Jak skonfigurować rekord MX dla serwerów pocztowych Gmail?

Poniżej znajdziesz instrukcje konfiguracji zarówno dla nowej jak i poprzedniej platformy home.pl.

Wprowadzenie

Temat konta pocztowego Gmail założonego we własnej domenie (np. „twojadomena.pl”) jest bardzo popularny. Funkcjonalność ta pozwala na skorzystanie z własnej domeny w adresie konta pocztowego Gmail.
Posiadając skrzynkę e-mail z adresem „kowalski135@gmail.com” masz możliwość skorzystania z innego adresu e-mail, np. utworzonego w ramach Twojej domeny zarejestrowanej w home.pl. Tym sposobem skrzynka e-mail może zyskać następujący adres: „kowalski@twojadomena.pl”.

 

Pamiętaj, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane na adres e-mail: „kowalski@twojadomena.pl” będą dostarczane na konto „kowalski135@gmail.com”. Natomiast podczas wysyłki wiadomości e-mail z konta „kowalski135@gmail.com” będziesz mógł skorzystać z adresu „kowalski@twojadomena.pl”.
WAŻNE! Więcej informacji na temat konfiguracji domeny (rekordów MX) dla konta pocztowego Gmail znajdziesz w pomocy Google.
Poniżej znajdziesz krótki opis na temat odpowiedniej konfiguracji domeny w Panelu klienta home.pl. Zapoznaj się z instrukcją, jeśli chcesz skorzystać m.in. z własnej domeny w skrzynce Gmail.

Na czym polega konfiguracja poczty Gmail we własnej domenie w home.pl?

Podczas procesu zakładania konta pocztowego Gmail we własnej domenie, uzyskasz adresy serwerów pocztowych (tzw. MX), które należy wprowadzić w konfiguracji domeny. Konfiguracje domeny możesz zmienić za pomocą:

 • Panelu klienta – jeśli domena jest zarejestrowana (opłacana) w home.pl,
 • formularza kontaktowego – jeśli domena jest tylko wydelegowana na serwery DNS home.pl (domena jest opłacana u innego operatora niż home.pl). Za pomocą formularza kontaktowego prześlij adresy docelowych serwerów MX oraz adres domeny, dla której konfiguracja ma zostać zmieniona.

Jak w starym Panelu klienta skonfigurować rekord MX dla serwerów pocztowych Gmail?

W starym Panelu klienta możesz ustawić odpowiedni rekord MX i w ten sposób skierować ruch poczty e-mail na inny serwer zewnętrzny (np. Gmail), który może przejąć (czasowo lub na stałe) ruch poczty w Twojej domenie.

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do domeny lub usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu „Usługi”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta - Kliknij opcję menu Usługi
 3. Na wyświetlonej liście kliknij nazwę domeny, dla której chcesz zmienić ustawienia.
  Panel klienta - Usługi - Kliknij nazwę domeny, dla której chcesz zmienić ustawienia
 4. Po kliknięciu nazwy domeny, pod spodem zostanie wyświetlony mini-podgląd usługi. Kliknij przycisk „Konfiguracja usługi”.
  Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Kliknij przycisk Konfiguracja usługi
 5. Następnie kliknij przycisk „Konfiguruj”, który znajduje się w górnym menu.
  Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Konfiguracja usługi - Kliknij przycisk Konfiguruj
 6. Zostanie wyświetlony formularz konfiguracji domeny. W polu „Przekierowanie poczty (host/e-mail)” wpisz adresy serwerów MX poczty Gmail.

  Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Konfiguracja usługi - Konfiguruj - W polu Przekierowanie poczty (host/e-mail) wpisz adresy serwerów MX poczty Gmail

  WAŻNE! Na stronach poczty Gmail zostanie zaproponowana większa ilość (ponad 6) adresów serwerów MX. W Panelu klienta home.pl należy wpisać 4 wybrane serwery MX. Wpisuj tylko adresy serwerów MX, bez priorytetów (np. 10, 20). Priorytet zostanie nadany automatycznie po zapisaniu zmian.
  Przykład: W polu „Przekierowanie poczty (host/e-mail)” wpisz 3 lub 4 adresy serwerów MX w następującym formacie (możesz skorzystać z poniższego kodu we własnej konfiguracji):
  ASPMX.L.GOOGLE.COM/ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM/ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM/ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM
 7. Kliknij zielony przycisk „Zapisz” znajdujący się na dole ekranu. Zapisane zmiany będą widoczne w sieci Internet w ciągu jednej godziny.

Po odświeżeniu zapisanych zmian, ruch poczty w Twojej domenie zostanie skierowany na adresy zewnętrznych serwerów pocztowych Gmail.

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do domeny lub usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij opcję menu „Usługi”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta - Kliknij opcję menu Usługi
 3. Na wyświetlonej liście kliknij nazwę domeny, dla której chcesz zmienić ustawienia. Jeśli chcesz utworzyć rekord MX dla subdomeny „sklep.twojadomena.pl”, to kliknij nazwę domeny „twojadomena.pl”.
  Panel klienta - Usługi - Kliknij nazwę domeny, dla której chcesz zmienić ustawienia
 4. Po kliknięciu nazwy domeny, pod spodem zostanie wyświetlony mini-podgląd usługi. Kliknij przycisk „Konfiguracja usługi”.
  Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Kliknij przycisk Konfiguracja usługi
 5. Następnie kliknij przycisk „Rekordy domeny”, który znajduje się w górnej części ekranu.
  Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Konfiguracja usługi - Kliknij przycisk Rekordy domeny
 6. Zostanie wyświetlony wykaz rekordów dla wybranej domeny. Kliknij przycisk „Dodaj”, aby dodać nowy rekord MX dla subdomeny (np. „sklep.twojadomena.pl”).
  Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Konfiguracja usługi - Rekordy domeny - Kliknij przycisk Dodaj
 7. Zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego rekordu. W formularzu wpisz:
  • Nazwa hosta – w polu tym wpisz nazwę tworzonego rekordu, np. „sklep.twojadomena.pl”.
  • Typ rekordu – wybierz opcję „Adres serwera poczty (MX)”.
  • Czas odświeżania – wybierz opcję „1 godzina”.
  • Główna wartość rekordu – podaj jeden dowolny adres serwera pocztowego Gmail, poprzedź go cyfrą 10. W ten sposób określisz go jako pierwszy serwer pocztowy.
  • Dodatkowe wartości rekordów – podaj dwa kolejne adresy serwerów pocztowych Gmail, poprzedź je kolejno cyframi 20 oraz 30. Te serwery będą traktowane jako zapasowe, łączenie z nimi będzie realizowane w przypadku gdy serwer o priorytecie 10 nie działa.
   WAŻNE! Pamiętaj, że w przypadku rekordu MX konieczne jest wpisanie priorytetu z przodu np. „10 aspmx.l.google.com”. Priorytet przy rekordzie MX określa, który serwer ma być wykorzystywany do połączenia w pierwszej kolejności. Podczas własnej konfiguracji możesz skorzystać z poniższych adresów MX dla Gmail.
   Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Konfiguracja usługi - Rekordy domeny - Dodaj - Uzupełnij formularz dodawania nowego rekordu MX
 8. Kliknij zielony przycisk „Zapisz” znajdujący się na dole ekranu. Zapisane zmiany będą widoczne w sieci Internet w ciągu jednej godziny. Ruch poczty w wybranej subdomenie zostanie skierowany na adresy zewnętrznych serwerów pocztowych Gmail.

Jak w nowym Panelu klienta skonfigurować rekord MX dla serwerów pocztowych Gmail?

W nowym Panelu klienta również możesz ustawić odpowiedni rekord MX i w ten sposób skierować ruch poczty e-mail na inny serwer zewnętrzny (np. Gmail), który może przejąć (czasowo lub na stałe) ruch poczty w Twojej domenie.

Skorzystaj z instrukcji, aby ustawić przy domenie odpowiedni rekord MX, kierujący na serwery pocztowe Google (Gmail). Instrukcja dla domen i subdomen przypisanych do hostingu w home.pl.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu Usługi WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Kliknij nazwę serwera / hostingu, do którego przypisana jest szukana domena.
 4. Znajdź moduł Przypisane domeny i kliknij przy nim przycisk WSZYSTKO.
  Panel klienta - Usługi WWW - Nazwa serwera - Przypisanie domeny - Kliknij przycisk Wszystko
 5. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich przypisanych domen do wybranego serwera. Kliknij przycisk Edytuj przy domenie, dla której chcesz ustawić odpowiedni rekord MX.
 6. Na ekranie znajdź sekcję Przekierowanie poczty, wybierz rodzaj przekierowania Serwer MX i w polu Przekierowanie poczty wpisz po kolei adresy serwerów MX kierujących do Google. Więcej informacji o rodzajach przekierowań poczty znajdziesz tutaj.
  Panel klienta - Usługi WWW - Nazwa serwera - Przypisanie domeny - Wszystko - Lista przypisanych domen - Edytuj - Przekierowanie poczty - Wpisz po kolei adresy serwerów MX kierujących do Google
  WAŻNE! Pamiętaj, aby adresy wpisywać po kolei, czyli po wpisaniu pierwszego adresu kliknij kursorem myszki w dowolnym miejscu Panelu klienta, spowoduje to dodanie pierwszego wpisu i będziesz mógł wpisać kolejne.
  • aspmx.l.google.com
  • alt1.aspmx.l.google.com
  • alt2.aspmx.l.google.com
  • alt3.aspmx.l.google.com
 7. Zapisz zmiany, aby ustawić odpowiedni rekord MX kierujący na serwery MX Google. Odświeżenie zmian może potrwać maksymalnie 60 minut.

Skorzystaj z instrukcji, aby ustawić przy domenie odpowiedni rekord MX, kierujący na serwery pocztowe Google (Gmail). Instrukcja dla domen i subdomen nie przypisanych do hostingu w home.pl.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu Domeny, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Na wyświetlonej liście znajdź dla domenę, dla której chcesz zmienić ustawienia serwera MX i kliknij przycisk Opcje -> Zarządzaj rekordami DNS.
 4. Kliknij przycisk Dodaj nowy rekord.
 5. Wypełnij wyświetlony formularz według wzoru, dodając w ten sposób cztery rekordy MX.
  Panel klienta - Domeny - Lista domen - Opcje - Zarządzaj rekordami DNS - Dodaj nowy rekord - Wypełnij wyświetlony formularz według wzoru, dodając w ten sposób cztery rekordy MX

  • Typ rekordu: wybierz MX
  • Host serwera poczty: w tym miejscu wpisz adres serwera pocztowego Google (powtórz czynność cztery, aby dodać cztery rekordy):
   • aspmx.l.google.com
   • alt1.aspmx.l.google.com
   • alt2.aspmx.l.google.com
   • alt3.aspmx.l.google.com
  • Priorytet: wpisz tutaj priorytet dla każdego z czterech rekordów inny:
   • 1 dla aspmx.l.google.com
   • 5 dla alt1.aspmx.l.google.com
   • 5 dla alt2.aspmx.l.google.com
   • 10 dla alt3.aspmx.l.google.com
  • Host (opcjonalne): pozostaw to pole puste podczas dodawania każdego z czterech rekordów.
  • TTL (opcjonalne): pozostaw to pole puste, aby korzystać z domyślnych wartości.
 6. Kliknij przycisk OK, aby dodać rekord MX. Powtórz czynność cztery razy, aby dodać w sumie cztery rekordy z różnymi nazwami hostów oraz priorytetami.Po dodaniu czterech rekordów, na liście powinny pojawić rekordy MX o poniższych wartościach:
  Panel klienta - Domeny - Lista domen - Po dodaniu czterech rekordów, na liście powinny pojawić rekordy MX

Jak mogę sprawdzić, czy dodałem poprawnie rekordy MX kierujące na Gmail?

Za pomocą Panelu klienta możesz przejść do listy rekordów DNS dla wybranej domeny, którą zarejestrowałeś w home.pl. Zaloguj się do Panelu klienta i skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić czy poprawnie dodałeś rekordy MX kierujące na serwery pocztowe Google.

Po zapisaniu zmian w konfiguracji domeny możesz przejść do widoku rekordów Twojej domeny. W tym celu kliknij przycisk „Rekordy domeny”, który znajduje się w górnym menu.

Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Konfiguracja usługi - Kliknij przycisk Rekordy domeny

Po kliknięciu przycisku „Rekordy domeny”, zostanie wyświetlony wykaz wszystkich rekordów dla wybranej domeny. Przy rekordzie MX będziesz mógł sprawdzić, czy wartości nowych serwerów pocztowych zostały poprawnie zapisane.
Panel klienta - Usługi - Nazwa domeny - Konfiguracja usługi - Rekordy domeny - Widok rekordów MX dla domeny twojadomena.pl
Rys. Widok rekordów dla domeny „twojadomena.pl”.
 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij sekcję menu Domeny, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Na wyświetlonej liście znajdź dla domenę, dla której chcesz sprawdzić listę rekordów i kliknij przycisk Opcje -> Zarządzaj rekordami DNS.
 4. Na liście zostanie wyświetlona lista rekordów DNS dla wybranej domeny. Poprawnie skonfigurowane rekordy MX dla czterech serwerów pocztowych Gmail powinny wyglądać jak poniżej:
  Panel klienta - Domeny - Lista domen - Opcje - Zarządzaj rekordami DNS - Przykładowy widok poprawnie skonfigurowanych rekordów MX dla czterech serwerów pocztowych Gmail

Przywracanie domyślnych rekordów domeny

Podczas przypisywania domeny do hostingu w home.pl, zapisywana jest domyślna konfiguracja rekordów. Oznacza to, że w Panelu klienta home.pl zapisywana jest lista rekordów w strefie domeny, które były utworzone w momencie, gdy przypisywałeś domenę do hostingu. Domyślną konfigurację rekordów domeny możesz później przywrócić.

 • Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o przywracaniu domyślnych rekordów domeny.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.