Jak dodać alias do skrzynki e-mail w Panelu Klienta home.pl?

Alias skrzynki e-mail jest to dodatkowy identyfikator w formie adresu poczty elektronicznej, który skierowany jest tę samą skrzynkę e-mail. Oznacza to, że alias nie jest nową skrzynką e-mail. Listy wysyłane na dodatkowy adres e-mail będą kierowane do skrzynki e-mail, do której alias został przypisany.

Ilość aliasów dla skrzynek e-mail na serwerze (hostingu) w home.pl jest nieograniczona. Możesz ich dodać nieograniczoną ilość.

Jak dodać alias do skrzynki e-mail w Panelu Klienta home.pl?

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji: Poczta i kliknij nazwę wybranego konta e-mail, dla którego chcesz zmienić ustawienia.
 3. W wyświetlonym oknie możesz sprawdzić dostępne zasoby wybranego konta pocztowego, np. wykorzystane miejsce, adresy serwerów pocztowych oraz inne ustawienia.
 4. Kliknij przycisk: Lista aliasów.
  Lista aliasów – w tym miejscu możesz wprowadzić dodatkowe adresy e-mail (aliasy), które rozszerzą Twój adres e-mail o nowe adresy, np. jeśli posiadasz konto jan.kowalski@twojadomena.pl, możesz utworzyć alias biuro@twojadomena.pl. Wiadomości przesłane na oba te adresy trafią na jedno konto pocztowe.
  • Skorzystaj z przycisku: Dodaj, aby utworzyć nowy adres e-mail dla konta pocztowego, w polu nazwa podaj człon przed znakiem @ oraz wybierz domenę, w której ma funkcjonować alias.
  • Na liście dostępnych aliasów e-mail zaznacz checkboxem wybrane aliasy i kliknij Usuń, aby usunąć dodatkowe adresy.
 5. Uzupełnij informacje o nowym aliasie dla już istniejącej skrzynki e-mail:

  • Nazwa aliasu: człon przed znakiem @, np. biuro
  • Domena aliasu: czyli adres domeny, w której alias ma być dostępny, np. @twojadomena.pl
 6. Kliknij przycisk Wyślij, aby zapisać zmiany. Alias został utworzony.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Tematy powiązane

Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Wyświetl posty typu:
lub