Różnice między kontami e-mail oraz FTP, utworzonymi we wszystkich domenach, a utworzonymi w ramach konkretnej domeny

Wprowadzenie

W ramach zarejestrowanego serwera w home.pl możesz utworzyć między innymi konta e-mail oraz konta FTP. W zależności od typu serwera możesz konfigurować kilka rodzajów adresów e-mail oraz kont FTP, dopasowanych do twoich potrzeb. Podczas tworzenia nowego konta e-mail lub FTP wyróżniamy następujące rodzaje kont:
WAŻNE! Wszystkie zasady przedstawione w poniższym tekście dotyczą skrzynek e-mail, aliasów oraz kont FTP. Alias oraz konto FTP również mogą zostać utworzone w adresie wszystkich domen lub w adresie jednej konkretnej domeny.

Widok skrzynek e-mail

Podczas tworzenia nowego konta (np. e-mail lub FTP) możesz zdefiniować, aby nowe konto zostało dodane z wykorzystaniem opcji (we wszystkich domenach) lub w adresie jednej konkretnej domeny (np. info@domena.pl).
WAŻNE! Pamiętaj, że wybór opcji w polu „Domena” podczas dodawania nowego konta (e-mail lub FTP) ma wpływ na nazwę użytkownika serwera FTP.
  • Jeśli konto o nazwie „kowalski” zostanie przypisane do domeny „twojadomena.pl” to podczas konfiguracji klienta FTP wymagane jest wpisanie nazwy użytkownika w postaci pełnego adresu e-mail, czyli: „kowalski@twojadomena.pl”.
  • Jeśli dla konta o nazwie „kowalski” zostanie wybrana opcja „(Wszystkie domeny)” to podczas konfiguracji klienta FTP możesz skorzystać z dwóch nazw użytkownika: „kowalski” lub „kowalski@twojadomena.pl”.

Konto przypisane do konkretnej domeny

Jest to konto, które zostało utworzone w ramach serwera (np. Hosting Biznes lub Hosting Profesjonalny), w odróżnieniu od konta utworzonego we wszystkich domenach, tu masz możliwość wskazania, jaka będzie jego ostateczna nazwa (np. „biuro” lub „biuro@twojadomena.pl”). Podsumowując, podczas tworzenia nowego konta przypisujesz mu konkretną domenę (np. „twojadomena.pl”).
Utwórz skrzynkę wybierając nazwę swojej domeny

Co w praktyce oznacza, że konto działa w adresie określonej domeny?

 Rozwiązanie to pozwala na założenie wielu skrzynek e-mail o tej samej nazwie (nazwa jest frazą, która znajduje się przed znakiem @):
  • biuro@twojadomena.pl,
  • biuro@testowa.pl,
  • biuro@mojadomena.pl.
Każda z powyższych przykładowych skrzynek e-mail może działać niezależnie i posiada jeden przypisany adres e-mail w domenie.
WAŻNE! Każdy serwer w home.pl pozwala na zakładanie skrzynek e-mail we wszystkich domenach. Możliwość tworzenia skrzynek e-mail w adresie konkretnej domeny nazywamy Multipocztą.
Funkcjonalność Multipoczty sprawdza się, gdy w ramach jednego serwera prowadzimy kilka niezależnych projektów, np. stron WWW i chcielibyśmy założyć dla każdej z nich unikalną skrzynkę e-mail o takiej samej nazwie, np. „biuro”.
Docelowo zyskamy niezależne adresy e-mail, np. „biuro@domena.pl”, „biuro@firma.pl”, „biuro@sklep.pl”. Każda z wymienionych skrzynek e-mail działa niezależnie, wiadomości e-mail nie są mieszane, każdą z przykładowych skrzynek e-mail może administrować inna osoba, która posiada hasło dostępu.
Logowanie do panelu Poczta home.pl odbywa się przez podanie nazwy skrzynki e-mail według schematu: „biuro.kowalski”, „biuro@kowalski.home.pl” lub „biuro@twojadomena.pl”.
WAŻNE! Jeśli konto FTP „kowalski” zostało przypisane do domeny „twojadomena.pl”, to podczas konfiguracji klienta FTP należy podać nazwę użytkownika w formacie: „kowalski@twojadomena.pl”.
WAŻNE! Jeśli Twoja skrzynka e-mail została utworzona w adresie konkretnej domeny, to podczas konfiguracji profilu danej skrzynki e-mail będziesz miał do wyboru tylko tą jedną konkretną domenę. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat profili poczty.

Konto utworzone we wszystkich domenach

Jest to konto utworzone w ramach serwera, do którego zostały przypisane wszystkie domeny. Podczas dodawania nowej skrzynki e-mail należy zdefiniować jej nazwę (czyli frazę przed znakiem @), hasło oraz pojemność.
WAŻNE! Przez pojęcie „wszystkie domeny” należy rozumieć wszystkie domeny przypisane do serwera, na którym dana skrzynka e-mail jest utworzona.
Jeśli nie posiadasz własnej domeny (np. „twojadomena.pl”) lub nie jest ona jeszcze połączona z serwerem, to możesz skorzystać z podstawowego adresu typu „biuro@kowalski.home.pl” („kowalski” to przykładowa nazwa serwera).
Tworzenie nowej skrzynki

Co w praktyce oznacza, że konto działa we wszystkich domenach?

Utworzone konto e-mail lub FTP, np. „biuro @ wszystkie domeny” może posiadać wiele adresów e-mail w oparciu o wszystkie domeny przypisane do serwera.
„biuro @ wszystkie domeny” będzie więc skrzynką e-mail działającą w następujących adresach e-mail (w poniższym przykładzie domeny „twojadomena.pl” oraz „testowa.pl” są przypisane do serwera o nazwie „kowalski”):
  • biuro@twojadomena.pl,
  • biuro@kowalski.home.pl,
  • biuro@testowa.pl, itd.
WAŻNE! Powyższe trzy przykładowe adresy e-mail to jedna i ta sama skrzynka e-mail. Konkretny adres e-mail, z którego wiadomości będą wysyłane, można zdefiniować w profilach poczty lub w programie do obsługi poczty.
Pamiętaj, że wiadomości e-mail wysłane na adresy e-mail, np. „biuro@twojadomena.pl” oraz „biuro@testowa.pl” w tym przypadku będą dostarczone do jednej (tej samej) skrzynki odbiorczej.
Logowanie do panelu Poczta home.pl odbywa się przez podanie nazwy skrzynki e-mail według schematu: „biuro.kowalski”, „biuro@kowalski.home.pl” lub „biuro@twojadomena.pl”.
WAŻNE! Jeśli konto FTP „kowalski” zostało przypisane do wszystkich domen, to podczas konfiguracji klienta FTP możesz podać nazwę użytkownika w formacie: „kowalski@twojadomena.pl” lub „kowalski”.

Czy można połączyć obie funkcjonalności?

Możesz także połączyć obie funkcjonalności na jednym serwerze. Tworząc skrzynkę e-mail „biuro@testowa.pl” dodajesz nowy, unikalny adres e-mail. Jako drugą skrzynkę utwórz konto o nazwie „biuro @ we wszystkich domenach”.
Tym sposobem jedna skrzynka e-mail będzie dotyczyła tylko domeny „testowa.pl”, zaś druga będzie obsługiwała pozostałe adresy e-mail, np. „biuro@twojadomena.pl”, „biuro@kowalski.home.pl”. W tym przypadku konto „biuro@testowa.pl” będzie traktowane niezależnie.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.