Konfiguracja programu pocztowego – Opera Mail

Poczta wybrana przez tysiące firm

Poniżej znajdziesz krótką pomoc w konfiguracji programu do obsługi poczty Opera Mail.

WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem home.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie to pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Korzystaj z protokołu IMAP, następcy protokołu POP3

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym.
IMAP w ten sposób ułatwia korzystanie wielu osobom z jednej skrzynki e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty e-mail niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP zyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać dlaczego protokół IMAP jest sugerowany.

Instrukcja konfiguracji dla Opera Mail

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 1. Uruchom przeglądarkę WWW Opera (ikona czerwonej litery “O”).
 2. Z górnego menu kliknij zakładkę “Narzędzia” i następnie “Konta poczty i czatu“.
  W przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji Opera Mail zostaniesz zapytany o to, czy chcesz dodać konto pocztowe. Kliknij przycisk “TAK“, aby potwierdzić.

  Opera Mail - Narzędzia - Wybierz opcje Konta poczty i czatu

 3. W wyświetlonym oknie “Tworzenie nowego konta” wybierz rodzaj usługi, którą chcesz skonfigurować. Wybierz pozycję “Poczta” i kliknij przycisk “Dalej“.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Tworzenie nowego konta - Wybierz rodzaj usługi Poczta

 4. W nastepnym oknie podaj niezbędne dane identyfikacyjne:
  • Imię i nazwisko – wpisz swoje imię i nazwisko lub inne dowolne dane identyfikacyjne.
  • Adres e-mail  – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mail.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu “We don’t relay mail“. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Organizacja (opcjonalnie) – podaj nazwę organizacji, w której np. pracujesz. Wypełnienie tego pola nie jest wymagane!

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Tworzenie nowego konta - Podaj niezbędne dane identyfikacyjne

 5. W następnym oknie wpisz dane autoryzacyjne dla Twojej skrzynki e-mail i kliknij przycisk “Dalej“.
  • Użytkownik – podaj pełen adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. “kowalski@mojadomena.pl”.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu “We don’t relay mail“. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w home.pl.
  • Wybierz rodzaj konta pocztowego – wybierz typ połączenia (sugerowany IMAP).W poniższym przykładzie skorzystano z nazwy użytkownika “kowalski@post.pl”, ponieważ taki adres e-mail został podany w konfiguracji.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Tworzenie nowego konta - Wpisz dane autoryzacyjne dla skrzynki e-mail

 6. W następnym oknie wpisz dane konfiguracyjne dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej dla Twojej skrzynki e-mail i kliknij przycisk “Zakończ”.
  • Serwer poczty przychodzącej – wpisz adres serwera poczty przychodzącej (IMAP):
   • kowalski.home.pl – zamiast nazwy “kowalski” podaj identyfikator (nazwę) Twojego serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę “mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl to możesz skorzystać również z takiego adresu,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Personal email w domenie “post.pl”.
  • Używaj bezpiecznego połączenia (TLS) – wybierz opcję “TAK“.
  • Serwer poczty wychodzącej – wpisz ten sam adres, który podałeś w polu “Serwer poczty przychodzącej“.
  • Używaj bezpiecznego połączenia (TLS) – wybierz opcję “TAK“.
   WAŻNE! Opcje “Pozostaw wiadomości na serwerze” oraz “Usuń wiadomości z serwera po usunięciu ich z Opery” są dostepne podczas konfiguracji tylko jeśli wybrałeś opcję POP3 podczas wyboru rodzaju konta pocztowego.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Tworzenie nowego konta - Wpisz dane konfiguracyjne dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej

 7. Po kliknięciu przycisku “Zakończ” nowe konto pocztowe w programie Opera Mail zostanie dodane.
 8. Aby dokończyć konfigurację, z górnego menu “Narzędzia” ponownie wybierz opcję “Konta poczty i czatu“.

  Opera Mail - Narzędzia - Wybierz opcję Konta poczty i czatu

 9. Zaznacz odpowiednie konto i kliknij przycisk “Właściwości“.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości

 10. W oknie “Właściwości konta” przejdź do zakładki “Serwery“. W sekcji “Serwer poczty wychodzącej (SMTP)“, w polu “Port” zmień wartość na 587. Po wprowadzeniu zmiany kliknij przycisk “OK“.

  WAŻNE! Jeśli jako typ konta wybrałeś “IMAP”, to w polach “Uwierzytelnianie” wybierz opcję “AUTH PLAIN”. Spowoduje to poprawne pobranie katalogów podczas synchronizacji, która występuje podczas połączenia IMAP.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Właściwości - W zakładce Serwery wybierz opcję AUTH PLAIN

  Pamiętaj, że w programie Opera Mail, a dokładniej w ustawieniach dodanej skrzynki e-mail możesz wybrać, które katalogi mają zostać zsynchronizowane.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Właściwości - W zakładce Serwery zmień wartość portów

 11. Teraz możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
  WAŻNE! Jeśli połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3) program Opera Mail nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji programu pocztowego?

 1. Uruchom przeglądarkę WWW Opera (ikona czerwonej litery “O”).
 2. W górnym menu wybierz zakładkę “Narzędzia” i kliknij na “Konta poczty i czatu“.

  Opera Mail - Narzędzia - Wybierz opcję Konta poczty i czatu

 3. Następnie zaznacz skrzynkę e-mail, dla której chcesz zmienić konfigurację i kliknij przycisk “Właściwości“.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości

 4. Przejdź do zakładki “Serwery“, aby zmienić numery portów.
  WAŻNE! Zmiana numeru portu dla protokołu SMTP jest wymagana w przypadku, jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu od Telekomunikacji Polskiej! Klienci Telekomunikacji Polskiej nie mogą połączyć się z portem standardowym dla SMTP (25), gdyż jest on zablokowany w tej sieci. Każdy klient korzystający z sieci Telekomunikacji Polskiej powinien zmienić numer portu SMTP na 587, aby konfiguracja została pomyślnie zakończona.
  Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy powinieneś zmienić port poczty wychodzącej na 587.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Właściwości - W zakładce Serwery zmień wartość portów

Jak skonfigurować połączenie szyfrowane (SSL)?

Po włączeniu szyfrowanego połączenia SSL, transmisja danych podczas połączenia z serwerem pocztowym będzie zaszyfrowana! Twoja poczta e-mail będzie bezpieczna podczas odbierania oraz wysyłki wiadomości e-mail.

 

W celu włączenia szyfrowanego połączenia SSL zaznacz odpowiednią opcję w obu polach “Bezpieczne połączenie” oraz zmień numery portów na odpowiednie. Kliknij tutaj, aby sprawdzić gdzie należy zaznaczyć odpowiednie opcje.

WAŻNE! Numery portów dla połączeń szyfrowanych SSL:

 • IMAP – 993,
 • SMTP – 465,
 • POP3 – 995.

Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Właściwości - W zakładce Serwery zmień wartość portów i zaznacz opcje Bezpieczne połączenie

WAŻNE! Pamiętaj, że standardowo możesz korzystać z darmowego certyfikatu SSL dla Twojego serwera. W tym wypadku jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać: “kowalski.home.pl”, gdzie “kowalski” to identyfikator (nazwa) Twojego serwera w home.pl. W przypadku jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego dla innej domeny (np. “twojadomena.pl”), to wymagane jest posiadanie zarejestrowanego certyfikatu SSL dla danej domeny. Darmowy certyfikat SSL jest dodawany również do usług Personal email (np. “post.pl”, “world.pl”, “hot.pl”).
Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ponownie ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSL. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o problemach z certyfikatem SSL w programach do obsługi poczty.

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie