Słowo kluczowe: uprawnienia

Użytkownicy z uprawnieniami standardowymi oraz administracyjnymi

W sekcji menu: Użytkownicy możesz tworzyć dodatkowe konta użytkowników z dostępem do Panelu Klienta home.pl. Konta użytkowników mogą posiadać uprawnienia administratora lub zwykłego użytkownika. Tylko użytkownik z uprawnieniami administratora może zmienić ustawienia innych użytkowników, którzy utworzeni są w ramach tego samego konta klienta, np. ich ustawienia, dane kontaktowe czy hasło dostępu. Jeśli posiadasz konto użytkownika ze […]

Jak dodać użytkownika z dostępem do Panelu Klienta home.pl?

Poniższy artykuł opisuje uprawnienia dostępne dla usług zarejestrowanych po 26 maja 2018 roku.  W nowym Panelu Klienta, opisanym niżej, możesz tworzyć użytkowników z dostępem tylko do wybranych usług. Logowanie do panelu administracyjnego odbywa się za pomocą nazwy użytkownika, określonej za pomocą adresu e-mail. Sprawdź jak zarządzać uprawnieniami dostępu do usług w poprzednim panelu administracyjnym. Możesz utworzyć kolejne […]

Po zalogowaniu do Panelu Klienta home.pl nie widzę wszystkich usług

Każda usługa zarejestrowana w home.pl ma zdefiniowany poziom uprawnień. Uprawnienia określają jakie operacje możesz wykonać po zalogowaniu się w Panelu Klienta home.pl do usługi, a co za tym idzie, także dostęp do poszczególnych usług, zarejestrowanych w ramach swojego konta. Nazwy wybranych usług, np. identyfikator serwera, skrzynki e-mail typu Personal email, numeru certyfikatu SSL, itp. mogą […]

Co to jest usługa z uprawnieniami administracyjnymi?

Poniższy artykuł opisuje uprawnienia dostępne dla usług zarejestrowanych przed 26 maja 2018 roku. Logowanie do panelu administracyjnego odbywa się za pomocą nazwy użytkownika, określonej za pomocą identyfikatora usługi. Sprawdź jak zarządzać uprawnieniami dostępu do usług w nowym panelu administracyjnym. Jeśli zalogujesz się w Panelu Klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi, będziesz mógł: opłacić usługi, zmienić dane […]

Jak zmienić atrybuty dla plików znajdujących się na serwerze?

Zmianę atrybutów należy rozumieć jako edycję praw dostępu do wybranych plików. Zmieniając atrybuty określasz poziom dostępu do określonych plików/katalogów dla poszczególnych grup użytkowników. Operacja ta jest zazwyczaj wykonywana w celu poprawy bezpieczeństwa i/lub funkcjonalności na Twojej stronie WWW. WAŻNE! Możesz zdefiniować prawa do odczytu, zapisu oraz wykonywania pliku przez właściciela, grupę lub wszystkich użytkowników. Zmianę atrybutów […]

Jak zmienić uprawnienia administratorowi?

Za pomocą Panelu sklepu możesz ograniczyć uprawnienia wybranych Administratorów sklepu wyłącznie do zarządzania aukcjami Allegro. Każdemu użytkownikowi, który posiada dostęp do Panelu sklepu możesz nadać inne uprawnienia. Zmiana uprawnień dla kont administratorów możliwa jest w opcji menu  KONFIGURACJA –> ADMINISTRACJA, SYSTEM –> ADMINISTRATORZY. Możesz tworzyć nowych użytkowników i nadawać im odpowiednie uprawnienia. Możliwe jest też […]