Słowo kluczowe: alias

Co to jest alias pocztowy?

Alias pocztowy to dodatkowy adres Twojego konta e-mail. Alias pocztowy tworzy się jako uzupełnienie właściwego adresu skrzynki e-mail o jego dodatkowe warianty. Dysponując jednym kontem […]

Jak dodać alias do skrzynki e-mail?

Spędzając czas w różnych społecznościach w sieci Internet potrzebujemy różnych adresów e-mail. Innego dla rodziny, innego na serwisy randkowe, a zdecydowanie jeszcze innego do wysyłania […]