Obrazki

Obrazki w HTML

Obrazki są chyba najczęściej spotykanym elementem wzbogacającym dokumenty HTML. Przyjrzyj się więc znacznikowi umożliwiającemu wstawienie obrazka.
<img title="Tytul obrazka" src="gfx/obrazek.jpg" border="0" 
alt="Taki sobie obrazek" width="100" height="50" />
Najważniejszym parametrem znacznika jest ścieżka do pliku obrazka – src. W przykładzie używamy względnej ścieżki do obrazka. Oznacza to, że obrazek znajduje się w podkatalogu /gfx (względem katalogu, w którym zapisujemy dokument HTML).
WAŻNE! Najczęstszym błędem powodującym niewyświetlanie obrazka jest zła ścieżka. Aby się przed tym zabezpieczyć, podawaj ścieżki bezwzględne do obrazka – od głównego katalogu konta, np: <img src=”/moja_strona_www/gfx/obrazek.jpg” alt=”obrazek” width=”100″ height=”50″ />
Następnie ustal szerokość i wysokość obrazka (width i height). Teoretycznie przeglądarka taka jak Internet Explorer poradzi sobie bez tych parametrów. Jednakże inne przeglądarki mogą nie być aż tak sprytne. Używając tych parametrów możesz zwiększać i zmniejszać obrazek – wystarczy tylko, że zmienisz oryginalne wymiary obrazka na inne.

 

Parametr alt umożliwia podanie alternatywnego tekstu, który pojawi się zamiast obrazka – np. w takich przeglądarkach jak Lynx.

 

Kolejnym parametrem jest title – umożliwia on nadanie obrazkowi tytułu, który pojawia się w dymku po najechaniu kursorem na obrazek.

 

Ostatnim z parametrów jest border czyli ramka. W przypadku, gdy wstawiasz obrazek jako odsyłacz podlega on takim samym zasadom jak odsyłacze tekstowe – czyli pojawia sie kolor linku. W przypadku obrazka nie zmienia on koloru. Otrzymujesz jedynie kolorową ramkę. Wpisując parament ramki z wartością zerową, likwidujesz tę ramkę.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie