Formatowanie tekstu

WAŻNE! Pamiętaj, że poniższa lista opisuje tylko podstawowe znaczniki HTML. W języku HTML dostępnych jest również wiele innych znaczników, które nie zostały opisane w tym artykule.

Nagłówki

Znaczniki te służą do definiowania nagłówków. Numery oznaczają ich ważność – najwyższy numer jest najważniejszy, a najmniejszy najmniej ważny.

<h1>Nagłówek 1</h1>
<h4>Nagłówek 4</h4>

Duża i mała czcionka

Czasami zachodzi potrzeba, by pewien tekst wyróżnić powiększając go lub pomniejszając. Do tego właśnie służą poniższe znaczniki:

<big>To jest strona Ali</big>
<small>Ostatnia aktualizacja 14.04.2002</small>

Pozioma linia

Poniższy kod powoduje wyświetlenie poziomej linii o szerokości 80% ekranu oraz wielkości 1.

<hr width="80%" size="1">

Pogrubienie

Poniższy kod powoduje pogrubienie czcionki.

<b>Ala ma kota</b>

Pochylenie

Poniższy kod powoduje pochylenie czcionki.

<i>Ala ma kota</i>

Podkreślenie

Poniższy kod powoduje podkreślenie wybranego fragmentu tekstu.

<u>Ala ma kota</u>

Blok cytowany

Tego znacznika najczęściej używa się przy wyróżnianiu pewnych bloków tekstu – np. cytatów, komentarzy, uwag itp.

<blockquote>Ala ma kota</blockquote>

Tekst preformatowany

Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia fragmentu kodu strony lub jakiegoś programu, tak jak zostały zapisane. W tym celu właśnie stosuje się ten znacznik. W przypadku, kiedy chcesz wyświetlić kod HTML, PHP należy pamiętać o tym, że kod ten będzie normalnie interpretowany. Dlatego też znaki charakterystyczne dla znaczników – < i > – muszą zostać zapisane w bezpiecznej postaci: &lt; i &gt;

<pre>...</pre>

Złamanie linii

Znacznik ten powoduje ten sam efekt, co zwykły klawisz [enter] na klawiaturze. Dzięki niemu tekst, który znajduje się za nim będzie wyświetlany w nowej linii.

Ala<br />
ma<br />
kota.

Paragraf

Jest to jeden z najczęściej używanych znaczników. Służy on do grupowania wybranych bloków tekstów, grafiki w jeden paragraf/akapit. Dzięki użyciu stylów CSS, można nadawać temu znacznikowi pewne właściwości mające wpływ na wygląd treści w nim zamkniętej.

<p>Ala ma kota</p>
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie