niska jakość).

Pod wynikiem wyświetlana jest szczegółowa tabela, która przedstawia wyniki dla 10 testowanych pakietów, średnią wartość pingu oraz odchyły pingu od średniej.

Po zakończonym teście przycisk: „Testuj ponownie” będzie aktywny i będziesz mógł ponownie wykonać test jakości połączenia internetowego.

Miernik jakości połączenia internetowego - Przykładowy wynik testu jakości połączenia internetowego

Rys. Wyniki testu jakości połączenia internetowego: https://pomoc.home.pl/test

Jak interpretować wyniki miernika jakości połączenia internetowego?

  • Zielony wynikbardzo dobra jakość – jakość połączenia internetowego jest bardzo dobra i nie powinna być przyczyną niedogodności podczas korzystania z usług home.pl.
  • Pomarańczowy wynikniska jakość – jakość połączenia internetowego nie jest dobra i może być przyczyną niedogodności podczas korzystania z usług home.pl. Skontaktuj się z dostawcą Internetu, aby wyjaśnić przyczyny.
  • Czerwony wynikbardzo nisko jakość – jakość połączenia internetowego jest bardzo zła i może być przyczyną niedogodności podczas korzystania z usług home.pl. Skontaktuj się z dostawcą Internetu, aby wyjaśnić przyczyny.

Co zrobić, jeśli moja jakość połączenia jest niska?

Jeśli jakość Twojego połączenia internetowego do home.pl nie jest dobra i otrzymujesz wynik: pomarańczowy lub czerwony, to skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu, aby wyjaśnić przyczynę. Jakość Twojego połączenia internetowego może być przyczyną niedogodności podczas korzystania z usług home.pl.

Jakość Twojego połączenia internetowego może być niska z powodu szkodliwego i złośliwego oprogramowania na komputerze. Warto się zabezpieczyć za pomocą programu antywirusowego.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie