Jak dodać alias do skrzynki e-mail w Panelu klienta home.pl?

W artykule znajdziesz instrukcję, jak dodać alias na serwerze na nowej platformie home.pl

Alias poczty e-mail jest to dodatkowy identyfikator w formie adresu poczty elektronicznej, który skierowany jest tę samą skrzynkę e-mail. Oznacza to, że alias nie jest nową skrzynką e-mail. Listy wysyłane na dodatkowy adres e-mail będą kierowane do skrzynki e-mail, do której alias został przypisany.

Ilość aliasów dla skrzynek e-mail na serwerze (hostingu) w home.pl jest nieograniczona. Możesz ich dodać nieograniczoną ilość.

Dowiedz się więcej: czym jest alias pocztowy?

Jak działa alias?

Przeczytaj czym jest alias pocztowy i jaką pełni rolę w obsłudze skrzynki e-mail. Dla przykładu w ramach Twojego serwera utworzona zostaje skrzynka e-mail o nazwie „biuro”, która funkcjonuje w adresie domeny, np. „twojadomena.pl”.Adres skrzynki e-mail jest następujący: „biuro@twojadomena.pl”. Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane na ten adres trafią do konta o nazwie „biuro”.Dodatkowo dla „biuro@twojadomena.pl” możesz stworzyć alias, który będzie stanowił dodatkowy adres e-mail dla tej samej skrzynki e-mail.

Tworząc dla skrzynki e-mail „biuro” alias o nazwie „office” sprawisz, że zarówno wiadomości e-mail wysyłane na adres „biuro@twojadomena.pl” jaki i na „office@twojadomena.pl” będą dostarczane do tej samej skrzynki e-mail o nazwie „biuro”.

Warto pamiętać, że funkcjonalność wyboru domeny do której odnosi się alias, dostępna jest jedynie dla serwerów Hosting Biznes, Hosting Profesjonalny, Business Server PRO, Hosting Premium, WordPress Hosting SSDWindows Server, Windows Server PRO oraz eSklep Premium. W przypadku pozostałych usług (np. Business email) zarówno alias, jak i skrzynka e-mail funkcjonują w adresach wszystkich domen przypisanych do danego serwera.

Jak dodać alias do skrzynki e-mail w Panelu klienta home.pl?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji: Poczta.
  WAŻNE! Lista aliasów wyświetlana jest dla określonego konta e-mail. Na liście adresów w sekcji Poczta znajdziesz tylko utworzone konta e-mail. Przejdź do edycji wybranej skrzynki e-mail klikając rozwijane menu opcji i wybierz Lista aliasów.
  Panel klienta home.pl - Przejdź do sekcji menu Poczta
 3. Na liście rozwiń menu Opcji wybranej skrzynki e-mail.
 4. Wybierz Lista aliasów.
 5. Kliknij przycisk: Dodaj aby utworzyć nowy alias konta e-mail.

  Lista aliasów – w tym miejscu możesz wprowadzić dodatkowe adresy e-mail (aliasy), które rozszerzą Twój adres e-mail o nowe adresy, np. jeśli posiadasz konto jan.kowalski@twojadomena.pl, możesz utworzyć alias biuro@twojadomena.pl. Wiadomości przesłane na oba te adresy trafią na jedno konto pocztowe.
  • Skorzystaj z przycisku: Dodaj, aby utworzyć nowy adres e-mail dla konta pocztowego, w polu nazwa podaj człon przed znakiem @ oraz wybierz domenę, w której ma funkcjonować alias.
  • Na liście dostępnych aliasów e-mail zaznacz checkboxem wybrane aliasy i kliknij Usuń, aby usunąć dodatkowe adresy.
 6. Uzupełnij informacje o nowym aliasie dla już istniejącej skrzynki e-mail:
  Panel klienta home.pl - Poczta - Lista aliasów - Dodaj alias - Uzupełnij informacje o nowym aliasie dla skrzynki e-mail

  • Nazwa aliasu: człon przed znakiem @, np. biuro
  • Domena aliasu: czyli adres domeny, w której alias ma być dostępny, np. @twojadomena.pl. Jeśli nie widzisz opcji wyboru domeny, oznacza to że usługa jaką posiadasz nie obsługuje Multipoczty.
 7. Kliknij przycisk Wyślij, aby zapisać zmiany. Alias został utworzony.
  Panel klienta home.pl - Poczta - Lista aliasów - Dodaj alias - Kliknij przycisk Wyślij, aby zapisać zmiany
Korzystasz z poprzedniego panelu klienta home.pl? Sprawdź:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.