Konfiguracja poczty w Microsoft Outlook 2013

Poczta wybrana przez tysiące firm

Z tego artykułu dowiesz się jak przebiega konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji Microsoft Outlook 2013. Poczta Microsoft Outlook 2013 to popularny program pocztowy. Możesz dodać konto poczty home.pl, Google, Outlook i inne, aby zacząć wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z aplikacji Poczta Microsoft Outlook 2013.

Aplikacja Microsoft Outlook 2013daje możliwość obsługi poczty e-mail za pomocą protokołów poczty POP3 oraz IMAP. Dla każdej dodanej w programie skrzynki e-mail możesz ustanowić spersonalizowaną nazwę konta i podpis do wiadomości e-mail. Skorzystaj z poniższej instrukcji aby przejść konfigurację programu pocztowego.

Konfiguracji konta pocztowego w aplikacji Poczta Microsoft Outlook 2013

Postępuj zgodnie z przedstawioną instrukcją aby dodać konto poczty home.pl w aplikacji Microsoft Outlook 2013. Skorzystaj z protokołu poczty IMAP aby zwiększyć funkcjonalność konta pocztowego, m.in. poprzez pełną synchronizację folderów poczty. Włącz bezpieczne połączenie z użyciem certyfikatu SSL hostingu (bezpłatnego, domyślna konfiguracja) lub certyfikatu wydanego dla Twojej domeny (wymaga dodatkowego zakupu i aktywacji).

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2013.
 2. Podczas wyboru nazwy profilu wybierz standardowy Outlook lub kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy profil i od razu przejść do jego konfiguracji.
 3. W górnym menu wybierz zakładkę Plik.
 4. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę Informacje.
 5. Kliknij przycisk Dodaj konto.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Kliknij przycisk Dodaj konto

 6. Wybierz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów. Kliknij przycisk Dalej.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wybierz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów

 7. Wybierz odpowiednią usługę, którą chcesz skonfigurować. W przypadku skrzynki e-mail utrzymywanej w home.pl, wybierz opcję POP lub IMAP. Kliknij przycisk Dalej.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wybierz opcję POP lub IMAP

 8. Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne dla Twojej skrzynki e-mail w home.pl:
  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne dla skrzynki e-mail

  • Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki lub inne dane identyfikacyjne.
  • Adres email – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mail
  • Typ konta – wybierz protokół pocztowy, sugerujemy IMAP.
  • Serwer przychodzącej poczty e-mail / Serwer wychodzącej poczty e-mail: adresy serwerów pocztowych dla konfigurowanej skrzynki e-mail znajdziesz w Panelu klienta > w sekcji Poczta. Przeczytaj gdzie znaleźć adresy serwerów poczty IMAP/SMTP/POP3.

   Zalecamy używać nazwy serwerów wskazane w Panelu klienta. Ta konfiguracja zapewni Twojej poczcie bezpieczne połączenie z użyciem SSL. Możesz użyć nazwy serwerów pocztowych w adresie domeny konfigurowanego konta e-mail, jeśli posiadasz aktywny certyfikat SSL dla Twojej domeny.
  • Nazwa użytkownika – podaj adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. “kowalski@home.pl” lub np. “kowalski@mojadomena.pl”.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu “We don’t relay mail“. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w home.pl.
  • Wpisz ponownie hasło – powtórz hasło do skrzynki e-mail.
   WAŻNE! Pamiętaj, że funkcja Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła musi być wyłączona!
 9. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij przycisk Więcej ustawień, który znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij przycisk Więcej ustawień

 10. W zakładce Serwer wychodzący włącz opcje Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Więcej ustawień - Włącz opcje Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

 11. W zakładce Zaawansowane, możesz zweryfikować ustawienia portów dla serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Domyślne wartości dla połączeń niezaszyfrowanych to:
  • IMAP – 143,
  • SMTP – 587,
  • POP3 – 110.
  WAŻNE! Zmiana numeru portu dla protokołu SMTP jest wymagana w przypadku, jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu od Telekomunikacji Polskiej! Klienci Telekomunikacji Polskiej nie mogą połączyć się z portem standardowym dla SMTP (25), gdyż jest on zablokowany w tej sieci. Każdy klient korzystający z sieci Telekomunikacji Polskiej powinien zmienić numer portu SMTP na 587, aby konfiguracja została pomyślnie zakończona.
  Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy powinieneś zmienić port poczty wychodzącej na 587.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Więcej ustawień - Zweryfikuj ustawienia portów dla serwera poczty przychodzącej i wychodzącej

 12. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk OK. W następnym oknie kliknij przycisk DALEJ.
 13. W następnym kroku zostanie wykonany automatyczny test wprowadzonych ustawień. Po pomyślnie zakończonym teście zostanie wykonana próba wysyłki oraz odbioru wiadomości e-mail.
  WAŻNE! Jeśli nie otrzymasz wiadomości testowej, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program Microsoft Outlook 2013 nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji programu pocztowego?

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2013.
 2. W górnym menu wybierz zakładkę Plik.
 3. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę Informacje.
 4. Kliknij przycisk Ustawienia kont.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Kliknij przycisk Ustawienia kont

 5. W nowym oknie zaznacz skrzynkę e-mail, dla której ustawienia chcesz zmienić.
 6. Kliknij przycisk Zmień.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Kliknij przycisk Zmień

 7. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 8. W zakładce Zaawansowane, możesz zmienić porty dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.
  WAŻNE! Zmiana numeru portu dla protokołu SMTP jest wymagana w przypadku, jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu od Telekomunikacji Polskiej! Klienci Telekomunikacji Polskiej nie mogą połączyć się z portem standardowym dla SMTP (25), gdyż jest on zablokowany w tej sieci. Każdy klient korzystający z sieci Telekomunikacji Polskiej powinien zmienić numer portu SMTP na 587, aby konfiguracja została pomyślnie zakończona.
  Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy powinieneś zmienić port poczty wychodzącej na 587.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Zmień - Zmień porty dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.