Jak włączyć obsługę zewnętrznego konta e-mail w home.pl?

W home.pl możesz skonfigurować wiele skrzynek e-mail na jednym koncie poprzez Poczta home.pl. Dzięki tej możliwości możesz np. pobrać wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera pocztowego na skrzynkę e-mail w home.pl. W ten sposób w ramach jednego systemu pocztowego, możesz pobierać i przeglądać pocztę e-mail z wielu skrzynek e-mail.

WAŻNE! Funkcja konta zewnętrznego pozwala wyświetlać wiadomości e-mail z wielu kont pocztowych za pomocą jednego panelu Poczty home.pl! Dzięki tej możliwości nie musisz przelogowywać się do wielu paneli obsługujących pocztę e-mail. Wystarczy, że zalogujesz się do jednego konta, z którego będziesz mógł wyświetlić wiadomości e-mail z innych kont (zewnętrznych).
WAŻNE! Usunięcie konta zewnętrznego, powoduje przerwanie subskrypcji folderów IMAP i zaprzestanie wyświetlania wiadomości z konta zewnętrznego. Jeśli chcesz, aby wiadomości pozostały dostępne na skrzynce e-mail do której jesteś zalogowany, konieczne będzie ich przeniesienie lub pozostawienie konfiguracji konta zewnętrznego.

Funkcja konta zewnętrznego jest najczęściej stosowana w celu:

 • odbierania wiadomości e-mail z kilku skrzynek e-mail na jednym koncie w home.pl.
 • przeniesienia wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera na skrzynkę e-mail w home.pl,
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przenieść wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera na skrzynkę e-mail w home.pl.

Jak włączyć obsługę zewnętrznego konta e-mail w Poczcie home.pl?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć konto zewnętrzne.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Po zalogowaniu do wybranej skrzynki e-mail, kliknij przycisk „Dodaj konto e-mail”, który znajduje się po lewej stronie ekranu.
  WAŻNE! Konto zewnętrzne możesz dodać również po przejściu do opcji menu „Ustawienia”. Po wyświetleniu ustawień, po lewej stronie ekranu należy wybrać opcję „Konta e-mail i społecznościowe”.

  Poczta home.pl - Kliknij przycisk Dodaj konto e-mail

 3. Na ekranie zostanie wyświetlone okno, które służy do automatycznej konfiguracji nowego konta zewnętrznego. Wpisz adres e-mail oraz hasło dostępu do wybranego konta. Jeśli automatyczna konfiguracja konta zewnętrznego się nie udaje, kliknij przycisk „Ręcznie”, aby samodzielnie podać dane do połączenia się z kontem zewnętrznym.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Uzupełnij formularz dla nowego konta zewnętrznego

  Kliknij tutaj, jeśli podczas dodawania konta zewnętrznego znajdującego się w serwisie gmail.com, otrzymujesz komunikat błędu o treści: Weryfikacja serwera imap.googlemail.com nie powiodła się z powodu nieprawidłowych poświadczeń.
 4. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz dodawania konta zewnętrznego. W sekcji „Ustawienia konta” wypełnij następujące pola:
  • Nazwa konta – wpisz dowolną nazwę dla tworzonego konta zewnętrznego. Nazwa konta będzie wyświetlana tylko w Poczcie home.pl i będzie służyła do jego identyfikacji wśród innych dodanych kont zewnętrznych.
  • Twoje imię i nazwisko – wpiszą imię i nazwisko osoby korzystającej z danego konta e-mail.
  • Adres e-mail – wpisz pełny adres e-mail do konta zewnętrznego, którego obsługę chcesz skonfigurować, np. kowalski@post.pl, kowalski@gmail.com.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Uzupełnij formularz Ustawienia konta

 5. W sekcji „Ustawienia serwera” zdefiniuj ustawienia serwera poczty przychodzącej (IMAP). Wypełnij następujące pola:
  • Typ serwera – wybierz protokół pocztowy (sugerujemy IMAP).
  • Użyj łącza SSL – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL.
  • Nazwa serwera – wpisz adres serwera poczty przychodzącej, np.:
   • kowalski.home.pl – zamiast nazwy „kowalski” podaj identyfikator (nazwę) serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę „mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Prywatny e-mail w domenie „post.pl”.
  • Port serwera – wpisz numer portu „143”, jeśli pole nie zostało automatycznie wypełnione. Jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL, wpisz numer portu „993”.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres dla skrzynki e-mail, np. „kowalski@post.pl”.
  • Hasło – wpisz hasło dostępu do wybranej skrzynki e-mail.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Ustawienia serwera - Zdefiniuj ustawienia serwera poczty przychodzącej (IMAP)

