Słowo kluczowe: zewnętrzne konto

Jak włączyć obsługę zewnętrznego konta e-mail w home.pl?

Wprowadzenie Jak włączyć obsługę zewnętrznego konta e-mail w Poczcie home.pl? Jak wybrać w ustawieniach konta zewnętrznego, które katalogi mają zostać zsynchronizowane? Jak usunąć obsługę konta zewnętrznego z Poczty home.pl? W home.pl możesz skonfigurować wiele skrzynek e-mail na jednym koncie poprzez Poczta home.pl. Dzięki tej możliwości możesz np. pobrać wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera pocztowego na […]

Dlaczego nie mogę skonfigurować poczty Gmail jako zewnętrznego konta e-mail?

Jak włączyć obsługę zewnętrznego konta e-mail w Poczcie home.pl? Nie mogę dodać konta e-mail założonego w serwisie Gmail   Korzystanie z Poczty home.pl umożliwia podpięcie zewnętrznego konta e-mail do skrzynki pocztowej w home.pl. Dzięki takiemu rozwiązaniu z poziomu jednej aplikacji pocztowej (poczta.home.pl) będziesz mógł zarządzać wieloma skrzynkami pocztowymi. Ze względów bezpieczeństwa oraz restrykcyjnych ustawień systemów […]