Tabele w HTML

Informacje podstawowe na temat tabeli w HTML

Tabele powstały pierwotnie z myślą o przedstawianiu wyników badań. Dzisiaj tabel używa się przeważnie do formatowania wyglądu strony – dzięki nim możesz podzielić stronę na kilka kolumn, wierszy i w nich umieszczać treść.

Oto przykład prostej tabeli:

 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="width:100%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  Kolumna 1 Wiersz 1
  </td>
  <td>
  Kolumna 2 Wiersz 1
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  Kolumna 1 Wiersz 2
  </td>
  <td>
  Kolumna 2 Wiersz 2
  </td>
  </tr>
  </tbody>
 </table>
 1. Rozpoczynasz od definicji tabeli – podajesz jej szerokość width (ustalasz, że będzie ona rozciągnięta na całą szerokość okna), podajesz odległości między polami tabelki – cellspacing oraz odległość tekstu od krawędzi pola tabelki – cellpadding. Aby wyswietlić obramowanie tabelki musisz je uaktywnić wpisując cyfrę 1 – border.
 2. Otwierasz definicję wiersza.
 3. Otwierasz kolumnę w pierwszym wierszu i wpisujesz do niej przykładowy tekst.
 4. Podobnie jak wyżej, tylko tym razem operujesz na drugiej kolumnie.
 5. Zamykasz pierwszy wiersz.
 6. Otwierasz drugi wiersz.
 7. Podobnie jak w punkcie 3 tworzysz pierwszą kolumnę w drugim wierszu.
 8. To samo dla drugiej kolumny.
 9. Zamykasz drugi wiersz.
 10. Zamykasz tabelę.

Przy tworzeniu tabel obowiązują pewne zasady:

 • zawsze po otwarciu tabeli <table> powinno znajdować się otwarcie wiersza <tr>, a po nim definicja kolumny <td>. Pomiędzy tymi trzema znacznikami nie można umieszczać tekstu, obrazków itp. To samo dotyczy znaczników zamykających kolumny, wiersze i tabele.
 • Ilość kolumn w każdym z wierszy tabeli powinna być zawsze taka sama.

Parametry wierszy i kolumn w tabeli

Zarówno wierszom, jak i kolumnom można nadawać parametry.

 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="width: 100%;">
 <tbody>
 <tr bgcolor="#cc3300">
 <td width="30%" valign="top">
 Kolumna 1 Wiersz 1
 </td>
 <td width="200" align="center">
 Kolumna 2 Wiersz 1
 </td>
 </tr>
 </tbody>
 </table>
 1. Otwierasz tabelę i definiujesz jej parametry.
 2. Otwierasz wiersz i ustalasz kolor tła na czerwony (#cc3300).
 3. Wstawiasz pierwszą kolumnę. Ustalasz, że jest ona szeroka na 30% szerokości całej tabeli oraz jej zawartość będzie wyrównana w poziomie do góry tabeli.
 4. Definiujesz kolejną kolumnę. W tym przypadku ustalasz szerokość na 200 pikseli i całą jej zawartość wyrównujesz w pionie do środka.
 5. Zamykasz wiersz.
 6. Zamykasz tabelę.

Łączenie kolumn tabeli w pionie oraz poziomie

Istnieje również możliwość łączenia kolumn – zarówno w pionie jak i w poziomie.

 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="width: 100%;">
  <tbody>
  <tr>
  <td rowspan="2">
  Kolumna 1 Wiersz 1 i 2
  </td>
  <td colspan="3">
  Kolumna 2,3 i 4 Wiersz 1
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  Kolumna 2 Wiersz 2
  </td>
  <td>
  Kolumna 3 Wiersz 2
  </td>
  <td>Kolumna 3 Wiersz 2
  </td>
  </tr>
  </tbody>
 </table>
 1. Otwierasz tabelę.
 2. Następnie otwierasz wiersz.
 3. Wynikiem tego kodu będzie połączenie pierwszej kolumny z wiersza pierwszego z tą samą kolumną w wierszu drugim – rowspan.
 4. W tej linii łączysz trzy sąsiadujące kolumny w jedną – colspan.
 5. Zamykasz wiersz.
 6. Otwierasz drugi wiersz.
 7. Jako że piewsza kolumna tego wiersza uległa połączeniu w poprzednim wierszu, nie musisz już jej tutaj definiować. Pozostały Ci jedynie trzy z czterech kolumn. Tutaj definiujesz pierwszą z nich.
 8. Tutaj drugą.
 9. I trzecią ostatnią. W tym punkcie należy policzyć czy ilość kolumn w obu wierszach się zgadza.
 10. Zamykasz drugi wiersz.
 11. Kończysz tabelę.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie