Jak zalogować się i wylogować z Poczty home.pl?

Poczta.home.pl zapewnia dostęp do poczty e-mail z dowolnego miejsca na świecie. Do jego obsługi wystarczy przeglądarka internetowa.

  1. Zaloguj się do swojej skrzynki e-mail w serwisie WWW, przejdź na stronę poczta.home.pl
  2. Wprowadź adres e-mail i hasło do skrzynki pocztowej.
  3. Kliknij Zaloguj się.
  4. W przypadku nowo utworzonych skrzynek e-mail (tworzenia konta e-mail na serwerze), logowanie do serwisu poczta.home.pl może być aktywne w czasie do 4h od założenia skrzynki pocztowej. Jeśli podczas logowania wskazałeś poprawne dane dostępu, zachowaj cierpliwość i poczekaj na dostęp do serwisu poczty przez WWW.
Zamiast adresu e-mail konta pocztowego, możesz wskazać także nazwę Twojego serwera, np. serwer123456 oraz hasło ustalone podczas rejestracji usługi. W ten sposób zalogujesz się do serwisu pocztowego, głównego konta serwera (serwer123456@home.pl). Ze względu na system nazewnictwa serwerów, nie zalecamy stosowania tego konta w codziennym użytkowaniu.

Więcej rozwiązań

  • Kliknij tutaj, aby zobaczyć opis konfiguracji skrzynki e-mail w programie do obsługi poczty e-mail.

Jak wylogować się z serwisu poczta.home.pl?

  1. Po zalogowaniu do serwisu poczta.home.pl, w prawym górnym rogu ekranu skorzystaj z opcji Wyloguj się aby zakończyć pracę z narzędziem.
  2. W ustawieniach konta, sekcja Ustawienia podstawowe, możesz także skonfigurować, po jakim czasie ma nastąpić automatyczne wylogowanie z poczty home.pl.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl