Konfiguracja poczty w Microsoft Outlook 2010

Poniżej znajdziesz krótką pomoc w konfiguracji programu do obsługi poczty Microsoft Outlook 2010.

SPIS TREŚCI

WAŻNE! W związku z wycofaniem obsługi TLS 1.0 i 1.1 na serwerach pocztowych w home.pl połączenie przez porty SSL nie będzie obsługiwane przez Outlook 2010. Oto, co możesz zrobić:

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym.

IMAP w ten sposób ułatwia korzystanie wielu osobom z jednej skrzynki e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty e-mail niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP zyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać dlaczego protokół IMAP jest sugerowany.

WAŻNE!
Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem home.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, to pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Instrukcja konfiguracji dla Microsoft Outlook 2010

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2010.
 2. Podczas wyboru nazwy profilu wybierz standardowy Outlook lub kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy profil.
 3. W górnym menu wybierz zakładkę Plik.
 4. Z menu, które pojawi się po lewej stronie, wybierz zakładkę Informacje.
 5. Kliknij przycisk: Dodaj konto.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Kliknij przycisk Dodaj konto

 6. Wybierz opcję: Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów. Następnie kliknij przycisk: Dalej.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wybierz opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów

 7. Wybierz odpowiednią usługę, którą chcesz skonfigurować. W przypadku skrzynki e-mail utrzymywanej w home.pl wybierz opcję: Internetowa poczta e-mail (POP lub IMAP). Kliknij przycisk: Dalej.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wybierz opcję Internetowa poczta e-mail (POP lub IMAP)

 8. Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne dla Twojej skrzynki e-mail w home.pl:
  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne

  • Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki e-mail lub inne dowolne dane identyfikacyjne.
  • Adres email – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mai:
   • kowalski@home.pl – dla głównej skrzynki e-mail dla serwera o nazwie „kowalski”,
   • kowalski@mojadomena.pl – dla skrzynki e-mail na Twoim serwerze w home.pl, do którego przypisana jest domena „mojadomena.pl”,
   • kowalski@post.pl – dla skrzynki e-mail Prywatny e-mail,
   • kowalski@kowalski.home.pl – dla skrzynki e-mail „kowalski”, która została utworzona na serwerze o nazwie „kowalski”.
  • Typ konta – wybierz protokół pocztowy, sugerujemy IMAP.
  • Serwer poczty przychodzącej – wpisz adres serwera poczty przychodzącej (IMAP):
   • kowalski.home.pl – zamiast nazwy „kowalski” podaj identyfikator (nazwę) Twojego serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę „mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl, to możesz skorzystać również z takiego adres,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Prywatny e-mail w domenie „post.pl”.
  • Serwer poczty wychodzącej – wpisz ten sam adres, który podałeś w polu „Serwer poczty przychodzącej”.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. „kowalski@home.pl”.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu „We don’t relay mail„. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w home.pl.
  • Wpisz ponownie hasło – powtórz hasło do skrzynki e-mail.
   WAŻNE! Pamiętaj, że funkcja: „Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła” musi być wyłączona!
 9. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych kliknij przycisk: Więcej ustawień, który znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Kliknij przycisk Więcej ustawień

 10. W zakładce Serwer wychodzący włącz opcje: Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Więcej ustawień - Włącz opcje Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania

 11. W zakładce: Zaawansowane możesz zweryfikować ustawienia portów dla serwera poczty przychodzącej i wychodzącej.
  Usługa bez SSL z SSL
  IMAP 143 993
  POP3 110 995
  SMTP 587 465

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Więcej ustawień - Zaawansowane - Zmień numery portów serwera

 12. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk OK. W następnym oknie kliknij przycisk DALEJ.
 13. W następnym kroku zostanie wykonany automatyczny test wprowadzonych ustawień. Po pomyślnie zakończonym teście zostanie wykonana próba wysyłki oraz odbioru wiadomości e-mail.
  WAŻNE! Jeśli nie otrzymasz wiadomości testowej, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program Microsoft Outlook 2010 nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji programu pocztowego?

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2010.
 2. W górnym menu wybierz zakładkę Plik.
 3. Z menu, które pojawi się po lewej stronie, wybierz zakładkę Informacje.
 4. Kliknij przycisk: Ustawienia kont.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Kliknij przycisk Ustawienia kont

 5. W nowym oknie zaznacz skrzynkę e-mail, dla której ustawienia chcesz zmienić.
 6. Kliknij przycisk: Zmień.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Kliknij przycisk Zmień

 7. Kliknij przycisk: Więcej ustawień.
 8. W zakładce Zaawansowane możesz zmienić numery portów dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.

  Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Ustawienia internetowej poczty e-mail - Więcej ustawień - Zaawansowane - Zmień numery portów serwera

Jak skonfigurować połączenie szyfrowane (SSL)?

Po włączeniu szyfrowanego połączenia SSL transmisja danych podczas połączenia z serwerem pocztowym będzie zaszyfrowana! Twoja poczta e-mail będzie bezpieczna podczas odbierania oraz wysyłki wiadomości e-mail.

W celu włączenia szyfrowanego połączenia SSL wybierz odpowiednią opcję w obu polach „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu” oraz zmień numery portów na odpowiednie.

Usługa bez SSL z SSL
IMAP 143 993
POP3 110 995
SMTP 587 465

Microsoft Outlook 2010 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Zmień - Więcej ustawień - Zaawansowane - Wybierz odpowiednią opcję w polach Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu i zmień numery portów

Pamiętaj, że standardowo możesz korzystać z darmowego certyfikatu SSL dla Twojego serwera. W tym wypadku jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać: „kowalski.home.pl”, gdzie „kowalski” to identyfikator (nazwa) Twojego serwera w home.pl. W przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego dla innej domeny (np. „twojadomena.pl”), to wymagane jest posiadanie zarejestrowanego certyfikatu SSL dla danej domeny. Darmowy certyfikat SSL jest dodawany również do usług Prywatny e-mail (np. „post.pl”, „world.pl”, „hot.pl”).
Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ponownie ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSL. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o problemach z certyfikatem SSL w programach do obsługi poczty.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.