Uprawnienia użytkowników w Panelu klienta home.pl

W sekcji menu: Użytkownicy możesz tworzyć dodatkowe konta użytkowników z dostępem do Panelu klienta home.pl. Konta użytkowników mogą posiadać uprawnienia administratora lub zwykłego użytkownika. W zależności od tego jakie uprawnienia nadasz użytkownikowi, będzie on albo administratorem całego  Twojego konta w home.pl, albo użytkownikiem pojedynczej licencji, np. licencji Office 365. Możesz też przekazać prawa do zarządzania pojedynczą usługą, domeną, innemu użytkownikowi będącemu klientem home.pl.

W tym artykule znajdziesz informacje o roli i uprawnieniach użytkowników w kontekście ich aktywności w Panelu klienta Twojego konta.

 • Tylko użytkownik z uprawnieniami administratora może zmienić ustawienia innych użytkowników, którzy utworzeni są w ramach tego samego konta klienta, np. ich ustawienia, dane kontaktowe czy hasło dostępu.
 • Jeśli posiadasz konto użytkownika ze standardowymi uprawnieniami, to możesz przejść jedynie do zmiany danych dla użytkownika, do którego jesteś zalogowany.
WAŻNE! Po utworzeniu użytkownika w Panelu klienta home.pl, nie ma możliwości zmiany jego uprawnień. Oznacza to, że jeśli potrzebujesz nadać uprawnienia administratora dla wybranego użytkownika, to wymagane będzie utworzenie nowego konta użytkownika z uprawnieniami administratora.

Jak sprawdzić uprawnienia użytkowników?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź opcji menu: Użytkownicy, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta home.pl - Przejdź do sekcji menu Użytkownicy
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista dotychczasowo utworzonych użytkowników. Obok nazwyt użytkownika, jeśli posiada on uprawnienia administratora, w nawiasie zostanie wyświetlona informacja o posiadaniu takich uprawnień.
  Jeśli zalogowałeś się do konta użytkownika ze standardowymi uprawnieniami, to możesz przejść jedynie do zmiany danych dla użytkownika, do którego jesteś zalogowany.
  Panel klienta home.pl - Użytkownicy - Lista - Kliknij w nazwę wybranego użytkownika
 4. Jeśli kliknąłeś nazwę użytkownika, to w sekcji: Ustawienia użytkownika w polu: Rola zostanie wyświetlona informacja jakie uprawnienia posiada wybrany użytkownik.
  Panel klienta home.pl - Użytkownicy - Ustawienia użytkownika - W polu Rola zostanie wyświetlona informacja jakie uprawnienia posiada wybrany użytkownik
 5. Aby przejść do zmiany ustawień użytkownika, kliknij przycisk: Edytuj ustawienia użytkownika. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o edycji ustawień użytkownika.

Użytkownik Panelu klienta a zarządzanie usługami

Nowy użytkownik Panelu klienta home.pl otrzymuje odpowiednie uprawnienia do zarządzania usługami klienta. Utworzenie użytkownika nie nadaje mu uprawnień do przeglądania zawartości kont e-mail czy nieautoryzowanego dostępu do zasobów klienta, ale pozwala na pełną konfigurację konta w zakresie dostępnym w Panelu klienta.

W ramach dostępnych funkcjonalności Panelu klienta możesz m.in. przekazać uprawnienia do zarządzania domeną innemu klientowi home.pl, np. w sytuacji gdy jesteś właścicielem domeny, a podmiot zewnętrzny posiada hosting na którym zostanie uruchomiona strona internetowa.

Dlaczego nie mogę ograniczyć nowemu użytkownikowi dostępu do usług i funkcji panelu klienta? Panel klienta home.pl, podobnie jak większość paneli administracyjnych usług hostingowych zawiera wiele funkcji powiązanych, których działanie jest uzależnione od liczby i rodzaju posiadanych usług. Zapewniając prosty dostęp i intuicyjną obsługę usług, ograniczenie dostępu do określony funkcji i usług mogło by działać w konflikcie z ich podstawową funkcjonalnością.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie