Konfiguracja poczty Gmail jako konta zewnętrznego

Od 30 maja 2022 roku nie można już używać urządzeń i aplikacji, które wymagają od użytkowników zalogowania się do konta Google jedynie za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Takie aplikacje i urządzenia nie spełniają standardów bezpieczeństwa Google.
Nie dotyczy to jeszcze klientów Google Workspace i Google Cloud Identity.

Poczta Gmail to popularna i bezpłatna  poczta e-mail, która jest dostępna w sieci Internet. Dzięki posiadaniu Poczty Gmail stajemy się użytkownikami większości dostępnych narzędzi Google, np. YouTube, AdSense, AdWords oraz innych usług Google.

Google oferuje nieograniczony dostęp do setek narzędzi, które wspierają nas w codziennym użytkowaniu Internetu, ale i również podczas obsługi wielu urządzeń (np. Mapy Google na smartfonie).

Korzystanie z Poczty home.pl umożliwia podpięcie zewnętrznego konta e-mail do skrzynki pocztowej w home.pl, np. Pocztę Gmail. Dzięki takiemu rozwiązaniu z poziomu jednej aplikacji pocztowej (poczta.home.pl) będziesz mógł zarządzać wieloma skrzynkami pocztowymi.

Funkcja konta zewnętrznego pozwala wyświetlać wiadomości e-mail z wielu kont pocztowych za pomocą jednego panelu Poczty home.pl. Dzięki tej możliwości nie musisz przelogowywać się do Poczta Gmail i  wielu paneli obsługujących pocztę e-mail. Wystarczy, że zalogujesz się do jednego konta, z którego będziesz mógł wyświetlić wiadomości e-mail z innych kont (zewnętrznych).

Ze względów bezpieczeństwa oraz restrykcyjnych ustawień systemów zabezpieczeń, wielu zewnętrznych operatorów poczty uniemożliwia włączenie subskrypcji i wyświetlenie wiadomości e-mail za pośrednictwem funkcji kont zewnętrznych. Jednym z takich operatorów jest Google oraz Poczta Gmail.

Podczas konfiguracji konta zewnętrznego, które utrzymywane jest w serwisie gmail.com (Poczta Gmail), może zostać wyświetlony komunikat błędu o treści: Weryfikacja serwera imap.googlemail.com nie powiodła się z powodu nieprawidłowych poświadczeń. Komunikat ten nie oznacza nieprawidłowych danych, lecz uniemożliwienie połączenia z kontem Gmail z uwagi na ustawienia zabezpieczeń.

W poniższym artykule dowiesz się w jaki sposób zmienić ustawienia zabezpieczeń Gmail w celu skonfigurowania zewnętrznego konta pocztowego, które obsługiwane jest na serwerach Gmail.

Jak włączyć obsługę zewnętrznego konta e-mail w Poczcie home.pl?

 1. W Poczcie home.pl zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć konto zewnętrzne.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Po zalogowaniu, kliknij przycisk: Dodaj konto e-mail, który znajduje się po lewej stronie ekranu.
  WAŻNE! Konto zewnętrzne możesz dodać również po przejściu do opcji menu: “Ustawienia”. Po wyświetleniu ustawień, po lewej stronie ekranu należy wybrać opcję: “Konta e-mail i społecznościowe”.

  Poczta home.pl - kliknij przycisk: Dodaj konto e-mail, który znajduje się po lewej stronie ekranu.

 3. Na ekranie zostanie wyświetlone okno, które służy do automatycznej konfiguracji nowego konta zewnętrznego. Wybierz jakie konto chcesz dodać: Gmail czy Inne. Jeśli chcesz skonfigurować konto pocztowe Gmail to wybierz opcję: Google.
  Jeśli chcesz dodać konto Google jako konto zewnętrzne, wybierz opcję: Google.
 4. Podaj adres e-mail i hasło dostępu do skrzynki pocztowej Gmail. Kliknij: Dodaj, aby zakończyć konfigurację. Jeśli nie pamiętasz lub nie znasz hasła do konta pocztowego Gmail, możesz spróbować zmienić hasło.Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Wprowadź dane dostępowe do swojego konta poczty Gmail.
  Podanie hasła dostępu jest warunkiem koniecznym dla poprawnej konfiguracji poczty. Pamiętaj, że Poczta home.pl działa z użyciem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia https:// uzyskanego dzięki użyciu certyfikatu SSL. Taka konfiguracja jest bezpieczna.
 5. Po wpisaniu adresu e-mail i hasła do konta pocztowego Gmail, konto zewnętrzne zostanie dodane. Po dodaniu konta Gmail zostanie ono automatycznie zsynchronizowane z Pocztą home.pl.
  Poczta Gmail to jeden z popularniejszych dostawców bezpłatnej (posiadającej reklamy) poczty e-mail w polskim Internecie. Z tego powodu proces konfiguracji zewnętrznego konta e-mail został uproszczony do niezbędnego minimum.
  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Formularz - Konto zostało pomyślnie dodane.
 6. Po zakończeniu konfiguracji, otrzymasz dostęp do Poczty Gmail z poziomu skrzynki e-mail utworzonej w home.pl. Konto będzie widoczne po lewej stronie ekranu. Po rozwinięciu struktury katalogów, otrzymasz dostęp do całej zawartości konta.
  Poczta home.pl - Menu nawigacji - Widok utworzonego konta zewnętrznego.

Nie mogę dodać konta e-mail założonego w serwisie Gmail

Podczas konfiguracji konta zewnętrznego, które utrzymywane jest w serwisie gmail.com, może zostać wyświetlony komunikat błędu o treści: Weryfikacja serwera imap.googlemail.com nie powiodła się z powodu nieprawidłowych poświadczeń. Komunikat ten nie oznacza nieprawidłowych danych,  lecz uniemożliwienie połączenia z kontem Gmail z uwagi na ustawienia zabezpieczeń.
Weryfikacja serwera imap.googlemail.com nie powiodła się z powodu nieprawidłowych poświadczeń.

W momencie wykonywania tej konfiguracji i pojawienia się komunikatu, możliwe że otrzymasz wiadomość e-mail od Gmail informującą o zablokowanej próbie logowania. Oznacza to, że Twoje konto e-mail w systemie Gmail nie jest skonfigurowane do obsługi w zewnętrznych aplikacjach pocztowych.

Jeśli chcesz obsługiwać swoje konto Gmail jako konto zewnętrzne w Poczcie home.pl, to powinieneś na swoim koncie pocztowym Gmail włączyć dostęp dla mniej bezpiecznych aplikacji.

Jak przy koncie Gmail włączyć dostęp dla mniej bezpiecznych aplikacji?

 1. Przejdź pod adres: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps, aby przejść do konfiguracji swojego konta w systemie Gmail.
 2. Jeśli jesteś już zalogowany i posiadasz więcej kont Gmail, to upewnij się w prawym górnym rogu ekranu, że jesteś zalogowany do prawidłowego konta w Gmail, dla którego chcesz zmienić ustawienia.
 3. Włącz dostęp dla „mniej bezpiecznych aplikacji”, czyli dla zewnętrznych aplikacji (np. funkcja kont zewnętrznych w Poczcie home.pl).
 4. Po zapisaniu zmian, na Twoje konto pocztowe Gmail zostanie wysłane powiadomienie informujące o zmianie konfiguracji.

Konto Gmail - w ustawieniach włącz dostęp dla mniej bezpiecznych aplikacji.

Po zmianie powyżej wymienionych ustawień, przejdź ponownie do konfiguracji konta zewnętrznego w Poczcie home.pl. Włączenie dostępu dla mniej bezpiecznych aplikacji nie oznacza, że Twoje konto e-mail jest wystawione na zagrożenie.

Niezależnie z jakiego systemu pocztowego, aplikacji czy serwera poczty korzystasz, pamiętaj o ustaleniu silnego hasła dostępu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o bezpiecznym haśle.

Jak ustawić konta zewnętrzne przy kontach e-mail innych dostawców (np. Gmail, O2, Onet)?

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.