 6. W sekcji „Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)” zdefiniuj ustawienia serwera poczty wychodzącej. Wypełnij następujące pola:
  • Użyj łącza SSL – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL.
  • Nazwa serwera – wpisz adres serwera poczty przychodzącej, np.:
    • kowalski.home.pl – zamiast nazwy „kowalski” podaj identyfikator (nazwę) serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę „mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Prywatny e-mail w domenie „post.pl”.
  • Port serwera – wpisz numer portu „587”, jeśli pole nie zostało automatycznie wypełnione. Jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL, wpisz numer portu „465”.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres dla skrzynki e-mail, np. „kowalski@post.pl”.
  • Hasło – wpisz hasło dostępu do wybranej skrzynki e-mail.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP) - Zdefiniuj ustawienia serwera poczty wychodzącej

 7. Kliknij przycisk „Zapisz”, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu, aby dodać nowe konto zewnętrzne.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Konfiguracja nowego konta - Kliknij przycisk Zapisz by dodać konto

 8. Jeśli podałeś poprawne dane do konta zewnętrznego, na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie, że operacja przebiegła pomyślnie.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Konfiguracja nowego konta - Zapisz - Konto zostało pomyślnie dodane

Jak wybrać w ustawieniach konta zewnętrznego, które katalogi mają zostać zsynchronizowane?

Utworzenie skrzynki zewnętrznej w Poczcie home.pl umożliwia wyświetlenie/przeniesienie wszystkich katalogów znajdujących się w zewnętrznej skrzynce pocztowej (np. skrzynka odbiorcza, elementy wysłane itp.) do skrzynki pocztowej w home.pl. W ustawieniach skrzynki zewnętrznej możesz określić, które katalogi będą synchronizowane.

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz zmienić ustawienia synchronizacji folderów.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Przejdź do ustawień, klikając ikonę trzech poziomych pasków w prawym górnym rogu ekranu.

  Poczta home.pl - Kliknij w ikonę trzech poziomych pasków i wybierz opcje Ustawienia

 3. Z lewej strony ekranu wybierz opcję Poczta.

  Poczta home.pl - Ustawienia - Wybierz opcje Poczta

 4. Odszukaj na końcu listy dostępnych ustawień parametr Subskrypcja folderu IMAP i kliknij Zmień subskrypcję.
  Poczta home.pl - Ustawienia - Poczta - W sekcji Subskrypcja folderu IMAP kliknij przycisk Zmień subskrypcję
 5. W nowym oknie zaznacz lub odznacz checkboxy przy wybranych folderach.
  Poczta home.pl - Ustawienia - Poczta - Subskrypcja folderu IMAP - Zmień subskrypcję - Zaznacz lub odznacz checkboxy przy wybranych folderach
 6. Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając Zapisz, cofnij klikając Anuluj.
Pamiętaj, że podstawowe foldery służące do obsługi konta e-mail, tj. Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze, Obiekty wysłane, Spam, oraz Kosz, nie są możliwe do wykluczenia z synchronizacji IMAP.
Foldery, które zostały wykluczone z synchronizacji IMAP, będą pomijane podczas sprawdzania poczty, a także nie będą wyświetlane na liście dostępnych folderów poczty. Wyłączenie synchronizacji IMAP, możesz ustawić zarówno dla folderów skrzynki e-mail do której jesteś aktualnie zalogowany, a także folderów skonfigurowanego konta zewnętrznego.

Jak usunąć obsługę konta zewnętrznego z Poczty home.pl?

W każdej chwili możesz usunąć obsługę konta zewnętrznego w Poczcie home.pl. Pamiętaj, że usunięcie obsługi konta zewnętrznego nie jest równoznaczne z usunięciem wybranej skrzynki e-mail. Usunięcie konta zewnętrznego spowoduje, że nie będziesz mógł wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail w koncie zewnętrznym za pośrednictwem Poczty home.pl.

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć konto zewnętrzne.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Przejdź do ustawień, klikając ikonę trzech poziomych pasków w prawym górnym rogu ekranu.

  Poczta home.pl - Kliknij w ikonę trzech poziomych pasków i wybierz opcje Ustawienia

 3. Z lewej strony ekranu wybierz opcję „Konta”.

  Poczta home.pl - Ustawienia - Wybierz opcje Konta

 4. Na ekranie zostanie wyświetlona lista zewnętrznych kont e-mail. Kliknij przycisk „Usuń”, który znajduje się przy wybranym koncie zewnętrznym, aby je usunąć.

  Poczta home.pl - Ustawienia - Konta - Kliknij przycisk Usuń, który znajduje się przy wybranym koncie zewnętrznym, aby je usunąć

 5. Kliknij przycisk „Usuń konto”, aby potwierdzić chęć usunięcia wybranego konta zewnętrznego.

  Poczta home.pl - Ustawienia - Konta - Lista zewnętrznych kont e-mail - Usuń - Potwierdź chęć usunięcia wybranego konta zewnętrznego klikając przycisk Usuń konto

Jak ustawić konta zewnętrzne przy kontach e-mail innych dostawców (np. Gmail, O2, Onet)?

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.