Konfiguracja programu pocztowego – Windows Live

Poczta wybrana przez tysiące firm

Poniżej znajdziesz krótką pomoc w konfiguracji programu do obsługi poczty Windows Live.

WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem home.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie to pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Korzystaj z protokołu IMAP, następcy protokołu POP3

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym.

IMAP w ten sposób ułatwia korzystanie wielu osobom z jednej skrzynki e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty e-mail niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP uzyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać dlaczego protokół IMAP jest sugerowany.

Instrukcja konfiguracji dla Windows Live

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 1. Uruchom program Windows Live.
 2. Z górnego menu kliknij zakładkę Konta, a następnie kliknij przycisk Adres e-mail.

  Windows Live - Konta - Kliknij przycisk Adres e-mail

 3. W wyświetlonym oknie Dodaj swoje konta e-mail, podaj niezbędne dane konfiguracyjne i kliknij Dalej.
  • Adres e-mail – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mail.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu “We don’t relay mail“. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w home.pl.
  • Nazwa wyświetlana dla wysłanych wiadomości – wpisz tu nazwę nadawcy wiadomości e-mail, która będzie widoczna u odbiorcy.
   WAŻNE! Pamiętaj aby włączyć opcję Skonfiguruj ustawienia serwera ręcznie przed kliknięciem przycisku Dalej.

   Windows Live - Konta - Adres e-mail - Podaj niezbędne dane konfiguracyjne

 4. Po wyświetleniu okna Konfigurowanie ustawień serwera, podaj niezbędne dane konfiguracyjne dotyczące serwera poczty przychodzącej (lewa strona formularza) oraz serwera poczty wychodzącej (prawa strona formularza).
  Windows Live - Konta - Adres e-mail - Podaj niezbędne dane konfiguracyjne dotyczące serwera poczty przychodzącej

  • Typ serwera – wybierz typ połączenia (sugerowany IMAP).
  • Adres serwera (poczty przychodzącej) – wpisz adres serwera poczty przychodzącej (IMAP):
   • kowalski.home.pl – zamiast nazwy “kowalski” podaj identyfikator (nazwę) Twojego serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę “mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl, to możesz skorzystać również z takiego adresu,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Personal email w domenie “post.pl”.
  • Port (poczty przychodzącej) – wpisz numer 143 dla protokołu IMAP lub numer 110 dla POP3.
  • Wymaga bezpiecznego połączenia SSL – włącz tę opcję tylko w przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego (SSL). Po włączeniu tej opcji wymagana jest również zmiana portu na 995 dla POP3 lub 993 dla IMAP (poczta przychodząca).
  • Uwierzytelnij za pomocą – wybierz opcję Wyczyść tekst.
  • Nazwa użytkownika logowania – podaj pełen adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. “kowalski@mojadomena.pl”.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu “We don’t relay mail“. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Adres serwera (poczty wychodzącej) – wpisz ten sam adres, który podałeś w polu “Adres serwera poczty przychodzącej”.
  • Port (poczty wychodzącej) – wpisz numer  587,
  • Wymaga bezpiecznego połączenia SSL – włącz tą opcję tylko w przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego (SSL). Po włączeniu tej opcji wymagana jest również zmiana portu na 465 dla SMTP (poczta wychodząca).
  • Wymagaj uwierzytelniania – włącz tę opcję, w przeciwnym wypadku wysyłka wiadomości e-mail z tego konta będzie niemożliwa!
   WAŻNE! Pamiętaj, aby włączyć opcję “Wymaga uwierzytelnienia” przy ustawieniach serwera poczty wychodzącej!
 5. Po wpisaniu wszystkich poprawnych danych konfiguracyjnych, kliknij przycisk Dalej. Twoje konto zostanie dodane i będzie gotowe do użytku!
  Windows Live - Konta - Adres e-mail - Po wpisaniu wszystkich poprawnych danych konfiguracyjnych, kliknij przycisk Dalej
WAŻNE! Jeśli połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program Windows Live nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. Jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji poczty w Windows Live?

 1. Uruchom program Windows Live.
 2. W górnym menu wybierz zakładkę Konta.

  Windows Live - Konta - Wybierz opcje Właściwości

 3. Następnie zaznacz skrzynkę e-mail, dla której chcesz zmienić ustawienia i kliknij przycisk Właściwości.
 4. Przejdź do zakładki Zaawansowane, aby zmienić numery portów.
WAŻNE! Zmiana numeru portu dla protokołu SMTP jest wymagana w przypadku, jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu od Telekomunikacji Polskiej! Klienci Telekomunikacji Polskiej nie mogą połączyć się z portem standardowym dla SMTP (25), gdyż jest on zablokowany w tej sieci. Każdy klient korzystający z sieci Telekomunikacji Polskiej powinni zmienić numer portu SMTP na 587, aby konfiguracja została pomyślnie zakończona. Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy powinieneś zmienić port poczty wychodzącej na 587.

Windows Live - Konta - Właściwości - Przejdź do zakładki Zaawansowane i zmień numery portów

Jak skonfigurować połączenie szyfrowane (SSL)?

Po włączeniu szyfrowanego połączenia SSL transmisja danych podczas połączenia z serwerem pocztowym będzie zaszyfrowana! Twoja poczta e-mail będzie bezpieczna podczas odbierania oraz wysyłki wiadomości e-mail.

W celu włączenia szyfrowanego połączenia SSL zaznacz odpowiednią opcję w obu polach “Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)” oraz zmień numery portów na odpowiednie.
Kliknij tutaj
, aby sprawdzić gdzie należy zaznaczyć odpowiednie opcje.

WAŻNE! Numery portów dla połączeń szyfrowanych SSL:
 • IMAP – 993,
 • SMTP – 465,
 • POP3 – 995.

Windows Live - Konta - Właściwości - Zaawansowane - Zaznacz odpowiednią opcję w obu polach “Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)” oraz zmień numery portów na odpowiednie

WAŻNE! Pamiętaj, że standardowo możesz korzystać z darmowego certyfikatu SSL dla Twojego serwera. W tym wypadku jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać: “kowalski.home.pl”, gdzie “kowalski” to identyfikator (nazwa) Twojego serwera w home.pl. W przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego dla innej domeny (np. “twojadomena.pl”), to wymagane jest posiadanie zarejestrowanego certyfikatu SSL dla danej domeny. Darmowy certyfikat SSL jest dodawany również do usług Personal email (np. “post.pl”, “world.pl”, “hot.pl”).
Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ponownie ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSL. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o problemach z certyfikatem SSL w programach do obsługi poczty.

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie