Kiedy mogę opłacić usługę za pomocą płatności on-line?

W artykule znajdziesz informacje jak opłacić usługi na poprzedniej platformie home.pl.

Opłacanie usług za pomocą płatności online możliwe jest tuż po zakończonej rejestracji nowej usługi (np. hosting lub domeny) lub po wygenerowaniu PRO FORMY na przedłużenie istniejącej usługi.

SPIS TREŚCI

Kiedy generowane są PRO FORMY?

  • W przypadku nowozarejestrowanych usług, PRO FORMA generowana jest natychmiast po zakończonym procesie rejestracji nowej usługi.
  • W przypadku usług, które chcesz przedłużyć na kolejny okres abonamentowy, PRO FORMA generowana jest na 28 dni przed upływem ważności usługi.

Kiedy będę mógł opłacić usługę, którą niedawno zarejestrowałem?

Nowe usługi  mogą zostać opłacone metodą online natychmiast po zakończonym procesie rejestracji.
WAŻNE! W przypadku nowo zarejestrowanych usług, PRO FORMA wysyłana jest na kontaktowy adres e-mail natychmiast po zakończonej rejestracji.

Kiedy będę mógł opłacić usługę, którą chcę przedłużyć na kolejny okres abonamentowy?

Przedłużenie ważności dla istniejącej usługi za pomocą płatności online jest najwcześniej możliwe na cztery tygodnie (28 dni) przed upływem jej ważności. Wtedy też generowana jest PRO FORMA (wygenerowanie PRO FORMY oznacza, że możesz zobaczyć obraz PRO FORMY w formacie PDF po zalogowaniu się w Panelu klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi).

Dopiero na podstawie wygenerowanego zamówienia możliwe jest rozpoczęcie płatności online (sugerujemy włączenie płatności cyklicznych)
Przykład: Jeśli ważność Twojej usługi kończy się 28.02.2013 r., to PRO FORMA na przedłużenie takiej usługi zostanie wygenerowana 01.02.2013 r. – czyli na 4 tygodnie przed końcem ważności usługi. Od 01.02.2013 r. będziesz mógł skorzystać z płatności online.
WAŻNE! PRO FORMA wysyłana jest na Twój kontaktowy adres e-mail oraz w kopercie tradycyjną pocztą, chyba że włączona jest opcja dotycząca e-faktury.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.