Konfiguracja poczty w Microsoft Outlook 2013

Poczta wybrana przez tysiące firm

Poniżej znajdziesz krótką pomoc w konfiguracji programu do obsługi poczty Microsoft Outlook 2013.

WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem home.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, to pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Korzystaj z protokołu IMAP, następcy protokołu POP3

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym.

IMAP w ten sposób ułatwia korzystanie wielu osobom z jednej skrzynki e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP zyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o IMAP.

Instrukcja konfiguracji dla Microsoft Outlook 2013

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2013.
 2. Podczas wyboru nazwy profilu wybierz standardowy Outlook lub kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy profil i od razu przejść do jego konfiguracji.
 3. W górnym menu wybierz zakładkę Plik.
 4. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę Informacje.
 5. Kliknij przycisk Dodaj konto.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Kliknij przycisk Dodaj konto

 6. Wybierz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów. Kliknij przycisk Dalej.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wybierz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów

 7. Wybierz odpowiednią usługę, którą chcesz skonfigurować. W przypadku skrzynki e-mail utrzymywanej w home.pl, wybierz opcję POP lub IMAP. Kliknij przycisk Dalej.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wybierz opcję POP lub IMAP

 8. Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne dla Twojej skrzynki e-mail w home.pl:
  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne dla skrzynki e-mail

  • Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki lub inne dane identyfikacyjne.
  • Adres email – wpisz pełny adres e-mail dla Twojej skrzynki e-mai:
   • kowalski@home.pl – dla głównej skrzynki e-mail dla serwera o nazwie “kowalski”,
   • kowalski@mojadomena.pl – dla skrzynki e-mail na Twoim serwerze w home.pl, do którego przypisana jest domena “mojadomena.pl”,
   • kowalski@post.pl – dla skrzynki e-mail Personal email,
   • kowalski@kowalski.home.pl – dla skrzynki e-mail “kowalski”, która została utworzona na serwerze o nazwie “kowalski”.
  • Typ konta – wybierz protokół pocztowy, sugerujemy IMAP.
  • Serwer poczty przychodzącej – wpisz adres serwera poczty przychodzącej (IMAP):
   • kowalski.home.pl – zamiast nazwy “kowalski” podaj identyfikator (nazwę) Twojego serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę “mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl, to możesz skorzystać również z takiego adres,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Personal email w domenie “post.pl”.
  • Serwer poczty wychodzącej – wpisz to samo co podałeś w polu “Serwer poczty przychodzącej”.
  • Nazwa użytkownika – podaj adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. “kowalski@home.pl” lub np. “kowalski@mojadomena.pl”.
   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu “We don’t relay mail“. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e-mail w home.pl.
  • Wpisz ponownie hasło – powtórz hasło do skrzynki e-mail.
   WAŻNE! Pamiętaj, że funkcja Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła musi być wyłączona!
 9. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij przycisk Więcej ustawień, który znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij przycisk Więcej ustawień

 10. W zakładce Serwer wychodzący włącz opcje Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Więcej ustawień - Włącz opcje Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

 11. W zakładce Zaawansowane, możesz zweryfikować ustawienia portów dla serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Domyślne wartości dla połączeń niezaszyfrowanych to:
  • IMAP – 143,
  • SMTP – 587,
  • POP3 – 110.
  WAŻNE! Zmiana numeru portu dla protokołu SMTP jest wymagana w przypadku, jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu od Telekomunikacji Polskiej! Klienci Telekomunikacji Polskiej nie mogą połączyć się z portem standardowym dla SMTP (25), gdyż jest on zablokowany w tej sieci. Każdy klient korzystający z sieci Telekomunikacji Polskiej powinien zmienić numer portu SMTP na 587, aby konfiguracja została pomyślnie zakończona.
  Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy powinieneś zmienić port poczty wychodzącej na 587.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Dodaj konto - Więcej ustawień - Zweryfikuj ustawienia portów dla serwera poczty przychodzącej i wychodzącej

 12. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk OK. W następnym oknie kliknij przycisk DALEJ.
 13. W następnym kroku zostanie wykonany automatyczny test wprowadzonych ustawień. Po pomyślnie zakończonym teście zostanie wykonana próba wysyłki oraz odbioru wiadomości e-mail.
  WAŻNE! Jeśli nie otrzymasz wiadomości testowej, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program Microsoft Outlook 2013 nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji programu pocztowego?

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2013.
 2. W górnym menu wybierz zakładkę Plik.
 3. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę Informacje.
 4. Kliknij przycisk Ustawienia kont.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Kliknij przycisk Ustawienia kont

 5. W nowym oknie zaznacz skrzynkę e-mail, dla której ustawienia chcesz zmienić.
 6. Kliknij przycisk Zmień.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Kliknij przycisk Zmień

 7. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 8. W zakładce Zaawansowane, możesz zmienić porty dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.
  WAŻNE! Zmiana numeru portu dla protokołu SMTP jest wymagana w przypadku, jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu od Telekomunikacji Polskiej! Klienci Telekomunikacji Polskiej nie mogą połączyć się z portem standardowym dla SMTP (25), gdyż jest on zablokowany w tej sieci. Każdy klient korzystający z sieci Telekomunikacji Polskiej powinien zmienić numer portu SMTP na 587, aby konfiguracja została pomyślnie zakończona.
  Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy powinieneś zmienić port poczty wychodzącej na 587.

  Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Zmień - Zmień porty dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej

Jak skonfigurować połączenie szyfrowane (SSL)?

Po włączeniu szyfrowanego połączenia SSL transmisja danych podczas połączenia z serwerem pocztowym będzie zaszyfrowana! Twoja poczta e-mail będzie bezpieczna podczas odbierania oraz wysyłki wiadomości e-mail.

W celu włączenia szyfrowanego połączenia SSL wybierz odpowiednią opcję w obu polach Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: oraz zmień numery portów na odpowiednie.

WAŻNE! Numery portów dla połączeń szyfrowanych SSL:

 • IMAP – 993,
 • SMTP – 465,
 • POP3 – 995.

Microsoft Outlook 2013 - Plik - Informacje - Ustawienia kont - Poczta e-mail - Zmień - Wybierz odpowiednią opcję w obu polach Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu

WAŻNE! Pamiętaj, że standardowo możesz korzystać z darmowego certyfikatu SSL dla Twojego serwera. W tym wypadku jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać: “kowalski.home.pl”, gdzie “kowalski” to identyfikator (nazwa) Twojego serwera w home.pl. W przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego dla innej domeny (np. “twojadomena.pl”), to wymagane jest posiadanie zarejestrowanego certyfikatu SSL dla danej domeny. Darmowy certyfikat SSL jest dodawany również do usług Personal email (np. “post.pl”, “world.pl”, “hot.pl”).
Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSL. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o problemach z certyfikatem SSL w programach do obsługi poczty.

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie