Jak włączyć obsługę zewnętrznego konta e-mail w home.pl?

Poczta wybrana przez tysiące firm

W home.pl możesz skonfigurować wiele skrzynek e-mail na jednym koncie poprzez Poczta home.pl. Dzięki tej możliwości możesz np. pobrać wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera pocztowego na skrzynkę e-mail w home.pl. W ten sposób w ramach jednego systemu pocztowego, możesz pobierać i przeglądać pocztę e-mail z wielu skrzynek e-mail.

WAŻNE! Funkcja konta zewnętrznego pozwala wyświetlać wiadomości e-mail z wielu kont pocztowych za pomocą jednego panelu Poczty home.pl! Dzięki tej możliwości nie musisz przelogowywać się do wielu paneli obsługujących pocztę e-mail. Wystarczy, że zalogujesz się do jednego konta, z którego będziesz mógł wyświetlić wiadomości e-mail z innych kont (zewnętrznych).
WAŻNE! Usunięcie konta zewnętrznego, powoduje przerwanie subskrypcji folderów IMAP i zaprzestanie wyświetlania wiadomości z konta zewnętrznego. Jeśli chcesz, aby wiadomości pozostały dostępne na skrzynce e-mail do której jesteś zalogowany, konieczne będzie ich przeniesienie lub pozostawienie konfiguracji konta zewnętrznego.

Funkcja konta zewnętrznego jest najczęściej stosowana w celu:

 • odbierania wiadomości e-mail z kilku skrzynek e-mail na jednym koncie w home.pl.
 • przeniesienia wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera na skrzynkę e-mail w home.pl,
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przenieść wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera na skrzynkę e-mail w home.pl.

Jak włączyć obsługę zewnętrznego konta e-mail w Poczcie home.pl?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć konto zewnętrzne.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Po zalogowaniu do wybranej skrzynki e-mail, kliknij przycisk “Dodaj konto e-mail”, który znajduje się po lewej stronie ekranu.
  WAŻNE! Konto zewnętrzne możesz dodać również po przejściu do opcji menu “Ustawienia”. Po wyświetleniu ustawień, po lewej stronie ekranu należy wybrać opcję “Konta e-mail i społecznościowe”.

  Poczta home.pl - Kliknij przycisk Dodaj konto e-mail

 3. Na ekranie zostanie wyświetlone okno, które służy do automatycznej konfiguracji nowego konta zewnętrznego. Wpisz adres e-mail oraz hasło dostępu do wybranego konta. Jeśli automatyczna konfiguracja konta zewnętrznego się nie udaje, kliknij przycisk “Ręcznie”, aby samodzielnie podać dane do połączenia się z kontem zewnętrznym.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Uzupełnij formularz dla nowego konta zewnętrznego

  Kliknij tutaj, jeśli podczas dodawania konta zewnętrznego znajdującego się w serwisie gmail.com, otrzymujesz komunikat błędu o treści: Weryfikacja serwera imap.googlemail.com nie powiodła się z powodu nieprawidłowych poświadczeń.
 4. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz dodawania konta zewnętrznego. W sekcji “Ustawienia konta” wypełnij następujące pola:
  • Nazwa konta – wpisz dowolną nazwę dla tworzonego konta zewnętrznego. Nazwa konta będzie wyświetlana tylko w Poczcie home.pl i będzie służyła do jego identyfikacji wśród innych dodanych kont zewnętrznych.
  • Twoje imię i nazwisko – wpiszą imię i nazwisko osoby korzystającej z danego konta e-mail.
  • Adres e-mail – wpisz pełny adres e-mail do konta zewnętrznego, którego obsługę chcesz skonfigurować, np. kowalski@post.pl, kowalski@gmail.com.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Uzupełnij formularz Ustawienia konta

 5. W sekcji “Ustawienia serwera” zdefiniuj ustawienia serwera poczty przychodzącej (IMAP). Wypełnij następujące pola:
  • Typ serwera – wybierz protokół pocztowy (sugerujemy IMAP).
  • Użyj łącza SSL – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL.
  • Nazwa serwera – wpisz adres serwera poczty przychodzącej, np.:
   • kowalski.home.pl – zamiast nazwy “kowalski” podaj identyfikator (nazwę) serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę “mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Personal email w domenie “post.pl”.
  • Port serwera – wpisz numer portu “143”, jeśli pole nie zostało automatycznie wypełnione. Jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL, wpisz numer portu “993”.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres dla skrzynki e-mail, np. “kowalski@post.pl”.
  • Hasło – wpisz hasło dostępu do wybranej skrzynki e-mail.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Ustawienia serwera - Zdefiniuj ustawienia serwera poczty przychodzącej (IMAP)

 6. W sekcji “Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)” zdefiniuj ustawienia serwera poczty wychodzącej. Wypełnij następujące pola:
  • Użyj łącza SSL – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL.
  • Nazwa serwera – wpisz adres serwera poczty przychodzącej, np.:
    • kowalski.home.pl – zamiast nazwy “kowalski” podaj identyfikator (nazwę) serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę “mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Personal email w domenie “post.pl”.
  • Port serwera – wpisz numer portu “587”, jeśli pole nie zostało automatycznie wypełnione. Jeśli chcesz skorzystać z bezpiecznego połączenia SSL, wpisz numer portu “465”.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres dla skrzynki e-mail, np. “kowalski@post.pl”.
  • Hasło – wpisz hasło dostępu do wybranej skrzynki e-mail.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP) - Zdefiniuj ustawienia serwera poczty wychodzącej

 7. Kliknij przycisk “Zapisz”, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu, aby dodać nowe konto zewnętrzne.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Konfiguracja nowego konta - Kliknij przycisk Zapisz by dodać konto

 8. Jeśli podałeś poprawne dane do konta zewnętrznego, na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie, że operacja przebiegła pomyślnie.

  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Konfiguracja nowego konta - Zapisz - Konto zostało pomyślnie dodane

Jak wybrać w ustawieniach konta zewnętrznego, które katalogi mają zostać zsynchronizowane?

Utworzenie skrzynki zewnętrznej w Poczcie home.pl umożliwia wyświetlenie/przeniesienie wszystkich katalogów znajdujących się w zewnętrznej skrzynce pocztowej (np. skrzynka odbiorcza, elementy wysłane itp.) do skrzynki pocztowej w home.pl. W ustawieniach skrzynki zewnętrznej możesz określić, które katalogi będą synchronizowane.

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz zmienić ustawienia synchronizacji folderów.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Przejdź do ustawień, klikając ikonę trzech poziomych pasków w prawym górnym rogu ekranu.

  Poczta home.pl - Kliknij w ikonę trzech poziomych pasków i wybierz opcje Ustawienia

 3. Z lewej strony ekranu wybierz opcję Poczta.

  Poczta home.pl - Ustawienia - Wybierz opcje Poczta

 4. Odszukaj na końcu listy dostępnych ustawień parametr Subskrypcja folderu IMAP i kliknij Zmień subskrypcję.
  Poczta home.pl - Ustawienia - Poczta - W sekcji Subskrypcja folderu IMAP kliknij przycisk Zmień subskrypcję
 5. W nowym oknie zaznacz lub odznacz checkboxy przy wybranych folderach.
  Poczta home.pl - Ustawienia - Poczta - Subskrypcja folderu IMAP - Zmień subskrypcję - Zaznacz lub odznacz checkboxy przy wybranych folderach
 6. Zatwierdź wprowadzone zmiany klikając Zapisz, cofnij klikając Anuluj.
Pamiętaj, że podstawowe foldery służące do obsługi konta e-mail, tj. Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze, Obiekty wysłane, Spam, oraz Kosz, nie są możliwe do wykluczenia z synchronizacji IMAP.
Foldery, które zostały wykluczone z synchronizacji IMAP, będą pomijane podczas sprawdzania poczty, a także nie będą wyświetlane na liście dostępnych folderów poczty. Wyłączenie synchronizacji IMAP, możesz ustawić zarówno dla folderów skrzynki e-mail do której jesteś aktualnie zalogowany, a także folderów skonfigurowanego konta zewnętrznego.

Jak usunąć obsługę konta zewnętrznego z Poczty home.pl?

W każdej chwili możesz usunąć obsługę konta zewnętrznego w Poczcie home.pl. Pamiętaj, że usunięcie obsługi konta zewnętrznego nie jest równoznaczne z usunięciem wybranej skrzynki e-mail. Usunięcie konta zewnętrznego spowoduje, że nie będziesz mógł wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail w koncie zewnętrznym za pośrednictwem Poczty home.pl.

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć konto zewnętrzne.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Przejdź do ustawień, klikając ikonę trzech poziomych pasków w prawym górnym rogu ekranu.

  Poczta home.pl - Kliknij w ikonę trzech poziomych pasków i wybierz opcje Ustawienia

 3. Z lewej strony ekranu wybierz opcję “Konta”.

  Poczta home.pl - Ustawienia - Wybierz opcje Konta

 4. Na ekranie zostanie wyświetlona lista zewnętrznych kont e-mail. Kliknij przycisk “Usuń”, który znajduje się przy wybranym koncie zewnętrznym, aby je usunąć.

  Poczta home.pl - Ustawienia - Konta - Kliknij przycisk Usuń, który znajduje się przy wybranym koncie zewnętrznym, aby je usunąć

 5. Kliknij przycisk “Usuń konto”, aby potwierdzić chęć usunięcia wybranego konta zewnętrznego.

  Poczta home.pl - Ustawienia - Konta - Lista zewnętrznych kont e-mail - Usuń - Potwierdź chęć usunięcia wybranego konta zewnętrznego klikając przycisk Usuń konto

Jak ustawić konta zewnętrzne przy kontach e-mail innych dostawców (np. Gmail, O2, Onet)?

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub