Jakie opcje mogę zmienić po przejściu do konfiguracji Poczty?

Poczta home.pl pozwala na zmianę ustawień dla skrzynki e-mail (np. przekierowanie, powiadamianie, podpis) lub innych parametrów wyświetlania, lub wyglądu. Konfiguracja jest prosta oraz intuicyjna, za pomocą kilku kliknięć myszki możesz zmienić ustawienia dla wybranej skrzynki e-mail. Największą zaletą jest możliwość zmian ustawień dla skrzynki e-mail z poziomu dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.

SPIS TREŚCI

Jak przejść do ustawień Poczty home.pl?

 1. Po zalogowaniu do Poczty home.pl przejdź do opcji konta w prawym górnym rogu ekranu i z rozwijanego menu wybierz Ustawienia.
  Jak przejść do ustawień Poczty home.pl?
 2. Po wyświetleniu ekranu, po lewej stronie znajdziesz listę zakładek, które pozwalają przejść do konfiguracji odpowiednich ustawień.

  Jakie ustawienia mogę zmienić w Poczcie home.pl?

Jakie ustawienia mogę zmienić po wybraniu sekcji „Ustawienia”?

 • Ustawienia podstawowe — w tym miejscu możesz zmienić podstawowe ustawienia Poczty home.pl, odpowiedzialne m.in za system wyświetlania czasu, automatyczne odświeżanie stron, wybór motywu kolorystycznego.
  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji Ustawienia podstawowe?
 • Konta — opcja pozwala na zarządzanie zewnętrznymi kontami pocztowymi, synchronizując informacje z naszą skrzynką pocztową. Możesz też dodać swoje konta z portali społecznościowych, aby być na bieżąco z ostatnią aktywnością Twoich znajomych. Natomiast konfiguracja zewnętrznego konta e-mail, pozwoli na wyświetlanie i wysyłanie poczty z kilku kont pocztowych za pośrednictwem Poczty home.pl. Funkcja zewnętrznych kont e-mail jest również przydatna przy przenoszeniu poczty pomiędzy skrzynkami e-mail, które znajdują się na różnych serwerach.
  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji Konta w Poczcie home.pl?
 • Zabezpieczenia — w tym miejscu możesz zdefiniować czas bezczynności, po którym nastąpi automatyczne wylogowanie z poczty, np. po odejściu od komputera. Będziesz mógł również zmienić ustawienia wstępnego wczytywania połączonych obrazów zewnętrznych. Natomiast w podopcji Aktywne klienty będziesz mógł sprawdzić listę klientów pocztowych, do których obecnie jesteś zalogowany na Twoich urządzeniach (np. komputer, laptop, smartfon).
  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji Zabezpieczenia w Poczcie home.pl?
 • Poczta — w tym miejscu odnajdziesz ogólnie ustawienia dla wiadomości e-mail, które dotyczą tworzenia oraz ogólnie zarządzania pocztą, m.in. poprzez funkcje kasowania wiadomości e-mail bez przenoszenia do kosza, gromadzenia kontaktów podczas odbierania i wysyłania poczty, ustawienia wizytówek, zawijania tekstu i formatu jego wyświetlania. Zakładka „Poczta” w ustawieniach odpowiedzialna jest także za definiowanie domyślnego podpisu oraz adresu nadawcy — jest to istotna konfiguracja, w przypadku posiadania skrzynki e-mail zdefiniowanej w wielu domenach lub z dodatkowymi aliasami.
  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji Poczta w Poczcie home.pl?
 • Kalendarz — pozwala na definiowane ustawień dotyczących formatu wyświetlania kalendarza na skali czasu, a także konfigurację powiadomień dot. zdarzeń z kalendarza.
  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji Kalendarz w Poczcie home.pl?
 • Książka adresowa — w tym miejscu możesz zdefiniować format, w jakim wyświetlane będą kolejne pozycje książki adresowej. Znajdziesz tu także ustawienia dot. Moich danych kontaktowych, dzięki czemu będziesz mógł poprawnie wysyłać wiadomości e-mail z Poczty home.pl, a także tworzyć wizytówki dołączane do wysyłanych wiadomości. Sprawdź, jak zarządzać listą kontaktów w Poczcie home.pl.
  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji Książka adresowa w Poczcie home.pl?
 • Portal — po wybraniu tej zakładki, będziesz mógł konfigurować podstawowe ustawienia dla zakładki „Portal”, która widoczna jest w górnej części ekranu po zalogowaniu do skrzynki e-mail. Portal odpowiedzialny jest za wyświetlanie widgetów (modułów), które mogą dostarczać najświeższych informacji m.in. o odebranej poczcie e-mail, zadaniach, zajętości konta, a także ostatniej aktywności na portalach społecznościowych.
  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji Portal w Poczcie home.pl?
 • Publikacje i subskrypcje — dostępne tu opcje są rozwinięciem dla zakładki „Konta e-mail i społecznościowe”. Z poziomu tej zakładki, możesz odświeżać informacje na temat wybranych subskrypcji, aktualizować zsynchronizowane dane, a także całkowicie wyłączyć je, bez kasowania samej konfiguracji.
  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji Publikacje i subskrypcje w Poczcie home.pl?
 • Rejestr błędów — jest to zakładka skierowana dla administratorów, a także wsparcia technicznego home.pl. W zakładce „Rejestr błędów” znajdziesz informacje o wszystkich zdarzeniach, których wykonanie czy ukończenie nie było możliwe. Pojawienie się komunikatu o błędzie w tej sekcji, nie jest jednoznaczne z niedogodnościami w działaniu poczty e-mail.
  Co mogę sprawdzić w sekcji menu Rejestr błędów w Poczcie home.pl?
 • Opcje konta — w tym miejscu możesz ustawić przekierowanie poczty e-mail, powiadomienie oraz funkcję autoresponder (asystent nieobecności).

  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji menu Opcje konta w Poczcie home.pl?

 • Zmiana hasła — po kliknięciu tej opcji zostanie wyświetlony formularz zmiany hasła dla danej skrzynki e-mail. Do zmiany hasła wymagana jest znajomość obecnego hasła dostępu. Sprawdź, jak zmienić hasło do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji Zmiana hasła w Poczcie home.pl?
 • Opcje antyspam — w tym miejscu możesz zarządzać ustawieniami antyspamowymi dla skrzynki e-mail, do której jesteś zalogowany. Możesz edytować ustawienia białej oraz czarnej listy nadawców. Dodatkowo możesz również włączyć lub wyłączyć wybrane filtry antyspamowe. Sprawdź, jak zarządzać ustawieniami antyspamowymi z poziomu Poczty home.pl.
  Jakie opcje mogę zmienić w sekcji menu Opcje antyspam w Poczcie home.pl?
 • Reguły wiadomości — w tym miejscu możesz zarządzać regułami wiadomości, które mogą funkcjonować przy danej skrzynce e-mail. Możesz dzięki nim określić zasady odbierania i przenoszenia korespondencji do odpowiednich katalogów w skrzynce odbiorczej. Reguły wiadomości e-mail są wskazane przy zarządzaniu dużą ilością korespondencji. Sprawdź, jak tworzyć reguły wiadomości przez Poczta Webmail home.pl.
  Jakie ustawienia mogę zmienić w sekcji menu Reguły wiadomości w Poczcie home.pl?
 • Drive — zakładka dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy korzystają z licencji Cloud Email Xchange. W tej sekcji możesz zmienić podstawowe ustawienia dotyczące wyświetlania katalogów w funkcji Drive.

Jakie zmiany mogę wprowadzić w wyglądzie Poczty home.pl?

Poczta home.pl pozwala na spersonalizowanie wyglądu oraz dopasowanie go do własnych upodobań. Zmiana obejmuje zarówno zmianę wariantu kolorystycznego, a także układu strony na poszczególnych kartach, np. układu wyświetlania wiadomości w zakładce „Poczta”, czy układu kalendarza w zakładce „Kalendarz”. W Poczcie home.pl dostępna jest także do włączenia funkcja „Wysokiego kontrastu”, która ułatwia posługiwanie się aplikacją przez osoby niedowidzące.
 • Zmiana wariantu kolorystycznego — Poczta home.pl oferuje kilka wariantów kolorystycznych, np. standardowy czarny, bursztynowy, ametystowy, rubelitowy, szafirowy, onyksowy i szmaragdowy. Po wskazaniu właściwego wariantu kolorystycznego wyloguj się, a następnie ponownie zaloguj do Poczty home.pl.
 • Zmiana układu wyświetlania strony — po zalogowaniu do Poczty home.pl, przejdź do wybranej zakładki (np. „Poczta”), a następnie w górnym prawym rogu ekranu odszukaj przycisk „Widok”. W zależności od wybranej zakładki (np. „Poczta”, „Kalendarz”, „Zadania”), będą dostępne do wyboru różne układy stron, które w unikalny sposób prezentują zebrane treści.

  Jakie ustawienia mogę zmienić w opcji Widok w Poczcie home.pl?

Funkcje dodatkowe Poczty home.pl

 • Statystyki — Poczta home.pl oferuje możliwość podglądu statystyk, które prezentują m.in. najpopularniejszych nadawców, ilość wiadomości na godzinę itd. Dane statystyk wyświetlane są w postaci liczbowej oraz graficznej. Aby wyświetlić statystyki, po zalogowaniu do Poczty home.pl, przejdź do wybranej „Zakładki” (np. „Poczta”), a następnie w prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk „Widok” i wybierz opcję „Statystyki„.
 • Praca w trybie pełnoekranowym — funkcjonalność ta pozwala wyświetlić Poczta home.pl w trybie pełnoekranowym. Aby wyświetlić Poczta home.pl w trybie pełnoekranowym, kliknij klawisz F11 na klawiaturze.

WAŻNE! Autoresponder (automatyczna odpowiedź) odpowie tylko w przypadku gdy wiadomość e-mail dotrze do konta i konto to, do którego dociera wiadomość, znajduje się w polu DO:, DW: lub UDW: przesyłanej wiadomości e-mail. Czyli wiadomość wysłana bezpośrednio do adresata jednego z ww. pól, na którego koncie włączony jest asystent nieobecności.

Przykład: jeżeli wiadomość jest kierowana do konta A na którym jest przekierowanie na konto B, a autoresponder uruchomiony jest tylko na koncie B, to nie odpowie on na wiadomość oryginalnie wysyłaną do konta A. Przekierowanie jest jedynie funkcją zmiany adresata, o której nadawca (oraz serwer nadawcy) nie są informowani.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.