Jak włączyć otrzymywanie faktury elektronicznej?

W artykule znajdziesz instrukcję, jak zmienić ustawienia faktur elektronicznych w Panelu klienta na poprzedniej platformie home.pl. Jeśli chcesz zmienić ustawienia otrzymywania faktur elektronicznych na nowej platformie home.pl, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

W home.pl możesz otrzymywać faktury VAT oraz PRO FORMY w postaci elektronicznej lub papierowej. Korzystaj z faktur papierowych tylko w wyjątkowych sytuacjach. Chroń lasy razem z nami!

Możesz zrezygnować z otrzymywania w formie papierowej następujących dokumentów:

 • faktur VAT,
 • dokumentów PRO FORMA.
Więcej na temat zmiany ustawień dostarczania faktur od home.pl znajdziesz pod tym adresem.
Po każdej zmianie ustawień dostarczania dokumentów, faktury VAT oraz PRO FORMY od home.pl będą nadal wysyłane na Twój kontaktowy adres e-mail, który zapisany jest w Panelu klienta home.pl. Więcej informacji na temat kontaktowego adresu e-mail znajdziesz pod tym adresem.
WAŻNE! Jeśli nie otrzymałeś faktury VAT w wersji papierowej po opłaceniu usługi, możliwe że w Panelu klienta home.pl masz włączoną opcję otrzymywania faktur elektronicznych. Powoduje ona, że właściwe faktury VAT udostępniane są wyłącznie w wersji elektronicznej w Panelu klienta home.pl. Wyłącz opcję otrzymywania faktur elektronicznych, jeśli chcesz otrzymywać właściwe faktury VAT w formie papierowej.

Jak zrezygnować z otrzymywania papierowych faktur na nowej platformie home.pl?

Jeśli zakładasz nowe konto na nowej platformie home.pl, to w ostatnim kroku zamówienia masz możliwość zmiany ustawień otrzymywania elektronicznych faktur VAT.

Włączanie otrzymywania faktur elektronicznych przy zakładaniu nowego konta

Jeśli posiadasz już konto na nowej platformie home.pl, to zmianę ustawień dostarczania faktur możesz zmienić po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

Jak zrezygnować z otrzymywania papierowych faktur na poprzedniej platformie home.pl?

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Wybierz opcję menu: Profil, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Sekcja menu PROFIL w Panelu klienta home.pl
 3. Po prawej stronie ekranu znajdziesz moduł: Obsługa korespondencji, w którym możesz zmienić ustawienia dostarczania faktur VAT oraz PRO FORM.
  Panel klienta - Profil - Znajdź informację o aktualnej konfiguracji korespondencji

  • Faktura VAT – może być dostarczana w formie papierowej lub elektronicznej,
  • PRO FORMA – może być dostarczana w formie papierowej lub elektronicznej.
 4. Kliknij jedną z dostępnych opcji:
  • Włącz wysyłkę elektronicznych faktur VAT lub Włącz wysyłkę papierowych faktur VAT
  • Włącz wysyłkę elektronicznych PRO FORM lub Włącz wysyłkę papierowych PRO FORM
   WAŻNE! Przed włączeniem wysyłki papierowych PRO FORM pamiętaj, że wysyłka PRO FORM w formie papierowej wiąże się z dodatkową opłatą 5 zł netto za każdy wysłany w tej formie dokument.
 5. W nowym oknie potwierdź wprowadzane zmiany, klikając przycisk: Tak.
  Jak włączyć otrzymywanie faktur elektronicznych w home.pl?
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.