Jak przenieść skrzynkę e-mail z innego serwera do home.pl?

SPIS TREŚCI

Artykuł opisuje przykładowy schemat przeniesienia zawartość skrzynki odbiorczej ze starego, zarejestrowanego u innego operatora serwera na nowy serwer w home.pl. Może być to przydatne podczas zmiany hostingu lub połączenia kilku skrzynek w jedną. Powinieneś wiedzieć, że przenoszenie zawartości skrzynek e-mail odbywa się zwykle poprzez skonfigurowanie ich w jednym programie pocztowym. W ten sposób możesz zarządzać zawartością obu kont.

Jeśli nie chcesz wykonywać przeniesienia samodzielnie, możemy zrobić to za Ciebie. Zapoznaj się z ofertą migracji. >>

Przenoszenie skrzynki e-mail możemy także rozpatrywać w dwóch sytuacjach:

 • kiedy chcesz przenieść zawartość pomiędzy dwiema różnymi skrzynkami e-mail, np. pocztę Gmail przenieść na skrzynkę e-mail w home.pl,
 • kiedy przenosisz zawartość usługi hostingowej wraz z domeną i przenosisz skrzynki e-mail z jednego hostingu na inny.

W drugiej sytuacji dodatkowym czynnikiem warunkującym przeniesienie będzie domena, która w danym momencie obsługuje tylko jeden hosting, a więc nową lub przenoszoną skrzynkę e-mail.

Warunki i wymagania podczas przenoszenia skrzynek e-mail między serwerami

Przenoszenie konta pocztowego, możesz zrealizować na dwa sposoby:

 • korzystając z serwisu Poczta home.pl, który umożliwia zalogowanie do nowej skrzynki pocztowej (utworzonej w home.pl) oraz konfigurację konta zewnętrznego, które wyświetla zawartość innej skrzynki (np. z innego serwera, od innego dostawcy).
  Ta metoda jest zalecana, gdy chcemy przenieść mniejszą ilość wiadomości.
 • korzystając z zewnętrznego programu do obsługi poczty (np. Outlook, Thunderbird), które umożliwiają konfiguracje kilku skrzynek e-mail. Przenoszenie poczty e-mal odbywa się zwykle poprzez jednorazowe zaznaczenie wszystkich wiadomości lub całych folderów.
  Ta metoda jest zalecana, gdy chcemy przenieść całą zawartość skrzynki e-mail.

Nowa skrzynka e-mail na serwerze w home.pl bez przypisanej do niego domeny posiada adres e-mail w postaci: „wybrana_nazwa@kowalski.home.pl” (kowalski to nazwa serwera w home.pl). Aby nowa skrzynka e-mail zyskała adres e-mail w domenie (np. „wybrana_nazwa@twojadomena.pl”) wymagane jest przypisanie domeny do serwera w home.pl.

Docelowa domena internetowa jest zarejestrowana i opłacana w home.pl

O ile nowa skrzynka e-mail jak również Aby przypisać domenę (zarejestrowaną i opłacaną w home.pl) do serwera w home.pl skorzystaj z instrukcji:

Docelowa domena internetowa jest zarejestrowana u innego operatora niż home.pl

Wydelegowanie (przeniesienie) domeny na serwery DNS home.pl możesz wykonać na dwa sposoby:

 • Delegacja domeny na serwery DNS home.pl od innego operatora

  Przykład: Załóżmy, że posiadasz serwer w home.pl i utworzyłeś na nim skrzynkę e-mail. Dodatkowo wykupiłeś domenę „twojadomena.pl” u innego operatora niż home.pl. Chcesz, aby na serwerze funkcjonowały skrzynki e-mail w adresach np. „biuro@twojadomena.pl”. Aby było to możliwe możesz wydelegować „twojadomena.pl” na serwery DNS w home.pl. W tym przypadku domena będzie utrzymywana (opłacana) u innego operatora niż home.pl.

 • Transfer domeny do home.pl (Jak przenieść obsługę domeny do home.pl?)

  Przykład: Załóżmy, że posiadasz serwer w home.pl i utworzyłeś na nim skrzynkę e-mail. Dodatkowo wykupiłeś domenę „twojadomena.pl” u innego operatora niż home.pl. Możesz wykonać transfer domeny do home.pl, który pozwoli na przypisanie domeny do serwera w home.pl. W tym przypadku domena po transferze będzie utrzymywana (opłacana) w home.pl.


Po odpowiednim skierowaniu domeny na serwer w home.pl za pomocą Panelu klienta home.pl oraz funkcji konta zewnętrznego, jesteśmy w stanie przenieść skrzynkę e-mail z poprzedniego (innego) serwera na serwer w home.pl. Po przeniesieniu domeny na serwery DNS home.pl, nowa skrzynka zyska adres e-mail w domenie, np. „biuro@twojadomena.pl”. Po poprawnym skonfigurowaniu konta zewnętrznego, wiadomości e-mail zostaną pobrane i przeniesione do skrzynki odbiorczej na home.pl.

WAŻNE! Pamiętaj, że domena po delegacji lub transferze musi zostać przypisana do serwera w home.pl, aby konta pocztowe mogły zyskać adres e-mail w domenie (np. „biuro@twojadomena.pl”)

Dodawanie skrzynki e-mail na serwerze w home.pl

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl
 2. Po zalogowaniu utwórz nowe skrzynki e-mail na serwerze w home.pl.
  • Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak utworzyć nową skrzynkę e-mail na serwerze w home.pl.
  • Podczas tworzenia nowej skrzynki e-mail możesz dodać konto we wszystkich domenach lub w adresie określonej domeny. Kliknij tutaj, aby sprawdzić szczegółowe informacje na temat tej funkcji.
   Panel klienta home.pl - Poczta - Skrzynki e-mail - Nowa skrzynka - Wybierz domenę lub serwer

   WAŻNE! Opcjonalnie  utwórz skrzynkę e-mail o takiej samej nazwie. Po przypisaniu domeny do serwera w home.pl Twoja nowa skrzynka e-mail będzie miała taki sam adres e-mail jak na poprzednim serwerze!
   Przykład: Jeśli na poprzednim serwerze miałeś utworzoną skrzynkę e-mail o adresie „biuro@twojadomena.pl”, to na serwerze w home.pl utwórz nowe konto pocztowe o nazwie „biuro”.

Przenoszenie poczty e-mail za pomocą Poczty home.pl

 1. Po utworzeniu skrzynki e-mail na serwerze w home.pl, zaloguj się do niej:
 2. Po zalogowaniu, kliknij opcję: Dodaj konto e-mail, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Poczta home.pl - Kliknij Dodaj konto e-mail

 3. Po utworzeniu konta zewnętrznego zawartość skrzynki odbiorczej z poprzedniego serwera zostanie wyświetlona w skrzynce e-mail na home.pl.
  Poczta home.pl - Wyświetl skrzynkę odbiorczą
 4. Przejdź do wybranego folderu zewnętrznej skrzynki, a następnie zaznacz jedną lub kilka wiadomości.
  Poczta home.pl - Skrzynka odbiorcza - Zaznacz jedną lub kilka wiadomości

  • Jeśli nie widzisz pola checkbox, kliknij opcję Widok –> Pola wyboru.Poczta home.pl - Skrzynka odbiorcza - Lista wiadomości - Widok - Zaznacz opcję Pola wyboru
 5. Kliknij ikonę Działania, a następnie wybierz: Kopiuj albo Przenieś.
  Poczta home.pl - Skrzynka odbiorcza - Lista wiadomości - Działania - Wybierz opcję Kopiuj albo Przenieś
 6. Wskaż lokalizację docelową dla wybranych wiadomości e-mail.
  Poczta home.pl - Skrzynka odbiorcza - Lista wiadomości - Działania - Przenieś - Wskaż lokalizację docelową dla wybranych wiadomości e-mail
Jeśli przenosisz zawartość folderów, które liczą więcej jak kilkanaście wiadomości e-mail, sugerujemy korzystanie z zew. programu pocztowego, który umożliwia jednoczesne wyświetlenie i zaznaczenie wszystkich wiadomości e-mail z folderu, lub przenoszenie całego folderu na raz. Przykładowym program to Thunderbird – przenoszenie wiadomości za pomocą tego programu zostało opisane w dalszej części artykułu.

Utworzenie skrzynki zewnętrznej w Poczcie home.pl spowoduje wyświetlenie wszystkich katalogów znajdujących się w skrzynce pocztowej wraz z ich zawartością (np. skrzynka odbiorcza, elementy wysłane itp.). Nie powoduje to jednak automatycznego przeniesienia poczty, ani zwiększenia zajętości konta. Funkcja konta zewnętrznego jest najczęściej stosowana w celu odbierania wiadomości e-mail z kilku skrzynek e-mail na jednym koncie. Wiadomości do przeniesienia wskazujesz samodzielnie zgodnie z powyższą instrukcją. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o konfiguracji Poczty home.pl.

Funkcja konta zewnętrznego jest kompatybilna ze wszystkimi serwerami w home.pl oraz powinna poprawnie funkcjonować podczas połączenia z serwerami zewnętrznymi. Pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować poprawnej współpracy z serwerem zewnętrznym z uwagi na różnice wynikające z konfiguracji lub środowiska oprogramowania.

Przenoszenie skrzynki e-mail za pomocą programu pocztowego, np. Thunderbird

Po utworzeniu nowych skrzynek pocztowych na serwerze w home.pl i upewnieniu się, że poprzednie konta e-mail są nadal aktywne, przechodzimy do konfiguracji programu pocztowego.

Jeśli do tej pory korzystałeś z programu pocztowego do obsługi starej skrzynki e-mail, wystarczy, że w tym samym programie dodasz drugie konto, utworzone na serwerze w home.pl.

WAŻNE! Podczas konfiguracji nowego konta w programie pocztowym, skorzystaj z konfiguracji z użyciem protokołu IMAP. Umożliwi Ci to proste i szybkie przeniesienie zawartości programu (wiadomości e-mail) na serwer w home.pl.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o przenoszeniu zawartość kont e-mail w programie Thunderbird. Thunderbird jest darmowym i prostym w obsłudze klientem poczty. Postępując zgodnie z artykułem pomocy, wprowadź konfigurację starej skrzynki e-mail oraz nowej i postępuj zgodnie z zaleceniami.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.