Konfiguracja programu pocztowego – Opera Mail

Korzystaj z protokołu IMAP, następcy protokołu POP3

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym.
IMAP w ten sposób ułatwia korzystanie wielu osobom z jednej skrzynki e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty e-mail niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP zyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać dlaczego protokół IMAP jest sugerowany.

Instrukcja konfiguracji dla Opera Mail

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 1. Uruchom przeglądarkę WWW Opera (ikona czerwonej litery „O”).
 2. Z górnego menu kliknij zakładkę „Narzędzia” i następnie „Konta poczty i czatu„.
  W przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji Opera Mail zostaniesz zapytany o to, czy chcesz dodać konto pocztowe. Kliknij przycisk „TAK„, aby potwierdzić.

  Opera Mail - Narzędzia - Wybierz opcje Konta poczty i czatu

 3. W wyświetlonym oknie „Tworzenie nowego konta” wybierz rodzaj usługi, którą chcesz skonfigurować. Wybierz pozycję „Poczta” i kliknij przycisk „Dalej„.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Tworzenie nowego konta - Wybierz rodzaj usługi Poczta

 4. W nastepnym oknie podaj niezbędne dane identyfikacyjne:
  • Imię i nazwisko – wpisz swoje imię i nazwisko lub inne dowolne dane identyfikacyjne.
  • Adres e-mail  – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mail.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu „We don’t relay mail„. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Organizacja (opcjonalnie) – podaj nazwę organizacji, w której np. pracujesz. Wypełnienie tego pola nie jest wymagane!

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Tworzenie nowego konta - Podaj niezbędne dane identyfikacyjne

 5. W następnym oknie wpisz dane autoryzacyjne dla Twojej skrzynki e-mail i kliknij przycisk „Dalej„.
  • Użytkownik – podaj pełen adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. „kowalski@mojadomena.pl”.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu „We don’t relay mail„. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w home.pl.
  • Wybierz rodzaj konta pocztowego – wybierz typ połączenia (sugerowany IMAP).W poniższym przykładzie skorzystano z nazwy użytkownika „kowalski@post.pl”, ponieważ taki adres e-mail został podany w konfiguracji.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Tworzenie nowego konta - Wpisz dane autoryzacyjne dla skrzynki e-mail

 6. W następnym oknie wpisz dane konfiguracyjne dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej dla Twojej skrzynki e-mail i kliknij przycisk „Zakończ”.
  • Serwer przychodzącej poczty e-mail / Serwer wychodzącej poczty e-mail: adresy serwerów pocztowych dla konfigurowanej skrzynki e-mail znajdziesz w Panelu klienta > w sekcji Poczta. Przeczytaj gdzie znaleźć adresy serwerów poczty IMAP/SMTP/POP3.

   Zalecamy używać nazwy serwerów wskazane w Panelu klienta. Ta konfiguracja zapewni Twojej poczcie bezpieczne połączenie z użyciem SSL. Możesz użyć nazwy serwerów pocztowych w adresie domeny konfigurowanego konta e-mail, jeśli posiadasz aktywny certyfikat SSL dla Twojej domeny.
  • Używaj bezpiecznego połączenia (TLS) – wybierz opcję „TAK„.
   WAŻNE! Opcje „Pozostaw wiadomości na serwerze” oraz „Usuń wiadomości z serwera po usunięciu ich z Opery” są dostepne podczas konfiguracji tylko jeśli wybrałeś opcję POP3 podczas wyboru rodzaju konta pocztowego.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Tworzenie nowego konta - Wpisz dane konfiguracyjne dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej

 7. Po kliknięciu przycisku „Zakończ” nowe konto pocztowe w programie Opera Mail zostanie dodane.
 8. Aby dokończyć konfigurację, z górnego menu „Narzędzia” ponownie wybierz opcję „Konta poczty i czatu„.

  Opera Mail - Narzędzia - Wybierz opcję Konta poczty i czatu

 9. Zaznacz odpowiednie konto i kliknij przycisk „Właściwości„.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości

 10. W oknie „Właściwości konta” przejdź do zakładki „Serwery„. W sekcji „Serwer poczty wychodzącej (SMTP)„, w polu „Port” zmień wartość na 587. Po wprowadzeniu zmiany kliknij przycisk „OK„.

  WAŻNE! Jeśli jako typ konta wybrałeś „IMAP”, to w polach „Uwierzytelnianie” wybierz opcję „AUTH PLAIN”. Spowoduje to poprawne pobranie katalogów podczas synchronizacji, która występuje podczas połączenia IMAP.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Właściwości - W zakładce Serwery wybierz opcję AUTH PLAIN

  Pamiętaj, że w programie Opera Mail, a dokładniej w ustawieniach dodanej skrzynki e-mail możesz wybrać, które katalogi mają zostać zsynchronizowane.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Właściwości - W zakładce Serwery zmień wartość portów

 11. Teraz możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty.
  WAŻNE! Jeśli połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3) program Opera Mail nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji programu pocztowego?

 1. Uruchom przeglądarkę WWW Opera (ikona czerwonej litery „O”).
 2. W górnym menu wybierz zakładkę „Narzędzia” i kliknij na „Konta poczty i czatu„.

  Opera Mail - Narzędzia - Wybierz opcję Konta poczty i czatu

 3. Następnie zaznacz skrzynkę e-mail, dla której chcesz zmienić konfigurację i kliknij przycisk „Właściwości„.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości

 4. Przejdź do zakładki „Serwery„, aby zmienić numery portów.

  Opera Mail - Narzędzia - Konta poczty i czatu - Zarządzaj kontami - Właściwości - W zakładce Serwery zmień wartość portów

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.