Jak dodać użytkownika z dostępem do Panelu klienta home.pl?

Z artykułu dowiesz się, jak dodać nowego użytkownika z dostępem do Panelu Klienta home.pl

Za pomocą Panelu klienta możesz utworzyć kolejne konta użytkowników, które będą miały dostęp do Twojego Panelu klienta. Do utworzonych użytkowników możesz przydzielać różne uprawnienia (użytkownika lub administratora).

W zależności od tego jakie uprawnienia nadasz użytkownikowi, będzie on albo administratorem Twojego konta w home.pl albo użytkownikiem pojedynczych licencji, np. licencji Office 365Acronis Backup.

Funkcja przydzielania użytkowników do poszczególnych licencji jest dostępna tylko wtedy, gdy posiadasz przy swoim koncie usługi, które mogą zostać w ten sposób przypisane do użytkownika (np. zakupione licencje).

WAŻNE! W Panelu klienta nie możesz utworzyć użytkowników, którzy zostaną przypisani do zarządzania tylko jedną konkretną usługą (np. hosting lub sklep internetowy). Użytkowników możesz jedynie przypisać do usług opartych o licencje, np.: Office 365Acronis Backupprogramy antywirusowe. Więcej informacji o nadawaniu dostępu do Panelu klienta lub usług w home.pl znajdziesz pod tym adresem.

Jak dodać nowego użytkownika z dostępem do Panelu klienta home.pl?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do opcji menu: Użytkownicy, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta home.pl - Przejdź do opcji menu Użytkownicy
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista dotychczasowo utworzonych użytkowników. Kliknij przycisk Dodaj nowych użytkowników, aby rozpocząć tworzenie kolejnych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do Twojego Panelu klienta home.pl.
  Panel Klienta - Użytkownicy - Dodaj nowych użytkowników
 4. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, w którym należy uzupełnić podstawowe informacje o tworzonym koncie użytkownika. Panel klienta home.pl - Użytkownicy - Dodaj nowych użytkowników - Uzupełnij formularz o tworzonym koncie użytkownika
  • Imię i nazwisko – podaj dane tworzonego użytkownika.
  • Adres e-mail – podaj adres, który będzie używany jako kontaktowy oraz jako login do Panelu klienta home.pl.
   Jeśli chcesz ustawić oddzielny adres e-mail do kontaktu oraz do logowania do Panelu klienta home.pl wybierz opcję: Użyj różnych adresów e-mail do logowania i otrzymywania powiadomień. Wówczas pojawi się pole tekstowe do wpisania adresu e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia.
  • Uprawnienia – wybierz odpowiednią opcję w zależności od tego, jakie uprawnienia chcesz nadać nowemu użytkownikowi. Jeśli wybierzesz opcję Przypisz role użytkownikowi, zaznacz Staff member defaults i/lub Account Administrator oraz uzupełnij dane teleadresowe nowego użytkownika.
  • Kliknij przycisk Kolejny użytkownik, jeśli chcesz utworzyć więcej niż jednego użytkownika podczas tego samego procesu.
 5. W dolnej części ekranu możesz zaznaczyć opcję, która powoduje wysłanie wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym do tworzonych przez Ciebie użytkowników. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, użytkownik nie będzie aktywny, nie otrzyma wiadomości e-mail z opcją ustawienia hasła. Możesz nadal logować się do panelu swoim kontem i przełączyć się na konto użytkownika, np. testowo.
  Panel klienta home.pl - Użytkownicy - Dodaj nowych użytkowników - Określ nowego użytkownika - Zaznacz opcję Wyślij maila z aktywacją do użytkowników
 6. Po wypełnieniu formularza tworzenia nowego użytkownika, kliknij przycisk Zakończ, który znajduje się w dolnej części ekranu.
 7. Po kliknięciu przycisku Zakończ, na kontaktowy adres e-mail nowego użytkownika zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca adres e-mail, która pozwala również ustawić jego hasło dostępu do Panelu klienta home.pl. Więcej informacji o potwierdzaniu adresu e-mail użytkownika znajdziesz pod tym adresem.
  Hasło dostępu użytkownika do Panelu klienta home.pl musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. Należy wpisać nowe hasło uwzględniając co najmniej jedną wielką literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny. Minimalna długość hasła dostępu to 8 znaków.

Użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail z aktywacją konta

 1. Przejdź do sekcji Użytkownicy i Edytuj wybranego użytkownika.
 2. Skorzystaj z opcji Zresetuj hasło aby ponownie wysłać wiadomość aktywacyjną.

Użytkownik Panelu klienta a zarządzanie usługami

Nowy użytkownik Panelu klienta home.pl otrzymuje odpowiednie uprawnienia do zarządzania usługami klienta. Utworzenie użytkownika nie nadaje mu uprawnień do przeglądania zawartości kont e-mail czy nieautoryzowanego dostępu do zasobów klienta, ale pozwala na pełną konfigurację konta w zakresie dostępnym w Panelu klienta.

W ramach dostępnych funkcjonalności Panelu klienta możesz m.in. przekazać uprawnienia do zarządzania domeną innemu klientowi home.pl, np. w sytuacji gdy jesteś właścicielem domeny, a podmiot zewnętrzny posiada hosting na którym zostanie uruchomiona strona internetowa.

Dlaczego nie mogę ograniczyć nowemu użytkownikowi dostępu do usług i funkcji panelu klienta? Panel klienta home.pl, podobnie jak większość paneli administracyjnych usług hostingowych zawiera wiele funkcji powiązanych, których działanie jest uzależnione od liczby i rodzaju posiadanych usług. Zapewniając prosty dostęp i intuicyjną obsługę usług, ograniczenie dostępu do określony funkcji i usług mogło by działać w konflikcie z ich podstawową funkcjonalnością.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie