Słowo kluczowe: PRO FORMA

Kiedy wysyłane są powiadomienia o wystawieniu PRO FORMY na przedłużenie usługi?

PRO FORMA generowana jest zwykle na 28 dni przed upływem ważności usługi. Po opłaceniu PRO FORMY generowana jest właściwa faktura VAT, która jest potwierdzeniem rejestracji lub opłacenia usługi na kolejny okres abonamentowy. Powiadomienia o wystawieniu PRO FORMY wysyłane są na adres e-mail klienta kilkukrotnie. Wiadomości z powiadomieniami mają na celu przypomnieć o uregulowaniu płatności za usługi, których działanie chciałbyś […]

Jak pobrać fakturę VAT lub PRO FORMA?

Jak samodzielnie pobrać PRO FORMĘ z Panelu Klienta home.pl? Jak samodzielnie pobrać właściwą fakturę VAT z Panelu Klienta home.pl? Czy otrzymam jakiekolwiek powiadomienie o wystawieniu faktury VAT? Jak wydrukować fakturę VAT lub PRO FORMĘ? WAŻNE! W celu otwarcia pobranej faktury VAT lub faktury VAT PRO FORMA wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Adobe Reader, którą możesz […]

Jak wydrukować fakturę VAT lub PRO FORMĘ?

Za pomocą Panelu Klienta home.pl możesz pobrać i następnie wydrukować fakturę VAT lub PRO FORMĘ. Pliki wszystkich faktur VAT oraz PRO FORMA udostępniane są w formacie PDF. WAŻNE! W celu otworzenia pobranej faktury VAT lub PRO FORMA wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Adobe Reader, którą możesz pobrać pod tym adresem. Jak wydrukować fakturę VAT lub […]

Dlaczego otrzymuję PRO FORMĘ podczas okresu próbnego?

W ramach usług świadczonych w home.pl, dla każdego Klienta, który dokona nowej rejestracji usługi lub przedłużenia jej abonamentu, wystawiane są dokumenty księgowe. Dla nowych usług oraz usług, których okres ważności dobiega końca, wystawiana jest PRO FORMA – dokument informacyjny, na podstawie którego możesz dokonać płatności za usługę. Po zaksięgowaniu środków na koncie home.pl i przedłużeniu abonamentu, […]

Czy mogę opłacić usługę przed otrzymaniem PRO FORMY?

Wprowadzenie Czy mogę opłacić usługę przed otrzymaniem PRO FORMY? W jaki sposób mogę wcześniej otrzymać PRO FORMĘ? Czy mogę wykonać płatność online przed wygenerowaniem PRO FORMY? Wprowadzenie Home.pl generuje PRO FORMĘ na 28 dni przed upływem ważności Twojej usługi. Wygenerowanie PRO FORMY oznacza, że możesz zobaczyć elektroniczny obraz faktury w formacie PDF po zalogowaniu się […]

Jak włączyć lub wyłączyć wysyłkę papierowych PRO FORM?

W home.pl potwierdzeniem rejestracji lub opłacenia usługi na kolejny okres abonamentowy są dokumenty PRO FORMA lub FAKTURY VAT, które dostępne są zarówno w wersji elektronicznej oraz w wersji tradycyjnej (przesyłanej w formie papierowej). Obsługa PRO FORM w wersji papierowej jest usługą dodatkowo płatną. Oznacza to, że wysyłka PRO FORMY w wersji papierowej jest równoznaczna z naliczeniem dodatkowej opłaty przez home.pl. […]

Kiedy mogę opłacić usługę za pomocą płatności on-line?

Wprowadzenie Kiedy generowane są PRO FORMY? Kiedy będę mógł opłacić usługę, którą niedawno zarejestrowałem? Kiedy będę mógł opłacić usługę, którą chcę przedłużyć na kolejny okres abonamentowy? Wprowadzenie Opłacanie usług za pomocą płatności online możliwe jest tuż po zakończonej rejestracji nowej usługi lub po wygenerowaniu PRO FORMY na przedłużenie istniejącej usługi. Kiedy generowane są PRO FORMY? […]

Płatności – Jak opłacić fakturę lub usługę?

Wprowadzenie Jak opłacić nieopłaconą PRO FORMĘ z poziomu Panelu Klienta home.pl? Jak opłacić tylko jedną wybraną usługę z poziomu Panelu Klienta home.pl? Czy mogę przedłużyć ważność usługi za pomoą tradycyjnego przelewu bankowego? Wprowadzenie W Panelu Klienta home.pl w sekcji “Płatności” możesz opłacić nieopłaconą fakturę lub wybraną usługę. W ten sposób możesz przedłużyć abonament dla: tylko […]