Co to jest alias pocztowy?

Alias pocztowy to dodatkowy adres Twojego konta e-mail. Alias pocztowy tworzy się jako uzupełnienie właściwego adresu skrzynki e-mail o jego dodatkowe warianty. Dysponując jednym kontem poczty elektronicznej, możesz posiadać wiele adresów e-mail na nie wskazujących.

SPIS TREŚCI

Skrzynka pocztowa a alias

Skrzynka poczty elektronicznej, czyli skrzynka e-mail to wydzielone na serwerze pocztowym miejsce, w ramach którego przechowywane są wiadomości e-mail. Skrzynka poczty e-mail posiada unikalną nazwę, czyli adres konta pocztowego, np. jan.kowalski@firmajana.pl. Adres e-mail jest jednocześnie loginem do konta pocztowego, osobno nadajesz skrzynce e-mail hasło. Dysponując tymi dwiema informacjami, możesz zalogować się, np. do Poczty home.pl, a następnie odebrać korespondencję wysłaną na ww. adres.

Panel klienta home.pl - Poczta - Lista aliasów - Dodaj alias - Uzupełnij informacje o nowym aliasie dla skrzynki e-mail

Dysponując aliasem poczty, dysponujesz dodatkowym adresem swojej skrzynki poczty elektronicznej. Alias tworzony jest na tym samym serwerze co skrzynka e-mail,  za pomocą funkcji do niej przypisanych. Głównym adresem skrzynki e-mail jest jan.kowalski@firmajana.pl i takie e-mail utworzyłeś na serwerze.  Utworzonym do niej aliasem, dodatkowym adresem będzie, np. kontakt@firmajana.pl.

Wiele aliasów czy wiele skrzynek e-mail

Powyższy schemat możesz zastosować tworząc także dwie osobne skrzynki e-mail, posiadające osobne dane do logowania. Wymaga to jednak kontroli obu skrzynek e-mail. W tym czasie alias, chociaż funkcjonuje jako drugi adres poczty elektronicznej, wskazuje na tę samą skrzynkę e-mail, co podstawowy adres. Wiadomości e-mail wysłane na adres skrzynki e-mail lub jej alias, zostaną umieszczone w skrzynce odbiorczej tego samego konta pocztowego.

Przykład: Na osiedlu powstał lokal biurowy, do którego prowadzi główne wejście. Lokal znajduje się pod określonym adresem, np. ul. Kolorowa 4. Ze względu na dużą ilość pracowników oraz rozbudowany system ich pracy, udostępniono dwa dodatkowe wejścia boczne: A i B. Otrzymały one adresy, ul. Kolorowa 4A oraz Kolorowa 4B. Wszystkie adresy kierują na ten sam lokal i firmę w nim przebywającą, ale umożliwiają wskazanie innym, dokładnej lokalizacji, np. działu firmy, do którego można wejść osobnym wejściem.
Przykład: Posiadam adres e-mail: jan.kowalski@firmajana.pl oraz utworzone aliasy: kontakt@firmajana.pl, oraz jk@firmajana.pl. Mogę wg. potrzeby podawać innym jeden z trzech adresów e-mail, a wszystkie przesłane wiadomości, odnajdę w skrzynce odbiorczej jednego konta. Dzięki zastosowaniu reguł wiadomości lub/oraz przekierowań mogę dodatkowo segregować otrzymaną korespondencję, np. tworząc i przenosząc wiadomości do folderów. Pocztę otrzymaną na adres jan.kowalski@ pozostawić bez zmian, pocztę wysłaną na adres kontakt@ przenieść do folderu: FIRMOWE, a korespondencję z jk@ do folderu PRYWATNE. Możliwości jest znacznie więcej.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że utworzenie aliasów poczty e-mail, tj. dodatkowych adresów, umożliwia nie tylko przesyłanie na nie wiadomości. Alias poczty e-mail można używać także do wysyłania wiadomości e-mail. W powyższym układzie, mogę wysyłać pocztę prywatnie z adresu jk@ lub reprezentując firmę i korzystając z adresów jan.kowalski@, lub kontakt@. Każdemu z adresów można nawet przypisać osobne podpisy wiadomości.

WAŻNE! Alias pocztowy nie jest kontem e-mail. Nie posiada loginu, hasła ani wydzielonej przestrzeni na serwerze. Alias poczty e-mail jest jedynie rozszerzeniem już istniejącej skrzynki e-mail, jej adresu, o dodatkowe adresy poczty e-mail. Utworzenie aliasu pocztowego uwarunkowane jest posiadaniem skrzynki e-mail z wydzielonym miejscem na serwerze.
WAŻNE! Alias pocztowy nie jest przekierowaniem poczty e-mail, co mogłoby znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo przepływu danych, nagłówki wiadomości, itp. Popularny alias e-mail jest dodatkowym adresem, działającym DLA i w OBRĘBIE określonej skrzynki e-mail o określonym loginie, haśle oraz przestrzeni serwera pocztowego.

Alias pocztowy w obsłudze korespondencji

Aliasy pocztowe stanowią jedną z podstawowych funkcjonalności konta e-mail, a jednocześnie potrafią usprawnić działanie firmy. Wykorzystaj aliasy pocztowe do tworzenia dodatkowych adresów dla swojej skrzynki e-mail, np. na potrzeby rekrutacji, przeprowadzania konkursów lub podziału korespondencji wg. własnych kryteriów. Pamiętaj, że wszystkie otrzymane wiadomości z każdego adresu, trafią na jedno konto e-mail.

Po utworzeniu aliasów poczty e-mail możesz skorzystać z dodatkowych opcji, np. tworzenia reguł wiadomości oraz folderów poczty e-mail na swoim koncie. Możesz także ustawić nowe przekierowania, np. delegując pocztę do konkretnych pracowników, bez konieczności dawania im dostępu do konta e-mail. W ten sposób zautomatyzujesz proces segregacji poczty, przenosząc wiadomości e-mail do właściwych folderów. Oddziel zapytania ofertowe wysłany na główny adres e-mail, od korespondencji dot. zakupów w hurtowni. Ustaw przekierowanie poczty dot. rekrutacji w firmie bezpośrednio na adres e-mail HR lub kadr. Udostępnij użytkownikom strony WWW możliwość wyboru adresu, na który chcą się kontaktować, aby podnieść wiarygodność firmy i pokazać, że przesłana wiadomość, z pewnością zostanie dostarczona do właściwych osób.

Przechwytywanie utraconej korespondencji

Aliasy pocztowe mogą także pomóc w przechwytywaniu utraconej poczty, wysłanej na błędnie sformułowane adresy e-mail. Sytuacja taka ma często miejsce gdy tworzysz skomplikowane adresy poczty e-mail lub kiedy, przykładowo, Twoje nazwisko jest trudne do wymowy, a potrzebujesz przekazać je użytkownikom przez telefon. Utwórz główny adres e-mail ze swoim nazwiskiem, alias z jego skrótem. O wiele łatwiej będzie podać przez telefon adres ab@firmajana.pl niż andrzej.brzeczyszczykiewicz@firmajana.pl.

Wielu użytkowników Internetu ma także tendencje do domyślnego wprowadzania adresów e-mail do kontaktu, bez ich potwierdzenia na stronie czy wizytówce firmy. Standardem jest posiadanie przez firmy takich adresów jak biuro@firmajana.pl czy kontakt@firmajana.pl. A przecież nie masz obowiązku korzystania z nich. Może się jednak okazać, że jakaś część korespondecji jest właśnie wysyłana na takie adresy.

  • W obsłudze i przechwyceniu utraconej poczty e-mail pomoże Ci funkcja Catch-All, którą aktywujesz dla całej domeny. Pozwala ona przekierować całą korespondencję e-mail ze każdego nieistniejącego adresu e-mail (na który użytkownicy wyślą pocztę) na jeden określony. Funkcja Catch-All nie przekierowuje poczty wysłanej na adres, który funkcjonuje na Twoim serwerze (został już utworzony). Za tę korespondencję odpowiada skrzynka e-mail, na którą wiadomości są dostarczane od razu.

Alias pocztowy w home.pl

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z aliasów pocztowych, posiadając konto e-mail, możesz utworzyć je bezpośrednio w Panelu klienta home.pl na serwerze, do którego przypisana jest domena. Dodaj nową skrzynkę e-mail lub edytuj już utworzoną, następnie dodaj alias. Jeden lub wiele.

Po zalogowaniu do Poczty home.pl za pomocą swojej skrzynki e-mail możesz przystąpić do konfiguracji konta: dodać nowe foldery, utworzyć reguły wiadomości, ustawić przekierowanie.

Redagując nową wiadomość e-mail, wybierz adres nadawcy wiadomości: adres skrzynki e-mail lub jeden z utworzonych aliasów. Ustaw wiele podpisów do wiadomości, aby móc zmieniać je w zależności od użytego adresu e-mail poczty wychodzącej.

Aliasy pocztowe możesz także konfigurować w programach do obsługi poczty e-mail. Sprawdź również jak działa alias w obsłudze poczty Gmail dla firm –  Suite.

 

 

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.