Jak dodać alias do skrzynki e-mail w Panelu klienta home.pl?

W artykule znajdziesz instrukcję, jak dodać alias na serwerze na nowej platformie home.pl.

Korzystasz z poprzedniego Panelu Klienta home.pl? Sprawdź:

Alias poczty e-mail jest to dodatkowy identyfikator w formie adresu poczty elektronicznej, który skierowany jest  na tę samą skrzynkę e-mail. Oznacza to, że alias nie jest nową skrzynką e-mail. Listy wysyłane na dodatkowy adres e-mail będą kierowane do skrzynki e-mail, do której alias został przypisany.

Ilość aliasów dla skrzynek e-mail na serwerze (hostingu) w home.pl jest nieograniczona. Możesz ich dodać nieograniczoną ilość.

Dowiedz się więcej: czym jest alias pocztowy?

Jak działa alias?

Przeczytaj, czym jest alias pocztowy i jaką pełni rolę w obsłudze skrzynki e-mail. Dla przykładu: w ramach Twojego serwera utworzona zostaje skrzynka e-mail o nazwie „biuro”, która funkcjonuje w adresie domeny, np. „twojadomena.pl”. Adres skrzynki e-mail jest następujący: „biuro@twojadomena.pl”. Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane na ten adres trafią do konta o nazwie „biuro”. Dodatkowo dla „biuro@twojadomena.pl” możesz stworzyć alias, który będzie stanowił dodatkowy adres e-mail dla tej samej skrzynki e-mail.

Tworząc dla skrzynki e-mail „biuro” alias o nazwie „office” sprawisz, że zarówno wiadomości e-mail wysyłane na adres „biuro@twojadomena.pl”, jak i na „office@twojadomena.pl” będą dostarczane do tej samej skrzynki e-mail o nazwie „biuro”.

Warto pamiętać, że funkcjonalność wyboru domeny, do której odnosi się alias, dostępna jest dla wybranych serwerów. W przypadku pozostałych usług (np. Poczta Biznes) zarówno alias, jak i skrzynka e-mail funkcjonują w adresach wszystkich domen przypisanych do danego serwera.

Jak dodać alias do skrzynki e-mail w Panelu klienta home.pl?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji: Poczta.
  WAŻNE! Lista aliasów wyświetlana jest dla określonego konta e-mail. Na liście adresów w sekcji Poczta znajdziesz tylko utworzone konta e-mail. Przejdź do edycji wybranej skrzynki e-mail klikając rozwijane menu opcji i wybierz Lista aliasów.
  Panel klienta home.pl - Przejdź do sekcji menu Poczta
 3. Na liście rozwiń menu Opcji wybranej skrzynki e-mail.
 4. Wybierz Lista aliasów.
 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowy alias konta e-mail.

  Lista aliasów – w tym miejscu możesz wprowadzić dodatkowe adresy e-mail (aliasy), które rozszerzą Twój adres e-mail o nowe adresy, np. jeśli posiadasz konto jan.kowalski@twojadomena.pl, możesz utworzyć alias biuro@twojadomena.pl. Wiadomości przesłane na oba te adresy trafią na jedno konto pocztowe.
  • Skorzystaj z przycisku Dodaj, aby utworzyć nowy adres e-mail dla konta pocztowego. W polu Nazwa aliasu, podaj człon przed znakiem @ oraz wybierz domenę, w której ma funkcjonować alias.
  • Na liście dostępnych aliasów e-mail zaznacz checkboxem wybrane aliasy i kliknij Usuń, aby usunąć dodatkowe adresy.
 6. Uzupełnij informacje o nowym aliasie dla już istniejącej skrzynki e-mail:
  Panel klienta home.pl - Poczta - Lista aliasów - Dodaj alias - Uzupełnij informacje o nowym aliasie dla skrzynki e-mail

  • Nazwa aliasu: człon przed znakiem @, np. biuro
  • Domena aliasu: czyli adres domeny, w której alias ma być dostępny, np. @twojadomena.pl. Jeśli nie widzisz opcji wyboru domeny, oznacza to, że usługa jaką posiadasz nie obsługuje Multipoczty.
 7. Kliknij przycisk Wyślij, aby zapisać zmiany. Alias został utworzony.
  Panel klienta home.pl - Poczta - Lista aliasów - Dodaj alias - Kliknij przycisk Wyślij, aby zapisać zmiany
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.