Konfiguracja poczty w Microsoft Outlook 2010

Poczta wybrana przez tysiące firm

WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem home.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, to pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Poniżej znajdziesz krótką pomoc w konfiguracji programu do obsługi poczty Microsoft Outlook 2010.

SPIS TREŚCI

Korzystaj z protokołu IMAP, następcy protokołu POP3

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym.

IMAP w ten sposób ułatwia korzystanie wielu osobom z jednej skrzynki e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty e-mail niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP zyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać dlaczego protokół IMAP jest sugerowany.

Instrukcja konfiguracji dla Microsoft Outlook 2010

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2010.
 2. Podczas wyboru nazwy profilu wybierz standardowy “Outlook” lub kliknij przycisk “Nowy“, aby utworzyć nowy profil.
 3. W górnym menu wybierz zakładkę “Plik“.
 4. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę “Informacje“.
 5. Kliknij przycisk “Dodaj konto“.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Kliknij przycisk Dodaj konto

 6. Wybierz opcję “Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów“. Kliknij przycisk “Dalej“.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wybierz opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów

 7. Wybierz odpowiednią usługę, którą chcesz skonfigurować. W przypadku skrzynki e-mail utrzymywanej w home.pl, wybierz opcję “Internetowa poczta e-mail (POP lub IMAP)“. Kliknij przycisk “Dalej“.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wybierz opcję Internetowa poczta e-mail (POP lub IMAP)

 8. Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne dla Twojej skrzynki e-mail w home.pl:
  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne

  • Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki e-mail lub inne dowolne dane identyfikacyjne.
  • Adres email – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mai:
   • kowalski@home.pl – dla głównej skrzynki e-mail dla serwera o nazwie “kowalski”,
   • kowalski@mojadomena.pl – dla skrzynki e-mail na Twoim serwerze w home.pl, do którego przypisana jest domena “mojadomena.pl”,
   • kowalski@post.pl – dla skrzynki e-mail Personal email,
   • kowalski@kowalski.home.pl – dla skrzynki e-mail “kowalski”, która została utworzona na serwerze o nazwie “kowalski”.
  • Typ konta – wybierz protokół pocztowy, sugerujemy IMAP.
  • Serwer poczty przychodzącej – wpisz adres serwera poczty przychodzącej (IMAP):
   • kowalski.home.pl – zamiast nazwy “kowalski” podaj identyfikator (nazwę) Twojego serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę “mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl, to możesz skorzystać również z takiego adres,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Personal email w domenie “post.pl”.
  • Serwer poczty wychodzącej – wpisz ten sam adres, który podałeś w polu “Serwer poczty przychodzącej”.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. “kowalski@home.pl”.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu “We don’t relay mail“. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w home.pl.
  • Wpisz ponownie hasło – powtórz hasło do skrzynki e-mail.
   WAŻNE! Pamiętaj, że funkcja “Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła” musi być wyłączona!
 9. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij przycisk “Więcej ustawień“, który znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Kliknij przycisk Więcej ustawień

 10. W zakładce “Serwer wychodzący” włącz opcje “Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania” oraz “Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej“.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Więcej ustawień - Włącz opcje Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania

 11. W zakładce “Zaawansowane” możesz zweryfikować ustawienia portów dla serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Domyślne wartości dla połączeń niezaszyfrowanych to:
  • IMAP – 143,
  • SMTP – 587,
  • POP3 – 110.

   Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Więcej ustawień - Zaawansowane - Zmień numery portów serwera

 12. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk “OK“. W następnym oknie kliknij przycisk “DALEJ”.
 13. W następnym kroku zostanie wykonany automatyczny test wprowadzonych ustawień. Po pomyślnie zakończonym teście zostanie wykonana próba wysyłki oraz odbioru wiadomości e-mail.
  WAŻNE! Jeśli nie otrzymasz wiadomości testowej, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program Microsoft Outlook 2010 nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji programu pocztowego?

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2010.
 2. W górnym menu wybierz zakładkę “Plik“.
 3. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę “Informacje“.
 4. Kliknij przycisk “Ustawienia kont”.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Kliknij przycisk Ustawienia kont

 5. W nowym oknie zaznacz skrzynkę e-mail, dla której ustawienia chcesz zmienić.
 6. Kliknij przycisk “Zmień”.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Kliknij przycisk Zmień

 7. Kliknij przycisk “Więcej ustawień“.
 8. W zakładce “Zaawansowane” możesz zmienić numery portów dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Więcej ustawień - Zaawansowane - Zmień numery portów serwera

Jak skonfigurować połączenie szyfrowane (SSL)?

Po włączeniu szyfrowanego połączenia SSL transmisja danych podczas połączenia z serwerem pocztowym będzie zaszyfrowana! Twoja poczta e-mail będzie bezpieczna podczas odbierania oraz wysyłki wiadomości e-mail.

W celu włączenia szyfrowanego połączenia SSL wybierz odpowiednią opcję w obu polach “Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu” oraz zmień numery portów na odpowiednie.

WAŻNE! Numery portów dla połączeń szyfrowanych SSL:

 • IMAP – 993,
 • SMTP – 465,
 • POP3 – 995.

Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Zmień - Więcej ustawień - Zaawansowane - Wybierz odpowiednią opcję w polach Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu i zmień numery portów

WAŻNE! Pamiętaj, że standardowo możesz korzystać z darmowego certyfikatu SSL dla Twojego serwera. W tym wypadku jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać: “kowalski.home.pl”, gdzie “kowalski” to identyfikator (nazwa) Twojego serwera w home.pl. W przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego dla innej domeny (np. “twojadomena.pl”), to wymagane jest posiadanie zarejestrowanego certyfikatu SSL dla danej domeny. Darmowy certyfikat SSL jest dodawany również do usług Prywatny e-mail (np. “post.pl”, “world.pl”, “hot.pl”).
Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ponownie ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSL. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o problemach z certyfikatem SSL w programach do obsługi poczty.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.