Konfiguracja poczty w Microsoft Outlook 2010

Poczta wybrana przez tysiące firm

Poniżej znajdziesz krótką pomoc w konfiguracji programu do obsługi poczty Microsoft Outlook 2010.

WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem home.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, to pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Korzystaj z protokołu IMAP, następcy protokołu POP3

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym.

IMAP w ten sposób ułatwia korzystanie wielu osobom z jednej skrzynki e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty e-mail niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP zyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać dlaczego protokół IMAP jest sugerowany.

Instrukcja konfiguracji dla Microsoft Outlook 2010

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2010.
 2. Podczas wyboru nazwy profilu wybierz standardowy “Outlook” lub kliknij przycisk “Nowy“, aby utworzyć nowy profil.
 3. W górnym menu wybierz zakładkę “Plik“.
 4. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę “Informacje“.
 5. Kliknij przycisk “Dodaj konto“.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Kliknij przycisk Dodaj konto

 6. Wybierz opcję “Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów“. Kliknij przycisk “Dalej“.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wybierz opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów

 7. Wybierz odpowiednią usługę, którą chcesz skonfigurować. W przypadku skrzynki e-mail utrzymywanej w home.pl, wybierz opcję “Internetowa poczta e-mail (POP lub IMAP)“. Kliknij przycisk “Dalej“.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wybierz opcję Internetowa poczta e-mail (POP lub IMAP)

 8. Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne dla Twojej skrzynki e-mail w home.pl:
  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne

  • Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki e-mail lub inne dowolne dane identyfikacyjne.
  • Adres email – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mai:
   • kowalski@home.pl – dla głównej skrzynki e-mail dla serwera o nazwie “kowalski”,
   • kowalski@mojadomena.pl – dla skrzynki e-mail na Twoim serwerze w home.pl, do którego przypisana jest domena “mojadomena.pl”,
   • kowalski@post.pl – dla skrzynki e-mail Personal email,
   • kowalski@kowalski.home.pl – dla skrzynki e-mail “kowalski”, która została utworzona na serwerze o nazwie “kowalski”.
  • Typ konta – wybierz protokół pocztowy, sugerujemy IMAP.
  • Serwer poczty przychodzącej – wpisz adres serwera poczty przychodzącej (IMAP):
   • kowalski.home.pl – zamiast nazwy “kowalski” podaj identyfikator (nazwę) Twojego serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę “mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl, to możesz skorzystać również z takiego adres,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Personal email w domenie “post.pl”.
  • Serwer poczty wychodzącej – wpisz ten sam adres, który podałeś w polu “Serwer poczty przychodzącej”.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. “kowalski@home.pl”.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu “We don’t relay mail“. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w home.pl.
  • Wpisz ponownie hasło – powtórz hasło do skrzynki e-mail.
   WAŻNE! Pamiętaj, że funkcja “Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła” musi być wyłączona!
 9. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij przycisk “Więcej ustawień“, który znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Kliknij przycisk Więcej ustawień

 10. W zakładce “Serwer wychodzący” włącz opcje “Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania” oraz “Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej“.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Więcej ustawień - Włącz opcje Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania

 11. W zakładce “Zaawansowane“, możesz zweryfikować ustawienia portów dla serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Domyślne wartości dla połączeń niezaszyfrowanych to:
  • IMAP – 143,
  • SMTP – 587,
  • POP3 – 110.
  WAŻNE! Zmiana numeru portu dla protokołu SMTP jest wymagana w przypadku, jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu od Telekomunikacji Polskiej! Klienci Telekomunikacji Polskiej nie mogą połączyć się z portem standardowym dla SMTP (25), gdyż jest on zablokowany w tej sieci. Każdy klient korzystający z sieci Telekomunikacji Polskiej powinien zmienić numer portu SMTP na 587, aby konfiguracja została pomyślnie zakończona.
  Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy powinieneś zmienić port poczty wychodzącej na 587.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Więcej ustawień - Zaawansowane - Zmień numery portów serwera

 12. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk “OK“. W następnym oknie kliknij przycisk “DALEJ”.
 13. W następnym kroku zostanie wykonany automatyczny test wprowadzonych ustawień. Po pomyślnie zakończonym teście zostanie wykonana próba wysyłki oraz odbioru wiadomości e-mail.
  WAŻNE! Jeśli nie otrzymasz wiadomości testowej, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program Microsoft Outlook 2010 nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji programu pocztowego?

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2010.
 2. W górnym menu wybierz zakładkę “Plik“.
 3. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę “Informacje“.
 4. Kliknij przycisk “Ustawienia kont”.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Kliknij przycisk Ustawienia kont

 5. W nowym oknie zaznacz skrzynkę e-mail, dla której ustawienia chcesz zmienić.
 6. Kliknij przycisk “Zmień”.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Kliknij przycisk Zmień

 7. Kliknij przycisk “Więcej ustawień“.
 8. W zakładce “Zaawansowane”, możesz zmienić numery portów dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.
  WAŻNE! Zmiana numeru portu dla protokołu SMTP jest wymagana w przypadku, jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu od Telekomunikacji Polskiej! Klienci Telekomunikacji Polskiej nie mogą połączyć się z portem standardowym dla SMTP (25), gdyż jest on zablokowany w tej sieci. Każdy klient korzystający z sieci Telekomunikacji Polskiej powinien zmienić numer portu SMTP na 587, aby konfiguracja została pomyślnie zakończona.
  Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy powinieneś zmienić port poczty wychodzącej na 587.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Zmień - Więcej ustawień - Zaawansowane - Zmień numery portów serwera

Jak skonfigurować połączenie szyfrowane (SSL)?

Po włączeniu szyfrowanego połączenia SSL transmisja danych podczas połączenia z serwerem pocztowym będzie zaszyfrowana! Twoja poczta e-mail będzie bezpieczna podczas odbierania oraz wysyłki wiadomości e-mail.

W celu włączenia szyfrowanego połączenia SSL wybierz odpowiednią opcję w obu polach “Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu” oraz zmień numery portów na odpowiednie.

WAŻNE! Numery portów dla połączeń szyfrowanych SSL:

 • IMAP – 993,
 • SMTP – 465,
 • POP3 – 995.

Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Zmień - Więcej ustawień - Zaawansowane - Wybierz odpowiednią opcję w polach Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu i zmień numery portów

WAŻNE! Pamiętaj, że standardowo możesz korzystać z darmowego certyfikatu SSL dla Twojego serwera. W tym wypadku jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać: “kowalski.home.pl”, gdzie “kowalski” to identyfikator (nazwa) Twojego serwera w home.pl. W przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego dla innej domeny (np. “twojadomena.pl”), to wymagane jest posiadanie zarejestrowanego certyfikatu SSL dla danej domeny. Darmowy certyfikat SSL jest dodawany również do usług Personal email (np. “post.pl”, “world.pl”, “hot.pl”).
Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ponownie ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSL. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o problemach z certyfikatem SSL w programach do obsługi poczty.

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.


Odbierz 25 zł do wydania na empik.com

Polecaj usługi home.pl i zdobywaj za każde polecenie kupon o wartości 25zł do wydania na empik.com

Zdobądź swój kupon na 25zł Sprawdź jak

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie