Jak skonfigurować pocztę na urządzeniu z systemem Android?

Poczta wybrana przez tysiące firm

Wprowadzenie

W zależności od posiadanego modelu urządzenia, np. telefonu lub tabletu z systemem Android, możesz mieć dostępne różne aplikacje do obsługi poczty e-mail. Domyślną aplikacją obsługującą pocztę e-mail w systemie Android jest aplikacja Gmail. Jeśli posiadasz telefon, na przykład: Samsung Galaxy S10, poza aplikacją Gmail (Google) otrzymasz także dostęp do preinstalowanej aplikacji Samsung E-mail. Możesz korzystać z jednej lub obu aplikacji jednocześnie do obsługi poczty.
WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem home.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Korzystaj z protokołu IMAP, następcy protokołu POP3

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym.
IMAP w ten sposób ułatwia korzystanie wielu osobom z jednej skrzynki e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty e-mail niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP zyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail. Kliknij tutaj, aby przeczytać dlaczego protokół IMAP jest sugerowany.

Jak skonfigurować program pocztowy na urządzeniu z systemem Android?

 1. Uruchom swoje urządzenie z systemem Android (np. smartfon lub tablet) i przejdź do opcji menu “Konta”. Po wyświetleniu sekcji “Konta”, kliknij przycisk “Dodaj konto”.

  Android - Konta - Kliknij przycisk Dodaj konto

 2. Na ekranie zostaną wyświetlone typy kont, które możesz utworzyć. Kliknij opcję “E-mail”, aby rozpocząć konfigurację konta pocztowego.

  Android - Konta - Dodaj konto - Wybierz opcję E-mail

 3. W wyświetlonym oknie wpisz adres e-mail oraz hasło dostępu do konta pocztowego i kliknij przycisk “Konfiguracja ręczna”, który znajduje się w dolnej części ekranu.

  Android - Konta - Dodaj konto - E-mail - Konf. e-mail - Wpisz adres e-mail oraz hasło dostępu do konta pocztowego i kliknij przycisk Konfiguracja ręczna

 4. Na wyświetlonym ekranie wybierz protokół pocztowy (sugerujemy IMAP) i wypełnij formularz, który zostanie wyświetlony w następnym kroku.

  WAŻNE! Jeśli nie wiesz czym jest “POP3” lub “Microsoft Exchange ActiveSync”, wybierz protokół IMAP!

  Android - Konta - Dodaj konto - E-mail - Konfiguracja ręczna - Wybierz protokół pocztowy IMAP (konto IMAP)

 5. Wypełnij wyświetlony formularz konfiguracji i kliknij przycisk “Dalej”.

  Android - Konta - Dodaj konto - E-mail - Konfiguracja ręczna - Konto IMAP - Wypełnij wyświetlony formularz konfiguracji

  • Adres email – wpisz pełny adres e-mail dla skrzynki e-mail, którą chcesz skonfigurować.

   WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu “We don’t relay mail“. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres dla skrzynki e-mail, np. “jan@kowalski.pl”.
  • Hasło wpisz hasło dostępu do wybranej skrzynki e-mail.
  • Serwer IMAP – wpisz adres serwera poczty przychodzącej (IMAP):

   • kowalski.home.pl – zamiast nazwy “kowalski” podaj identyfikator (nazwę) serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę “mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Personal email w domenie “post.pl”.
  • Typ zabezpieczeń – wybierz “Brak”.
  • Port – wpisz numer portu 143.
  • Przedrostek ścieżki IMAP – pozostaw pole puste.
  WAŻNE! Konfiguracja poczty dla protokołu POP3 jest analogiczna. W przypadku POP3 należy wprowadzić niemalże te same dane jak przy protokole IMAP. Przy wprowadzaniu numerów portów dla protokołu POP3 należy wpisać numer 110 dla połączenia nieszyfrowanego lub 995 dla połączenia szyfrowanego.
 6. Wypełnij następny formularz konfiguracji (tym razem dla poczty wychodzącej) i kliknij przycisk “Dalej”.

  Android - Konta - Dodaj konto - E-mail - Konfiguracja ręczna - Konto IMAP - Ustawienia serwera poczty wychodzącej - Uzupełnij formularz

  • Serwer SMTP – wpisz adres serwera poczty wychodzącej (SMTP):

   • kowalski.home.pl – zamiast nazwy “kowalski” podaj identyfikator (nazwę) serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
   • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę “mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl,
   • post.pl – jeśli posiadasz usługę Personal email w domenie “post.pl”.
  • Typ zabezpieczeń – wybierz “Brak”.
  • Port – wpisz numer portu 587.
  • Wymaga rejestracji – zaznacz opcję “Wymaga rejestracji”.
  • Nazwa użytkownika – podaj pełen adres dla skrzynki e-mail, np. “jan@kowalski.pl”.
  • Hasło – wpisz hasło dostępu do wybranej skrzynki e-mail.
 7. Na następnym ekranie ustaw opcje konta (np. ustawienia synchronizacji poczty) i kliknij przycisk “Dalej”.

  Android - Konta - Dodaj konto - E-mail - Konfiguracja ręczna - Konto IMAP - Ustaw opcje konta

 8. Wyświetlenie poniższego ekranu oznacza, że obsługa skrzynki e-mail w home.pl została skonfigurowana poprawnie na Twoim urządzeniu z systemem Android. Na ekranie możesz zdefiniować nazwę dla Twojego konta (opcjonalne) oraz określić imię i nazwisko, które będzie wyświetlane w wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail.

  Android - Konta - Dodaj konto - E-mail - Konf. e-mail - Konto zostało skonfigurowane - Wpisz nazwę konta

  WAŻNE! Jeśli obsługa poczty nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź od początku czy skonfigurowałeś zgodnie z instrukcją program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić numery portów dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) oraz przychodzącej (IMAP)?

Po skonfigurowaniu obsługi konta pocztowego w smartfonie z systemem Android, w każdej chwili możesz zmienić numery portów lub inne parametry konfiguracji.

WAŻNE! Zmiana numeru portu dla protokołu SMTP jest wymagana w przypadku, jeśli korzystasz z usługi dostępu do Internetu od operatorów, którzy blokują port 25 w ramach swojej sieci. Każdy klient korzystający z takiej sieci powinien zmienić numer portu SMTP na 587, aby konfiguracja została pomyślnie zakończona. Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy powinieneś zmienić port poczty wychodzącej na 587.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zmienić numery portów lub inne ustawienia serwera poczty przychodzącej lub wychodzącej:

 1. Uruchom swoje urządzenie z systemem Android (np. smartfon lub tablet) i przejdź do opcji menu “Konta”. Po wyświetleniu sekcji “Konta”, wybierz opcję “E-mail”.

  Android - Konta - Wybierz opcję E-mail

 2. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk “Ustawienia”, który znajduje się w dolnej części ekranu.

  Android - Konta - E-mail - Kliknij przycisk Ustawienia

 3. W dolnej części ekranu kliknij przycisk “Więcej ustawień”.

  Android - Konta - E-mail - Ustawienia - Kliknij przycisk Więcej ustawień

 4. W dolnej części ekranu kliknij opcję “Ustawienia poczty przychodzącej” lub “”Ustawienia poczty wychodzącej” – w zależności, które ustawienia chcesz zmienić.

  Android - Konta - E-mail - Ustawienia - Więcej ustawień - Kliknij opcję Ustawienia poczty przychodzącej lub Ustawienia poczty wychodzącej

 5. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł zmienić ustawienia dla wybranego serwera pocztowego (przychodzącego lub wychodzącego).

  WAŻNE! Dostępne numery portów:

  • IMAP – 143 lub 993 (dla połączeń szyfrowanych),
  • SMTP – 587 lub 465 (dla połączeń szyfrowanych),
  • POP3 – 110 lub 995 (dla połączeń szyfrowanych).

  Android - Konta - E-mail - Ustawienia - Więcej ustawień - Zmień ustawienia dla wybranego serwera pocztowego

 6. Po skonfigurowaniu ustawień, kliknij przycisk “Gotowe”, aby zapisać wprowadzone zmiany w konfiguracji.
  WAŻNE! Jeśli obsługa poczty nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź od początku czy skonfigurowałeś zgodnie z instrukcją program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program pocztowy na urządzeniu Android nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. Jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).
Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ponownie ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSL. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o problemach z certyfikatem SSL w programach do obsługi poczty.

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie