Jak dodać zewnętrzną pocztę home.pl do konta poczty WP?

Z poniższego artykułu dowiesz się w jaki sposób skonfigurować pocztę home.pl jako zewnętrzne konto poczty WP oraz w aplikacji WP Poczta Android lub iOS.

Konto zewnętrzne to określenie konta pocztowego, którego obsługa została dodana do pierwotnej skrzynki e-mail. Przykładowo logując się do prywatnej skrzynki e-mail na poczta.home.pl możesz dodać do niej konto zewnętrzne, np. firmową skrzynkę e-mail. W ten sposób logując się do jednej skrzynki e-mail możesz sprawdzić korespondencję z dwóch kont. Dodatkowo wysyłając wiadomość możesz wysłać ją zarówno z adresu prywatnego jak i firmowego.

Korzystając z poczty WP i aplikacji mobilnej WP Poczta możesz także skonfigurować konto zewnętrzne lub dodatkowy adres. Zwróć uwagę, że poniża konfiguracja jest możliwa do wykonania wyłącznie na stronie: poczta.wp.pl. Skonfigurowane konto będzie widoczne na stronie oraz w aplikacji.

Konto zewnętrzne a obsługa wielu skrzynek e-mail w jednym programie to niezależne konfiguracje. W odróżnieniu od innych klientów poczty e-mail, np. mobilnej wersji Outlooka czy aplikacji Gmail, aplikacja WP Poczta nie obsługuje domyślnie wielu adresów. WP Poczta to aplikacja dedykowana do obsługi poczty WP.  Po skonfigurowaniu zewnętrznego adresu, możesz wysyłać za jego pomocą wiadomości korzystając z poczty WP (strona internetowa). W aplikacji mobilnej dla systemu Android lub iOS możesz jedynie wyświetlać skrzynkę odbiorczą dodanego konta zewnętrznego.

Jeśli jesteś zainteresowany obsługą poczty WP i poczty home.pl z poziomu jednego konta e-mail, zachęcamy do skonfigurowania poczty WP jako konta zewnętrznego w poczcie home.pl. Jeśli chcesz obsługiwać wiele kont e-mail w aplikacji mobilnej na telefonie lub tablecie, polecamy konfigurację poczty WP oraz poczty home.pl np. w aplikacji Gmail.

Jak dodać zewnętrzną pocztę home.pl do konta poczty WP?

Niezależnie od tego czy chcesz dodać zewnętrzny adres e-mail, np. poczty home.pl do obsługi przez stronę poczta.wp.pl czy w aplikacji mobilnej WP Poczta, konfigurację tą wykonasz tylko w poniżej przedstawiony sposób.

 1. Zaloguj się do poczty WP na stronie poczta.wp.pl. Podaj login i hasło.
 2. Przejdź do sekcji Opcje > Adresy i sygnatury.
 3. Kliknij Dodaj nowy adres w sekcji Adresy.
 4. Wybierz opcję Adres zewnętrzny.
 5. Uzupełnij informacje o koncie e-mail home.pl: podaj adres e-mail i hasło dostępu do skrzynki e-mail w home.pl
 6. Wybierz nazwę konta. Będzie ona widoczna dla adresatów wiadomości e-mail oraz widoczna wewnątrz programu pocztowego.
 7. Uzupełnij ustawienia zaawansowane.
 8. Podaj adres, hasło oraz adresy serwerów pocztowych. Adresy serwerów pocztowych dla konfigurowanej skrzynki e-mail znajdziesz w Panelu klienta > w sekcji Poczta. Przeczytaj gdzie znaleźć adresy serwerów poczty IMAP/SMTP/POP3. Podaj login czyli adres e-mail (cały).
 9. Kliknij Dodaj adres.

Odczytywanie i wysyłanie wiadomości za pomocą konta zewnętrznego

Jeśli korzystasz z poczty WP za pomocą przeglądarki, możesz w pełni wykorzystać możliwości konta zewnętrznego. Odczytywać oraz wysyłać wiadomości e-mail z adresu home.pl logując się do poczty Wirtualnej Polski. To wygodne rozwiązanie, jeśli korzystasz na co dzień z serwisu poczta.wp.pl. Po dodaniu konta zewnętrznego, pocztę home.pl sprawdzisz też w aplikacji mobilnej WP Poczta, jednak tu działanie konta sprowadza się wyłącznie do odczytu wiadomości.

 1. Zaloguj się do poczty WP na stronie poczta.wp.pl. Podaj login i hasło.
 2. Po lewej stronie ekranu przejdź do folderu poczty zewnętrznej.
 3. Odczytaj wiadomości e-mail otrzymane na konto zewnętrzne, tj. pocztę home.pl.
 4. Kliknij Napisz aby wysłać nową wiadomość. Z rozwijanej listy OD wybierz adresata wiadomości.
 5. Wiadomości wysłane będą widoczne w folderze Wysłane razem z pocztą wysłaną za pomocą konta WP.

Konto zewnętrzne korzysta z obsługi protokołu POP3 co w odróżnieniu od IMAP (brak) powoduje brak synchronizacji folderów poczty w tym poczty wysłanej. Wiadomości wysłane za pomocą serwisu poczta WP pozostają widoczne tylko na tym koncie. Zalecamy konfigurację konta WP w poczcie home.pl lub innym kliencie poczty e-mail z użyciem protokołu IMAP.

Obsługa konta zewnętrznego w aplikacji mobilnej WP Poczta

Aplikacja mobilna WP Poczta nie umożliwia dodanie wielu skrzynek pocztowych i ich obsługę. W tym celu skorzystaj np. z aplikacji mobilnej Gmail, Outlook lub Samsung E-mail. Możesz także skonfigurować konto WP jako zewnętrzne konto poczty home.pl i obsługiwać pocztę, np. w oknie przeglądarki.

Jeśli skorzystałeś z powyższej instrukcji i dodałeś konto poczty home.pl jako zewnętrzny adres e-mail, możesz sprawdzić pocztę w aplikacji mobilnej WP Poczta. Nie możesz wysyłać wiadomości z adresu poczty home.pl korzystając z aplikacji mobilnej.

 1. Odszukaj i uruchom aplikację mobilną na telefonie lub tablecie.
 2. Rozwiń listę folderów poczty klikając na górze ekranu w nazwę domyślnego katalogu.
 3. Z nowej listy wybierz folder poczty konta zewnętrznego.
 4. Odczytaj nowe wiadomości.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.